Mateusz Marciniak
Title
Cited by
Cited by
Year
Orientacje konsumpcyjne mlodziezy akademickiej. Perspektywa Baumanowska
M Marciniak
Kraków Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011
34*2011
Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla. Diagnoza i uwarunkowania
M Dudzikowa, R Wawrzyniak-Beszterda, S Jaskulska, M Marciniak, ...
Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków, 2011
33*2011
Oblicza kapitału społecznego uniwersytetu. Diagnoza–interpretacje–konteksty
M Dudzikowa, R Wawrzyniak-Beszterda, S Jaskulska, M Marciniak, ...
Impuls, Kraków, 2013
252013
The Paradox of Commodification of the Body in a Society of Consumption and Cyborgization
M Klichowski, M Marciniak
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013
152013
Orientacje konsumpcyjne–bariera w rozwoju kapitału społecznego młodzieży akademickiej? Doniesienie z badań
M Marciniak
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012
132012
Studenckie strategie korzystania z mediów – blokada osiągnięć akademickich?
M Marciniak
Konteksty Pedagogiczne 10, 157-167, 2018
72018
Opanowani syndromem konsumpcyjnym? Testowanie koncepcji Zygmunta Baumana–komunikat z badań
M Marciniak
Rocznik Lubuski 39 (1), 101-114, 2013
52013
Gry sieciowe a rozwój kompetencji społecznych młodzieży
M Marciniak, D Przybyszewska
32017
Media activity and the identity of adolescents in the society of consumption
M Marciniak
The Educational and Social World of a Child: Discourses of Communication …, 2015
32015
Młodzież akademicka wobec mobilności w czasach płynnej nowoczesności
M Marciniak
Forum Oświatowe 29 (1 (57)), 65-76, 2017
22017
Rzecz o utowarowianiu siebie i innych
M Marciniak
Dyskursy kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym, 67-86, 2012
22012
Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i w szkole
H Krauze-Sikorska, J Śmietańska, S Jaskulska, C Czech-Włodarczyk, ...
Pedagogika dziecka. Podręcznik akademicki, 245-263, 2020
1*2020
Zaangażowanie społeczno-obywatelskie młodzieży akademickiej jako czynnik chroniący w perspektywie koncepcji resilience
M Marciniak
Rocznik Pedagogiczny 42, 181-196, 2020
12020
Porozumiewanie się w językach obcych jako wyzwanie dla uczestnictwa młodzieży akademickiej w zagranicznej mobilności edukacyjnej
M Marciniak
Podstawy Edukacji, 205-220, 2019
12019
Uznawalność okresu studiów za granicą jako uwarunkowanie mobilności edukacyjnej studentek pedagogiki
M Marciniak
Lubelski Rocznik Pedagogiczny 40 (3), 269-286, 2021
2021
Picie alkoholu i zaburzenia związane z piciem alkoholu u polskich studentów–kilka ważnych wyników reprezentatywnych badań
J Pyżalski, A Cybal-Michalska, N Walter, M Marciniak, S Jaskulska, ...
PEDAGOGIKA I EDUKACJA wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii …, 2020
2020
Kultura popularna a zaangażowanie społeczno-obywatelskie młodzieży akademickiej
M Marciniak
Podstawy Edukacji, 147-162, 2020
2020
Jak to jest/było być z Profesor Marią Dudzikową? Wspomnienia pracowniczek i pracowników Zakładu Pedagogiki Szkolnej Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu
R Wawrzyniak-Beszterda, M Dembiński, E Leszczyńska, M Bankiewicz, ...
Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk …, 2018
2018
The use of information and communication technologies (ICT) by pre-service teachers in everyday life
M Marciniak
Pedagogy, Education and Instruction, 835-843, 2018
2018
Konsumpcjonizm wśród młodzieży akademickiej–zagrożenie dla idei zrównoważonego rozwoju w warunkach polskich?
M Marciniak
Podstawy Edukacji, 199-211, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20