Anna Kosieradzka
Anna Kosieradzka
Professor of Management, Warszaw University of Technology
Verified email at pw.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Produktywność: metody, analizy, oceny i tworzenia programów poprawy
A Kosieradzka, S Lis
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2000
542000
Vademecum produktywności: praca zbiorowa
S Lis
Agencja Wydawnicza" Placet", 1999
491999
Zarządzanie produktywnością w przedsiębiorstwie
A Kosieradzka
CH Beck, 2012
482012
Zarządzanie produkcją i usługami
E Pająk, A Kosieradzka, M Klimkiewicz
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014
392014
Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym
U Kąkol, A Kosieradzka, J Zawiła-Niedźwiecki, M Marczewski, K Rostek, ...
Edu-Libri, 2016
362016
Maturity model for production management
A Kosieradzka
Procedia Engineering 182, 342-349, 2017
312017
Metodyka oceny ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego RP
ID Abgarowicz, A Bralewski, K Gąsiorek, P Kępka, M Kuliczkowski, ...
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2015
212015
Programowanie poprawy produktywności
A Kosieradzka, S Lis
Orgmasz, 1998
211998
Reguły priorytetu w sterowaniu przepływem produkcji
KJ Wróblewski, R Krawczyński, A Kosieradzka, S Kasprzyk
WNT, Warszawa, 1984
201984
Struktury sieciowe przedsiębiorstw
K Santarek, A Kosieradzka, R Rafalski
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Organizacja i Zarządzanie …, 2005
182005
Metody i techniki pobudzania kreatywności
A Kosieradzka
Edu-Libri, Kraków-Warszawa, 2013
162013
Metody i techniki pobudzania kreatywności
A Kosieradzka
Edu-Libri, Kraków-Warszawa, 2013
162013
Metoda wielokryterialnej oceny produktywności
A Kosieradzka
Zarządzanie przedsiębiorstwem 7 (2), 37-45, 2004
142004
Ocena i analiza produktywności w przedsiębiorstwie [w:] Strategie wzrostu produktywności firmy
A Kosieradzka
Science conference materials (red. A. Stabryła), Wydawnictwo Akademii …, 2000
142000
20. ANALIZA PORÓWNAWCZA MODELI DOJRZAŁOŚCI ORGANIZACJI
A Kosieradzka, J Smagowicz
132016
Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu
A Kosieradzka
Wydawnictwo Edu-Libri, 2013
102013
Podstawy zarządzania produkcją: ćwiczenia: praca zbiorowa
A Kosieradzka, A Chojnacka, B Gładysz, S Kalukiewicz, P Kraszewski, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016
82016
Usprawnianie procesów produkcyjnych w Philips Lighting Poland SA z wykorzystaniem koncepcji lean manufacturing
A Kosieradzka, D Maciągowski
Zarządzanie przedsiębiorstwem 8 (1), 47-58, 2005
72005
Pomiar produktywności systemów produkcyjnych
A Kosieradzka
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 9-12, 1995
71995
The use of kaizen continuous improvement approach for betterment of ergonomic standards of workstations
E Gorska, A Kosieradzka
International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction …, 2007
52007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20