Anna Kosieradzka
Anna Kosieradzka
Professor of Management, Warszaw University of Technology
Verified email at pw.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Zarządzanie produktywnością w przedsiębiorstwie
A Kosieradzka
CH Beck, 2012
582012
Produktywność: metody, analizy, oceny i tworzenia programów poprawy
A Kosieradzka, S Lis
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2000
552000
Vademecum produktywności: praca zbiorowa
S Lis
Agencja Wydawnicza" Placet", 1999
481999
Maturity model for production management
A Kosieradzka
Procedia Engineering 182, 342-349, 2017
462017
Zarządzanie produkcją i usługami
E Pająk, M Klimkiewicz, A Kosieradzka
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014
432014
Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym
A Kosieradzka, J Zawiła-Niedźwiecki
Wydawnictwo edu-Libri, 2016
402016
Metodyka oceny ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego RP
ID Abgarowicz, A Bralewski, K Gąsiorek, P Kępka, M Kuliczkowski, ...
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2015
242015
Programowanie poprawy produktywności
A Kosieradzka, S Lis
Orgmasz, 1998
211998
Reguły priorytetu w sterowaniu przepływem produkcji
KJ Wróblewski, R Krawczyński, A Kosieradzka, S Kasprzyk
WNT, Warszawa, 1984
201984
20. ANALIZA PORÓWNAWCZA MODELI DOJRZAŁOŚCI ORGANIZACJI
A Kosieradzka, J Smagowicz
182016
Metody i techniki pobudzania kreatywności
A Kosieradzka
Edu-Libri, Kraków-Warszawa, 2013
172013
Metody i techniki pobudzania kreatywności
A Kosieradzka
Edu-Libri, Kraków-Warszawa, 2013
172013
Struktury sieciowe przedsiębiorstw
K Santarek, A Kosieradzka, R Rafalski
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Organizacja i Zarządzanie …, 2005
162005
Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu, edu-Libri
A Kosieradzka
Kraków, 2013
142013
Metoda wielokryterialnej oceny produktywności
A Kosieradzka
Zarządzanie przedsiębiorstwem 7 (2), 37-45, 2004
132004
Ocena i analiza produktywności w przedsiębiorstwie [w:] Strategie wzrostu produktywności firmy
A Kosieradzka
Science conference materials (red. A. Stabryła), Wydawnictwo Akademii …, 2000
132000
Impact of enterprise maturity on the implementation of six sigma concept
A Kosieradzka, O Ciechańska
Management and Production Engineering Review 9, 2018
102018
Podstawy zarządzania produkcją: ćwiczenia: praca zbiorowa
A Kosieradzka, A Chojnacka, B Gładysz, S Kalukiewicz, P Kraszewski, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016
72016
Usprawnianie procesów produkcyjnych w Philips Lighting Poland SA z wykorzystaniem koncepcji lean manufacturing
A Kosieradzka, D Maciągowski
Zarządzanie przedsiębiorstwem 8 (1), 47-58, 2005
72005
Pomiar produktywności systemów produkcyjnych
A Kosieradzka
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 9-12, 1995
71995
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20