Obserwuj
Włodzimierz Kołodziejczak
Włodzimierz Kołodziejczak
Zweryfikowany adres z up.poznan.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Employment and Gross Value Added in Agriculture Versus Other Sectors of the European Union Economy
W Kołodziejczak
Sustainability, Special Issue "Sustainable Development of Rural Areas and …, 2020
262020
Determinanty aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej w Polsce
W Kołodziejczak, W Feliks
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2015
202015
Aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej w Polsce
F Wysocki, W Kołodziejczak
Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 2007
202007
Konkurencyjność sektora rolno-spożywczego nowych krajów członkowskich UE w handlu wewnątrzwspólnotowym
K Pawlak
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2010
162010
Identyfikacja charakteru bezrobocia w Polsce w latach 2006-2009
W Kołodziejczak, F Wysocki
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 266 (9), 29-52, 2013
132013
Bezrobocie ukryte w polskim rolnictwie w 2010 roku–próba symulacji skali zjawiska
W Kolodziejczak, F Wysocki
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 15 (2), 2013
112013
Nadwyżka zatrudnienia w polskim rolnictwie-projekcja na tle państw Unii Europejskiej
W Kolodziejczak
Problemy Rolnictwa Światowego 16 (1), 2016
102016
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie wielkopolskim.
K Pawlak, A Standar, M Kołodziejczak, W Kołodziejczak
Raport z badania, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 2015
102015
Hidden unemployment in Polish agriculture in 1995-2015
W Kołodziejczak
Journal of Agribusiness and Rural Development 42 (4), 545-556, 2016
72016
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski-analiza porównawcza
W KARASZEWSKI
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
72016
Zatrudnienie i wartość dodana brutto w sektorach gospodarki państw Unii Europejskiej w latach 2002 i 2016
W Kolodziejczak
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy …, 2018
52018
Zroznicowanie spoleczno-ekonomiczne sektora uslug w Unii Europejskiej
M Kolodziejczak, W Kolodziejczak, K Pawlak
Handel Wewnętrzny 4 (56), 85-92, 2010
52010
Zasoby pracy i ich jakosc na wsi polskiej
F Wysocki, W Kolodziejczak
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 1 (10 …, 2008
52008
Bezrobocie równowagi i rzeczywiste w Polsce i na wsi w latach 1992-2004
W Kolodziejczak, F Wysocki
Wieś i Rolnictwo, 75-100, 2007
52007
Bezrobocie ukryte w polskim rolnictwie–próba symulacji skali zjawiska w przekroju województw
F Wysocki, W Kolodziejczak
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2 (09), 2007
52007
DECOMPOSITION OF UNEMPLOYMENT IN RURAL POPULATION ON THE BASIS OF MAIN SOURCES OF INCOME IN 2002-2009 AND 2016
W Kołodziejczak
2018 International Conference "Economic Sciences for Agribusiness and Rural …, 2018
42018
Determinanty zmiany stanu aktywności ekonomicznej ludności w Polsce
W Kołodziejczak, F Wysocki
Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych 13 (1), 146-157, 2012
42012
REDUCTION OF EMPLOYMENT AS THE WAY TO BALANCE PRODUCTION PROCESSES IN THE POLISH AGRICULTURE
W Kołodziejczak
Proceedings of the Agrarian Perspectives XXVII International Scientific …, 2018
32018
ESTIMATION OF THE EQUILIBRIUM UNEMPLOYMENT LEVEL AS A TOOL FOR ASSESSING THE RURAL POPULATION’S OCCUPATIONAL SITUATION: AN EXAMPLE OF POLAND
W Kołodziejczak
Proceedings of the 10th Economics & Finance Conference, 10-13 September …, 2018
32018
Criteria used in the LFS to identify the population’s economic activity status vs. the respondents’ subjective views: implications for unemployment research
W Kołodziejczak
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics 22 (3), 99-113, 2018
32018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20