Obserwuj
Pawel Pawlaczyk
Pawel Pawlaczyk
Klub Przyrodników
Zweryfikowany adres z kp.org.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Drugie życie drzewa
JM Gutowski, A Bobiec, M Ciach, A Kujawa, K Zub, P Pawlaczyk
Fundacja WWF Polska, 2022
1462022
Poradnik lokalnej ochrony przyrody
PaweĹ ‚Pawlaczyk, A Jermaczek
Wydawnictwo Lubuskiego Klubu PrzyrodnikĂłw, 1997
761997
Poradnik ochrony mokradeł
P Pawlaczyk
Wydawn. Lubuskiego Klubu Przyrodników, 2001
742001
Zarys ekologii
JB Faliński, P Pawlaczyk
Grab zwyczajny Carpinus betulus L. Nasze Drzewa Leśne 9, 157-263, 1993
721993
Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski
Z Dajdok, P Pawlaczyk
Wydawnictwo Klubu Przyrodników, 2009
622009
Natura 2000-narzędzie ochrony przyrody: planowanie ochrony obszarów Natura 2000
P Pawlaczyk, A Jermaczek
Fundacja WWF, 2004
432004
Conservation of Baltic raised bogs in Pomerania, Poland
M Herbichowa, P Pawlaczyk, R Stańko
Experience and Results of the LIFE04NAT/PL/000208 PLBALTBOGS Project, 2007
262007
Rola dębów w strukturze i funkcjonowaniu fitocenoz
W Danielewicz, P Pawlaczyk
Dęby. Nasze drzewa leśne 11, 474-564, 2006
262006
Propozycja optymalnej sieci obszarów Natura 2000 w Polsce–„Shadow list”
P Pawlaczyk, A Kepel, R Jaros, R Dzięciołowski, P Wylegała, A Szubert, ...
KP, OTOP, PTOP Salamandra, WWF Polska. Warszawa, 2004
222004
Ochrona torfowisk bałtyckich
P Pawlaczyk, M Herbichowa, R Stańko
Przewodnik dla praktyków, teoretyków i urzędników. Wyd. Klubu Przyrodników …, 2005
202005
Ochrona wysokich torfowisk bałtyckich na Pomorzu
M Herbichowa, P Pawlaczyk, R Stańko
Doświadczenia i rezultaty projektu LIFE04NAT/PL/000208 PLBALTBOGS …, 2007
192007
Drugie zycie drzewa
JM Gutowski, A Bobiec, P Pawlaczyk, K Zub
WWF: Warszawa, Poland, 2004
182004
Poradnik ochrony mokradeł w krajobrazie rolniczym
L Wołejko, R Stańko, P Pawlaczyk, A Jermaczek
Wyd. Klubu Przyrodników, Świebodzin, 2004
182004
Ochrona procesów generowanych przez rzeki jako podstawa ochrony przyrody w ich dolinach
P Pawlaczyk
Przegląd Przyrodniczy 6 (3-4), 235-255, 1995
171995
Ochrona rzadkich i zagrożonych roślin w lasach
J Kujawa-Pawlaczyk, P Pawlaczyk
Wydaw. Klubu Przyrodników, 2003
162003
Po co nam martwe drzewa
JM Gutowski, A Bobiec, P Pawlaczyk, K Zub
Wydawnictwo Lubuskiego Klubu Przyrodników, Świebodzin, 2002
152002
Rzadkie i zagrożone rośliny naczyniowe lasów Ziemi Lubuskiej i Łużyc
J Kujawa-Pawlaczyk, P Pawlaczyk
Wyd. Lubuskiego Klubu Przyrodników, Świebodzin 222, 2001
132001
Sródladowy bór chrobotkowy
W Danielewicz, P Pawlaczyk, W Herbich
Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura, 289-296, 2000
132000
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)
P Pawlaczyk
W: Mróz W.(red.), 236-254, 2010
122010
Modele oddziaływań człowiek–przyroda jako podstawa określania pojemności turystycznej parku narodowego
P Pawlaczyk
W: Użytkowanie turystyczne parków narodowych, Instytut Ochrony Przyrody PAN …, 2002
122002
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20