Obserwuj
Małgorzata Sikora-Gaca
Małgorzata Sikora-Gaca
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Nauk Politycznych, Zakład Stosunków
Zweryfikowany adres z ukw.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Fundusze Europejskie w teorii i praktyce. Edukacja, Gospodarka, Kultura, Społeczeństwo [European Funds in Theory and Practice. Education, Economy, Culture, Society]
M Sikora-Gaca, K Urszula
Difin, 2014
162014
System partyjny Mołdawii w latach 1989-2009 [The Party System of Moldova in the years 1989-2009]
M Sikora-Gaca
TAKO, 2013
92013
Zarządzanie funduszami europejskimi w Polsce
M Sikora-Gaca, M Piechowicz, M Kleinowski
Difin, 2018
5*2018
Fundusze i programy Unii Europejskiej wspierające przedsiębiorstwa w perspektywie finansowej 2014-2020
M Sikora-Gaca, M Piechowicz, M Kleinowski
Difin SA, 2016
52016
Proces instytucjonalizacji partii politycznych w Republice Mołdawii
M Sikora-Gaca
Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, 2013
32013
Regionalne i krajowe programy operacyjne realizowane w warunkach polskich jako istotne źródło finansowania działań państwa w zakresie bezpieczeństwa społecznego obywateli w …
M Sikora-Gaca
Bezpieczeństwo Polski w Europie. Aspekty polityczne i społeczno-kulturowe …, 2015
22015
Edukacja, pojęcie patriotyzmu a bezpieczeństwo państwa [Education, the Idea of Patriotism and State Security]
M Sikora-Gaca, renata Herba
Edukacja a bezpieczeństwo państwa, 93-103, 2014
2*2014
Działania społeczności międzynarodowej na rzecz likwidacji zjawiska terroryzmu w XX i XXI wieku
T Najda, M Sikora-Gaca
Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość 10, 164-178, 2014
2*2014
W kręgu teorii dyplomacji. Wybrane aspekty bezpieczeństwa państwa [In the Circle of the Theory of Diplomacy. The Chosen Aspects of National Security]
M Sikora-Gaca
Rola i zadania służb w systemie bezpieczeństwa publicznego, 265-275, 2013
2*2013
Przywództwo polityczne a przywództwo polonijne
J Knopek
Między teorią a praktyką, Koszalin, 2011
22011
Agriculture and Rural Development as a Main Objective of Polish Cooperation and Development Aid for the Republic of Moldova
M Sikora-Gaca
Historia i Polityka 45 (38), 89-106, 2021
12021
Foreign language portfolio and EU funded foreign language courses in Poland
J Kic-Drgas, M Sikora-Gaca
12018
The Meaning of Geopolitical Factors in the Development of the State of Moldova in 2014 and 2015
M Sikora-Gaca
Eastern Chessboard. Geopolitical Determinants and Challenges in Eastern …, 2015
12015
Party Leadership in Post-Communist Countries: Selected Issues
M Hartliński, P Bajda, L Hurska-Kowalczyk, M Kubát, ...
Party Politics 24 (3), 295-316, 2015
12015
Działalność i zróżnicowanie euroregionów na terenie Polski
A Stachura, M Sikora-Gaca
Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, 2014
12014
Wpływ transformacji gospodarczej na proces formowania elit biznesu w państwach Kaukazu Południowego (wybrane aspekty)
M Sikora-Gaca
Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 2013
12013
Polska pomoc rozwojowa w Republice Mołdawii jako przykład inwestycyjnych działań uzupełniających w państwie niestabilnym
M Sikora-Gaca
Przegląd Politologiczny, 55-71, 2022
2022
Assessment of changes in the level of human capital in Poland in the context of the use of European funds for projects in the field of science and education contracted for …
M Sikora-Gaca, U Kosowska
Przegląd Politologiczny, 5-22, 2019
2019
Program" Dostępność plus"-podstawy prawne, obszary wsparcia, budżet
M Sikora-Gaca
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2019
2019
Fundusze europejskie w Polsce-uwarunkowania polityczne i społeczno-gospodarcze
M Sikora-Gaca, B Panciszko, M Bierzyńska-Sudoł, E Szatlach
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2019
2019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20