Obserwuj
dr hab. Michał Kucia
dr hab. Michał Kucia
Zweryfikowany adres z ue.katowice.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Produkty i marki w opinii e-konsumentów
B Kolny, M Kucia, A Stolecka
Helion, 2011
482011
Exploration of Consumer Attitudes Towards E-commerce: A Model Approach
M Kucia
IMPACT, 319, 2016
39*2016
The retail trade in Europe-diagnosis and future perspectives
B Kucharska, M Kucia, G Maciejewski, M Malinowska, ...
Scientific Publications/University of Economics in Katowice, 2015
322015
The implementation of new technologies in customer value management—a sustainable development perspective
M Kucia, G Hajduk, G Mazurek, N Kotula
Sustainability 13 (2), 469, 2021
222021
Potential of affiliate marketing
G Mazurek, M Kucia
International Conference Management of Technological Changes 7, 1-4, 2011
222011
Organizational culture and firms' internationalization, innovativeness and networking behaviour: Hofstede approach
M Szymura-Tyc, M Kucia
Entrepreneurial business and economics review 4 (4), 67, 2016
182016
Wykorzystanie zaangażowania klientów w działalności marketingowej przedsiębiorstwa
M Kucia
Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2019
122019
Innowacje w kanałach dystrybucji jako konsekwencja wirtualizacji handlu
M Kucia
Logistyka 2, 1266-1272, 2015
92015
Sustainable development as a factor differentiating consumer behavior: the case of Poland
G Maciejewski, M Malinowska, B Kucharska, M Kucia, B Kolny
University of Piraeus. International Strategic Management Association, 2021
72021
Źródła informacji śląskich e-konsumentów− wyniki badań
M Kucia
Studia Ekonomiczne, 68-77, 2016
62016
Rynek audiowizualny w Polsce–diagnoza i perspektywy rozwoju (dla subrynku kinematografii)
M Jaciow, J Gałuszka, R Wolny, M Kucia, J Kaczmarzyk, P Dąbrowski
Fundacja Edukacja Bez Granic, Katowice, 2011
52011
Wywiad bezpośredni czy ankieta on-line-dylematy badacza
MK M. Jaciow
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 96, 189-198, 2010
42010
Zaangażowanie konsumentów w wirtualizację handlu
M Kucia
Studia Ekonomiczne, 67-75, 2016
32016
Polak na e-zakupach
ZM Kucia M.
Imagine, 2012
32012
Studium terminologiczne koncepcji Customer Engagement
M Kucia
Handel Wewnętrzny, 238-247, 2018
22018
Postawy konsumentów wobec zakupów on-line–próba typologii
M Kucia
Handel Wewnętrzny 362 (3), 206-215, 2016
22016
Decyzje zakupowe śląskich e-konsumentów-ujęcie modelowe
M Kucia, M Łapczyński
Marketing i Rynek, 310-321, 2015
22015
Badanie konsumentów
M Kucia
E-handel Polska 2010. Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów, 2011
2*2011
Osobowość jako determinanta angażowania się klientów
M Kucia
Handel Wewnętrzny, 166-175, 2018
12018
Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie a profile kultury organizacyjnej przedsiębiorstw. Ujęcie Hofstede
M Szymura-Tyc, M Kucia
Studia Ekonomiczne, 68-81, 2016
12016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20