Michal Apollo
TytułCytowane przezRok
The clash–social, environmental and economical changes in tourism destination areas caused by tourism. the case of Himalayan villages (India and Nepal)
M Apollo
Current Issues of Tourism Research 5 (1), 6-19, 2015
142015
The true accessibility of mountaineering: The case of the High Himalaya
M Apollo
Journal of Outdoor Recreation and Tourism 17, 29–43, 2017
92017
The population of Himalayan regions – by the numbers: Past, present and future
M Apollo
Contemporary Studies in Environment and Tourism, 145-160, 2017
82017
Climbing as a kind of human impact on the high mountain environment – based on the selected peaks of Seven Summits
M Apollo
Journal of Selçuk University Natural and Applied Science 2 (Special Issue …, 2014
82014
Dual Pricing–Two Points of View (Citizen and Non-citizen) Case of Entrance Fees in Tourist Facilities in Nepal
M Apollo
Procedia-Social and Behavioral Sciences 120, 414-422, 2014
62014
Wplyw turystyki na srodowisko naturalne gor Korony Ziemi
M Apollo, M Zoladek
Aura - Ochrona Środowiska, 31-33, 2010
52010
Zderzenie – społeczne, przyrodnicze i ekonomiczne przemiany w środowisku recepcyjnym wywołane ruchem turystycznym. Przypadek osady Nagarkot (Nepal)
M Apollo
Episteme 19 (II), 71-94, 2013
42013
Ethics in tourism as a key to development, prosperity and well-being of all stakeholders: 3rd International Congress on Ethics and Tourism, Krakow, 27–28 April 2017
M Apollo
International Journal of Environmental Studies 75 (2), 361-365, 2018
32018
Mountaineer’s Waste: Past, Present and Future
M Apollo
Annals of Valahia University of Targoviste, Geographical Series 16 (2), 13-31, 2016
32016
Searching for Geographical White Spots-First Ascent on Himalayan Summit
M Apollo, P Varley, M Żołądek
Current Issues of Tourism Research 4 (1), 58-59, 2014
32014
Zanieczyszczanie środowiska gór wysokich ekstrementami ludzkimi na przykładzie wybranych szczytów Korony Ziemi
M Apollo
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 199-214, 2014
32014
Himalajskie osobliwe zwyczaje, rytuały i obrzędy a supermarket kultury
M Apollo
EPISTEME Czasopismo Naukowo-Kulturalne 24, 7-21, 2014
32014
Wpływ turystyki na zmianę środowiska naturalnego gór Korony Ziemi. Aconcagua
M Apollo
Aura – Ochrona Środowiska 5, 23-26, 2011
32011
Wpływ turystyki na zmianę środowiska naturalnego gór Korony Ziemi. Aconcagua
M Apollo
Aura, 2011
32011
Wspinaczka wysokogórska, najwyższa forma turystyki wysokogórskiej-wieloaspektowy fenomen
M Apollo
Naród. Społeczeństwo. Kultura., 317-326, 2011
3*2011
Środowiskowe skutki wysokogórskiej turystyki wspinaczkowej (na przykładzie wybranych obszarów Himalajów)
M Apollo
Pedagogical University of Cracow, 2017
22017
Mountaineering in the High–Himalaya: The case of the Miyar Valley (Poster)
M Apollo
3rd International Conference Geography, Environment and GIS for students and …, 2016
22016
Himalayan tourism in numbers
M Apollo
22015
Experimental Method for Measuring Non-toilet Mountaineer’s Excrement
M Apollo
Journal of Environmental Science and Engineering. A 3 (2A), 2014
22014
Proces zasiedlenia Wysokich Himalajów
M APOLLO
EPISTEME 23 (2), 105-116, 2014
22014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20