Julia Kołodziejska
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Misja Obserwacyjna Unii Europejskiej EUMM Gruzja w latach 2008-2019
J Kołodziejska
Nowa Polityka Wschodnia, 2020
2020
Sprawozdanie z konferencji naukowej: Marzec 1968 r. – etap w drodze do wolności
J Kołodziejska
Europa Orientalis. Studia z dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich 9 …, 2019
2019
Białoruś w stosunkach międzynarodowych [recenzja książki Rola i znaczenie Republiki Białoruś we współczesnej Europie]
J Kołodziejska
Nowa Polityka Wschodnia 2, 153-159, 2018
2018
PAWEŁ PIENIĄŻEK „POZDROWIENIA Z NOWOROSJI”, WARSAW 2015, PUBLISHED BY KRYTYKA POLITYCZNA, SS. 235.(REV.)
J Kołodziejska, S Dimitrov
The Copernicus Journal of Political Studies, 2016
2016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–4