Barbara Kożusznik
Barbara Kożusznik
Professor in Work and Organizational Psychology, University of Silesia in Katowice
Zweryfikowany adres z us.edu.pl
TytułCytowane przezRok
Zachowania człowieka w organizacji
B Kożusznik
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014
291*2014
Zachowania człowieka w organizacji
B Kożusznik
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011
291*2011
Zarządzanie zasobami ludzkimi: aktor, kreator, inspirator
M Adamiec, B Kożusznik
Akade, 2000
1512000
Wpływ społeczny w organizacji
B Kożusznik
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005
862005
Kierowanie zespołem pracowniczym
B Kożusznik
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005
742005
Psychologia zespołu pracowniczego: doskonalenie efektywności
B Kożusznik
Wydaw. UŚ, 2002
582002
Sztuka zarządzania sobą
M Adamiec, B Kożusznik
Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2001
372001
Podmiotowoŝć zespołu pracowniczego w organizacji
B Kożusznik
Uniwersytet Śląski, 1996
341996
Psychologia w pracy menedżera
B Kożusznik, U Śląski
Wydaw. UŚ, 1994
271994
Kapitał ludzki w dobie: integracji i globalizacji
B Kożusznik
Wydawn. Uniw. Śląskiego, 2005
202005
Kluczowa rola psychologii we wspieraniu iw stymulowaniu innowacyjności
B Kożusznik
Chowanna 35 (2), 21-50, 2010
162010
Style kierowania
B Kożusznik
Uwarunkowania sytuacyjne i psychologiczne, Prace Naukowe Uniwersytetu …, 1985
161985
Człowiek i zespół: psychologiczna problematyka autonomii i uczestnictwa
B Kożusznik
Uniwersytet Śląski, 1992
121992
Style kierowania: uwarunkowania sytuacyjne i psychologiczne
B Kożusznik
Uniwersytet Śląski, 1985
121985
Psychologiczne uwarunkowania innowacyjności
B Kożusznik
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010
102010
Psychologia doskonalenia zespołów:(wybrane zagadnienia)
B Kożusznik, T Jezierski
Uniwersytet Śląski, 1984
101984
Deinfluentization and self-monitoring as influence regulation tactics of Polish women and men managers
B Kożusznik
Women in Management Review 21 (2), 131-142, 2006
92006
Człowiek i zespół
B Kożusznik
Psychologiczna problematyka autonomii i uczestnictwa. Katowice, Wydawnictwo …, 1992
81992
Employee Representatives in Poland. How are they Perceived and what are the Expectations by Employers?
B Kożusznik, J Polak
Promoting social dialogue in European organizations, 123-134, 2015
62015
Zarządzanie zasobami ludzkimi Aktor-kreator-inspirator
B Kożusznik, M Adamiec
Akade, 2000
52000
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20