Obserwuj
Barbara Kożusznik
Barbara Kożusznik
Professor in Work and Organizational Psychology, University of Silesia in Katowice
Zweryfikowany adres z us.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zachowania człowieka w organizacji
B Kożusznik
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014
362*2014
Zarządzanie zasobami ludzkimi: aktor, kreator, inspirator
M Adamiec, B Kożusznik
Akade, 2000
1852000
Wpływ społeczny w organizacji
B Kożusznik
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005
1012005
Kierowanie zespołem pracowniczym
B Kożusznik
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005
982005
Psychologia zespołu pracowniczego: doskonalenie efektywności
B Kożusznik
Wydaw. UŚ, 2002
602002
Sztuka zarządzania sobą
M Adamiec, B Kożusznik
Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2001
402001
Podmiotowoŝć zespołu pracowniczego w organizacji
B Kożusznik
Uniwersytet Śląski, 1996
361996
Kapitał ludzki w dobie: integracji i globalizacji
B Kożusznik
Wydawn. Uniw. Śląskiego, 2005
262005
Psychologia w pracy menedżera
B Kożusznik, U Śląski
Wydaw. UŚ, 1994
231994
Style kierowania
B Kożusznik
Uwarunkowania sytuacyjne i psychologiczne, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 1985
211985
Kluczowa rola psychologii we wspieraniu iw stymulowaniu innowacyjności
B Kożusznik
Chowanna, 21-50, 2010
202010
Stress in manual and autonomous modes of collaboration with a cobot
A Pollak, M Paliga, MM Pulopulos, B Kozusznik, MW Kozusznik
Computers in Human Behavior 112, 106469, 2020
172020
Style kierowania: uwarunkowania sytuacyjne i psychologiczne
B Kożusznik
Uniwersytet Śląski, 1985
131985
Człowiek i zespół: psychologiczna problematyka autonomii i uczestnictwa
B Kożusznik
Uniwersytet Śląski, 1992
121992
Psychologiczne uwarunkowania innowacyjności
B Kożusznik
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010
102010
Deinfluentization and self‐monitoring as influence regulation tactics of Polish women and men managers
B Kożusznik
Women in Management Review, 2006
102006
Człowiek i zespół
B Kożusznik
Psychologiczna problematyka autonomii i uczestnictwa. Katowice, Wydawnictwo …, 1992
91992
Regulation of influence: An ethical perspective on how to stimulate cooperation, trust and innovation in social dialogue
B Kożusznik, J Polak
Building trust and constructive conflict management in organizations, 169-184, 2016
72016
Zarządzanie zasobami ludzkimi Aktor-kreator-inspirator
B Kożusznik, M Adamiec
Akade, 2000
72000
Psychologia doskonalenia zespołów
B Kożusznik, T Jezierski
Wybrane za‑gadnienia, 1984
71984
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20