Obserwuj
Barbara Kożusznik
Barbara Kożusznik
Professor in Work and Organizational Psychology, University of Silesia in Katowice
Zweryfikowany adres z us.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zachowania człowieka w organizacji
B Kożusznik
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014
402*2014
Zarządzanie zasobami ludzkimi: aktor, kreator, inspirator
M Adamiec, B Kożusznik
Akade, 2000
2012000
Wpływ społeczny w organizacji
B Kożusznik
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005
1162005
Kierowanie zespołem pracowniczym
B Kożusznik
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005
1102005
Stress in manual and autonomous modes of collaboration with a cobot
A Pollak, M Paliga, MM Pulopulos, B Kozusznik, MW Kozusznik
Computers in Human Behavior 112, 106469, 2020
662020
Psychologia zespołu pracowniczego: doskonalenie efektywności
B Kożusznik
Wydaw. UŚ, 2002
632002
Sztuka zarządzania sobą
M Adamiec, B Kożusznik
Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2001
442001
Podmiotowoŝć zespołu pracowniczego w organizacji
B Kożusznik
Uniwersytet Śląski, 1996
371996
Psychologia w pracy menedżera
B Kożusznik
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1994
321994
Kluczowa rola psychologii we wspieraniu iw stymulowaniu innowacyjności
B Kożusznik
Chowanna, 21-50, 2010
272010
Kapitał ludzki w dobie: integracji i globalizacji
B Kożusznik
Wydawn. Uniw. Śląskiego, 2005
272005
The relationships of psychological capital and influence regulation with job satisfaction and job performance
M Paliga, B Kożusznik, A Pollak, E Sanecka
PloS one 17 (8), e0272412, 2022
232022
Style kierowania
B Kożusznik
Uwarunkowania sytuacyjne i psychologiczne, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 1985
231985
The symphony of team flow in virtual teams. Using artificial intelligence for its recognition and promotion
C Peifer, A Pollak, O Flak, A Pyszka, MA Nisar, MT Irshad, M Grzegorzek, ...
Frontiers in psychology 12, 697093, 2021
192021
Optimism as a protective factor against the psychological impact of COVID-19 pandemic through its effects on perceived stress and infection stress anticipation
S Puig-Perez, I Cano-Lopez, P Martínez, MW Kozusznik, ...
Current Psychology, 1-15, 2022
172022
Style kierowania: uwarunkowania sytuacyjne i psychologiczne
B Kożusznik
Uniwersytet Śląski, 1985
141985
Humiliation: Why we deserve respect at work
B Kozusżnik
An introduction to work and organizational psychology: An international …, 2017
132017
Człowiek i zespół: psychologiczna problematyka autonomii i uczestnictwa
B Kożusznik
Uniwersytet Śląski, 1992
131992
Człowiek i zespół
B Kożusznik
Psychologiczna problematyka autonomii i uczestnictwa. Katowice, Wydawnictwo …, 1992
111992
The relationship between coping strategies and sleep problems: The role of depressive symptoms
MW Kozusznik, S Puig-Perez, B Kożusznik, MM Pulopulos
Annals of Behavioral Medicine 55 (3), 253-265, 2021
102021
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20