Ryszard Szpunar
Ryszard Szpunar
Unknown affiliation
Verified email at gik.pw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Regional comparison of absolute gravimeters, EURAMET. MG-K2 key comparison
V Pálinkáš, O Francis, J Kostelecký, MV Camp, S Castelein, ...
Metrologia 54 (1A), 07012, 2017
222017
A new study of describing the reliability of GNSS Network RTK positioning with the use of quality indicators
D Prochniewicz, R Szpunar, J Walo
Measurement Science and Technology 28 (1), 015012, 2016
172016
Network-Based Stochastic Model for instantaneous GNSS real-time kinematic positioning
D Prochniewicz, R Szpunar, A Brzezinski
Journal of Surveying Engineering 142 (4), 05016004, 2016
112016
Application of ASG-EUPOS network for on-board control system of a small unmanned aircraft
R Szpunar, P Rzucidło
Prz. Elektrotech 88, 154-158, 2012
82012
Geodynamic studies in the Pieniny Klippen Belt in 2004–2015
J Walo, D Prochniewicz, T Olszak, A Pachuta, E Andrasik, R Szpunar
Acta Geodynamica et Geomaterialia 13 (4), 351-361, 2016
62016
Geodetic and geodynamic studies at Department of Geodesy and Geodetic Astronomy WUT
A Brzeziński, M Barlik, E Andrasik, W Izdebski, M Kruczyk, T Liwosz, ...
Reports on Geodesy and Geoinformatics 100, 2016
62016
GNSS receiver zero baseline test using GPS signal generator
M Drózdz, R Szpunar
Artificial Satellites 47 (1), 13, 2012
62012
Badania geodynamiczne pienińskiego pasa skałkowego w rejonie Czorsztyna
K Czarnecki, M Barlik, K Czarnecka, T Olszak, A Pachuta, R Szpunar, ...
Monografia. Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii …, 2004
62004
Geodynamic studies of the Pieniny Klippen Belt in the Czorsztyn region
K Czarnecki, M Barlik, K Czarnecka, T Olszak, A Pachuta, R Szpunar, ...
Monograph, Edited in Polish “Badania geodynamiczne pienińskiego pasa …, 2004
52004
Badanie możliwości wykorzystania rozwiązania kinematycznego OTF w monitorowaniu obiektów inżynierskich
R Szpunar, J Walo, A Pachuta, T Olszak
VI Konferencja Naukowo-Techniczna" Problemy automatyzacji w geodezji …, 2003
52003
Sieci hybrydowe w monitorowaniu budowli wodnych na przykładzie EW" Żarnowiec"
J Walo, W Prószyński, M Woźniak, A Pachuta, R Szpunar
Materiały z IV konferencji nt." Problemy automatyzacji w geodezji …, 1999
51999
Modernization of absolute gravity zero order network in Poland
M Barlik, J Krynski, T Olszak, A Sas, A Pachuta, M Cisak, D Próchniewicz, ...
IAG Symposium on Terrestrial Gravimetry: Static and Mobile Measurements (TG …, 2010
42010
Movements of the control-points after filling the artificial water reservoir in Pieniny Mts.
J Walo, A Pachuta, R Szpunar, T Olszak
Reports on Geodesy, 103-109, 2003
42003
Geodynamic studies of the Pieniny Klippen Belt (Czorsztyn region) have been resumed
K Czarnecki, M Barlik, K Czarnecka, T Olszak, A Pachuta, R Szpunar, ...
ACTA MONTANA 124, 85-91, 2002
42002
Koncepcja wykorzystania aktywnej sieci geodezyjnej ASGEUPOS w układzie sterowania i nawigacji latającej platformy bezzałogowej
R Szpunar, P Rzucidło
Przegląd Elektrotechniczny 88 (12a), 154-158, 2012
32012
Displacement monitoring of engineering objects using GPS-RTK technique
R Szpunar, J Walo
Reports on Geodesy, 83-87, 2007
32007
Performance of Network-Based GNSS Positioning Services in Poland: A Case Study
D Prochniewicz, R Szpunar, J Kozuchowska, V Szabo, D Staniszewska, ...
Journal of Surveying Engineering 146 (3), 05020006, 2020
22020
Analysis of the pseudoranges determined by means of GSG-54 generator
R Szpunar, M Drozdz, D Prochniewicz
Przeglad Elektrotechniczny (Electrical Review) 88 (9a/2012), 230-234, 2012
22012
Analiza pseudoodległosci wyznaczonych laboratoryjnie z wykorzystaniem generatora sygnału GSG 54
R Szpunar, M Dróżdż, D Próchniewicz
Przegl ad Eletrotechniczny (Electrical Review) 88, 230-234, 2012
22012
Absolutne pomiary grawimetryczne na obszarze pienińskiego poligonu geodynamicznego
R Szpunar, A Pachuta, D Próchniewicz
W: J. Walo (red.) Jednolity system grawimetrycznego odniesienia polskich …, 2010
22010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20