Tomasz Krykowski, PhD, DSc
Tomasz Krykowski, PhD, DSc
Zweryfikowany adres z polsl.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Modelling of reinforced concrete element damage as a result of reinforcement corrosion
T Krykowski, A Zybura
Procedia Engineering 57, 614-623, 2013
102013
Fem modeling of concrete cover degradation caused by rebars corrosion in reinforced concrete
T Krykowski, A Zybura
Architecture Civil Engineering Environment–ACEE Journal 2 (4), 71-80, 2009
72009
Modelling of concrete cover degradation caused by rebar’s corrosion–multicomponent media theory approach
T Krykowski
Computer Assisted Methods in Engineering and Science 16 (3/4), 241-250, 2017
42017
Computational model of corrosion damage in the reinforced concrete
T Krykowski
Archives of Civil Engineering 52 (2), 319-337, 2006
42006
Modelowanie uszkodzenia otuliny wywołanego korozją zbrojenia w żelbecie
T Krykowski
Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, 2012
32012
Application of damage mechanics rules to evaluate the growth of corrosive deformations in transition layer
B Wieczorek, T Krykowski
OCHRONA PRZED KOROZJA 60 (1), 3-6, 2017
22017
Innovative materials and technologies for concrete stuctures
GL Balázs, K Koris, K Kopecsko, M Salamak, A Zybura, T Krykowski, ...
Betontag, 2008
22008
Modelling of the environmental conditions effect on the reinforcement corrosion rate in concrete
T Krykowski, A Zybura
Cement Wapno Beton, 2004
22004
Analiza dynamiczna murowej konstrukcji kościoła na terenie górniczym
T Krykowski, Z Pająk
Przegląd Górniczy 59 (7-8), 27-32, 2003
12003
Modelowanie czasu uszkodzenia otuliny betonowej z uwzględnieniem niepewności parametrów modelu
T Krykowski, T Jaśniok, F Recha
Ochrona przed Korozją, 2019
2019
The simulation of corrosion degradation of concrete specimen in stationary heat and moisture conditions
F Recha, T JAŚNIOK, T Krykowski
Architecture Civil Engineering Environment 10 (4), 2017
2017
Zastosowanie reguł mechaniki uszkodzeń do oceny wzrostu odkształceń korozyjnych w warstwie przejściowej
B Wieczorek, T Krykowski
Ochrona przed Korozją, 3--6, 2017
2017
Modelowanie czasu inicjacji korozji zbrojenia z zastosowaniem arytmetyki przedziałowej
T Krykowski
Roczniki Inżynierii Budowlanej, 2017
2017
Modelowanie wpływu warunków klimatycznych na szybkość korozji zbrojenia w betonie
T Krykowski, A Zybura
Cement Wapno Beton 18 (80, nr 3), 166--173, 2014
2014
Sześcioskładnikowy model degradacji żelbetu w warunkach korozji chlorkowej
T KRYKOWSKI
Roczniki Inżynierii Budowlanej, 67--70, 2013
2013
Mechaniczno-chemiczny model degradacji żelbetu w warunkach agresywnych
A Zybura, T Krykowski, T Jaśniok, B Słomka-Słupik, Z Szweda, M Jaśniok
Innowacyjne środki, 2012
2012
Podstawowe równania modelu degradacji otuliny w wyniku korozji zbrojenia
T KRYKOWSKI
Roczniki Inżynierii Budowlanej, 81--84, 2011
2011
FEM modeling of rebar corrosion-numerical verification of experimental research= Modelowanie MES korozji zbrojenia-weryfikacja numeryczna badań doświadczalnych
T Krykowski
Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010
2010
FEM modeling of rebar corrosion-numerical verification of experimental research
T Krykowski
Civil and Environmental Engineering Reports, 205-218, 2010
2010
Zastosowanie MES do odwzorowania procesu elektrochemicznej degradacji otuliny betonowej
T Krykowski, A Zybura
Ochrona przed Korozją, 139-146, 2008
2008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20