Obserwuj
Tomasz Krykowski, PhD, DSc
Tomasz Krykowski, PhD, DSc
Zweryfikowany adres z polsl.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Modelling of reinforced concrete element damage as a result of reinforcement corrosion
T Krykowski, A Zybura
Procedia Engineering 57, 614-623, 2013
142013
Fem modeling of concrete cover degradation caused by rebars corrosion in reinforced concrete
T Krykowski, A Zybura
Architecture Civil Engineering Environment–ACEE Journal 2 (4), 71-80, 2009
92009
Application of damage mechanics rules to evaluate the growth of corrosive deformations in transition layer
B Wieczorek, T Krykowski
Ochrona przed Korozja 60 (1), 3-6, 2017
72017
Modelling of concrete cover degradation caused by rebar’s corrosion–multicomponent media theory approach
T Krykowski
Computer Assisted Methods in Engineering and Science 16 (3–4), 241-250, 2017
42017
The simulation of corrosion degradation of concrete specimen in stationary heat and moisture conditions
F Recha, T JAŚNIOK, T Krykowski
Architecture, Civil Engineering, Environment 10 (4), 107-113, 2017
42017
Innovative materials and technologies for concrete stuctures
GL Balázs, K Koris, K Kopecsko, M Salamak, A Zybura, T Krykowski, ...
Betontag, Wien, 24-25, 2008
42008
Computational model of corrosion damage in the reinforced concrete
T Krykowski
Archives of Civil Engineering 52 (2), 319-337, 2006
42006
A cracking model for reinforced concrete cover, taking account of the accumulation of corrosion products in the ITZ layer, and including computational and experimental verification
T Krykowski, T Jaśniok, F Recha, M Karolak
Materials 13 (23), 5375, 2020
32020
Modelowanie uszkodzenia otuliny wywołanego korozją zbrojenia w żelbecie
T Krykowski
Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, 2012
32012
Modelowanie czasu uszkodzenia otuliny betonowej z uwzględnieniem niepewności parametrów modelu
T Krykowski, T Jaśniok, F Recha
Ochrona przed Korozją, 2019
22019
Analiza porównawcza wpływu wyboru modelu betonu na czas degradacji otuliny betonowej w wyniku korozji zbrojenia
F Recha, M Bartoszek, T Krykowski
A A 2 (1), 1-2, 2016
22016
Modeling of the environmental conditions effect on the reinforcement corrosion rate in concrete
T Krykowski, A Zybura
Cement Lime Concrete 19 (3), 166-173, 2014
22014
The application of affine/interval algebra to determine the time of concrete cover damage in reinforced concrete due to corrosion
T Krykowski
Computer Assisted Methods in Engineering and Science 27 (4), 265-284, 2020
12020
The Application of Monte Carlo Method in the Modeling of Concrete Cover Damage in Reinforced Concrete
T Krykowski
International Scientific Conference Environmental Challenges in Civil …, 2020
12020
Numeryczna symulacja spadku nośności konstrukcji żelbetowej w wyniku korozji zbrojenia
F Recha, T Jaśniok, T Krykowski
15th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of …, 2017
12017
Analiza dynamiczna murowej konstrukcji kościoła na terenie górniczym
T Krykowski, Z Pająk
Przegląd Górniczy 59 (7-8), 27-32, 2003
12003
Application of the Monte Carlo Method to Evaluate the Impact of Uncertainty of Model Parameters on the Time of Concrete Cover Damage
T Krykowski
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 960 (4), 042002, 2020
2020
Zastosowanie reguł mechaniki uszkodzeń do oceny wzrostu odkształceń korozyjnych w warstwie przejściowej
B Wieczorek, T Krykowski
Ochrona przed Korozją, 3--6, 2017
2017
Modelowanie czasu inicjacji korozji zbrojenia z zastosowaniem arytmetyki przedziałowej
T Krykowski
Roczniki Inżynierii Budowlanej, 2017
2017
Modelowanie wpływu warunków klimatycznych na szybkość korozji zbrojenia w betonie
T Krykowski, A Zybura
Cement Wapno Beton 18 (80, nr 3), 166--173, 2014
2014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20