Przemysław Piasecki
Title
Cited by
Cited by
Year
ZZL w ostrych barwach. Bibliometryczna analiza podejść i metod badawczych
K Durczak, A Koperska, P Piasecki, M Ławrynowicz
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 31-50, 2017
42017
Kapitał ludzki, cechy pracownika, stanowisko czy organizacja? Uwarunkowania szkoleń pracowników w świetle wyników wybranych badań
P Piasecki
Optimum. Economic Studies 78 (6), 131-143, 2015
22015
Dimensions of HR differentiation: The effect on job satisfaction, affective commitment and turnover intentions
P Piasecki
Baltic Journal of Management 15 (1), 21-41, 2020
12020
Segmentacja zatrudnienia w bankach spółdzielczych w Polsce
P Piasecki
12018
Segmentacja zatrudnienia w bankach spółdzielczych w Polsce
P Piasecki
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2018
12018
Partycypacja pracownicza w podejmowaniu decyzji a satysfakcja z pracy w MŚP–analiza relacji z wykorzystaniem modelu AMO
P Piasecki
organization and management, 2014
12014
Wpływ różnorodności na chęć odejścia z pracy w bankach spółdzielczych w Polsce
P Piasecki
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 185-204, 2017
2017
Od redakcji
P Piasecki, M Ławrynowicz
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 7-10, 2017
2017
WORKFORCE SEGMENTATION AND ITS DETERMINANTS IN SMALL COMPANIES: THE CASE OF BRITISH SMES
P Piasecki
NEW TRENDS IN ECONOMICS, MANAGEMENT AND FINANCE, 143, 2015
2015
Uwarunkowania szkoleń pracowników sektora publicznego w Polsce
P Piasecki
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 81-96, 2015
2015
Wiek właścicieli małych przedsiębiorstw a cele ich działalności w Polsce
P Piasecki
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 3-13, 2013
2013
The comparison of the sample and population in research projects about human resource management in Polish co-operative banks conducted by the Poznań University of Economics …
P Piasecki
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12