Obserwuj
Anna Matel
Anna Matel
Wydział Ekonomii i Finansów, Uniwersytet w Białymstoku
Zweryfikowany adres z uwb.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Przesłanki ekologizacji konsumpcji z perspektywy zachowań konsumenckich
A Matel
Zarządzanie. Teoria i praktyka 16 (2), 55-61, 2016
172016
Konsumpcja umiaru a współczesne trendy zachowań konsumenckich
A Matel
Zarządzanie. Teoria i Praktyka 13 (3), 17-24, 2015
172015
Konsument w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
K Karpińska, A Matel, A Protasiewicz
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku, 2017
162017
Analiza dostępności mieszkań w miastach wojewódzkich Polski z wykorzystaniem metody TOPSIS
A Matel, J Marcinkiewicz
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 170-182, 2017
122017
Tenure status in life cycle cohorts in Poland
A Matel
Real Estate Management and Valuation 29 (3), 2021
62021
Housing trajectories before, during and after marriage–patterns and changing inequalities in a post-transformation country
A Matel, K Olszewski
Unpublished, 2021
52021
Did the elderly suffer more from housing deprivation? Evidence from Poland
A Matel, J Marcinkiewicz
International Journal of Social Economics, 2021
52021
Stay or move out? Young adults’ housing trajectories in Poland over time and throughout economic cycle
A Matel
Housing Studies, 1-23, 2022
42022
Tenure status, housing conditions and residential satisfaction of adolescents
A Matel
Real Estate Management and Valuation 28 (4), 24-32, 2020
42020
Klastry w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju regionu
A Matel
42016
The model of tenure choice in life cycle of Poles
A Matel, K Olszewski
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 67 (1), 73-96, 2023
32023
Właściciele i najemcy. Status mieszkaniowy gospodarstw domowych w Polsce
A Matel
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2020
32020
COULD SURVEY TECHNIQUE OR OTHER RESEARCH CONDITIONS “CHANGE” OUR ECOLOGICAL BEHAVIOUR?–TESTING RESPONSE BIAS IN CONSUMER RESEARCH
A MATEL, T POSKROBKO
EKONOMIA i ŚRODOWISKO, 21, 2019
32019
Różnica między poznawczym a behawioralnym komponentem postaw ekologicznych młodych konsumentów
A Matel, T Poskrobko, D Andrejuk, M Dardzińska, J Kulesza, B Piotrowska
Handel Wewnętrzny 6 (377), 404-415, 2018
32018
Realizacja programu „Mieszkanie dla młodych” w kontekście dostępności dochodowej mieszkań
A Matel
Optimum. Economic Studies 91 (1), 65-79, 2018
32018
Choice Architecture in Sustainable Consumption Policy
D Kiełczewski, T Poskrobko, A Matel
Optimum. Studia Ekonomiczne, 36-50, 2017
32017
Project management in behavioural perspective–cognitive biases in the formulation of the aim of the project
D Kiełczewski, A Matel, T Poskrobko
Engineering Management in Production and Services 8 (3), 70-78, 2016
32016
CONTINGENT VALUATION METHOD IN TERMS OF BEHAVIORAL ECONOMICS
A MATEL, T POSKROBKO
EKONOMIA i ŚRODOWISKO, 35, 2016
32016
The model of tenure choice in life cycle of Poles–empirical analysis
A Matel, K Olszewski
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 66 (4), 51-64, 2022
12022
How viewing a forest affects willingness to pay of users and non-users in Contingent Valuation Method?
E Sidorczuk-Pietraszko, A Matel, T Poskrobko, D Andrejuk
Ekonomia i Środowisko, 2022
12022
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20