Follow
Aleksandra Machnik
Aleksandra Machnik
Wroclaw School of Information Technology „Horyzont”, Poland
Verified email at horyzont.eu
Title
Cited by
Cited by
Year
Responsible consumer and lifestyle: Sustainability insights
A Lubowiecki-Vikuk, A Dąbrowska, A Machnik
Sustainable production and consumption 25, 91-101, 2021
1642021
Nature-based tourism as an introduction to ecotourism experience - a new approach
A Machnik
Journal of Tourism Challenges and Trends, 75-95, 2013
25*2013
Responsible consumer and lifestyle: Sustainability insights. Sustainable Production and Consumption, 25, 91–101
A Lubowiecki-Vikuk, A Dąbrowska, A Machnik
Go to original source... Go to PubMed, 2021
172021
Dziedzictwo przyrodnicze w rozwoju turystyki kulturowej na terenach wiejskich
A Machnik, R Kurczewski
Turystyka kulturowa 7, 34-48, 2014
152014
Awareness Rising of Consumers, Employees, Suppliers, and Governments
A Machnik, A Królikowska-Tomczak
Responsible Consumption and Production, Encyclopedia of the UN Sustainable …, 2019
132019
Ecotourism as a core of sustainability in tourism
A Machnik
Handbook of sustainable development and leisure services, 223-240, 2021
122021
Innovations in medical tourism against the paradigm of sustainable development background
A Machnik, A Lubowiecki-Vikuk
Entrepreneurship, Innovation and Inequality: Exploring Territorial Dynamics …, 2019
122019
Wybrane modele ekoturystyki na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce
A Machnik
Geoturystyka, 19-26, 2010
112010
Ecotourism in protected areas–chances and threats
A Machnik
Polish Journal of Environmental Studies 15 (5c), 57-59, 2006
92006
Zrównoważona turystyka miejska w kontekście turystyki kulturowej
A Królikowska-Tomczak, A Machnik
Turystyka Kulturowa 5, 76-98, 2019
72019
Zarządzanie wiedzą i edukacja dla potrzeb turystyki przyrodniczej i ekoturystyki
A Machnik
Współczesne Zarządzanie 2013 (1), 148-158, 2013
72013
Aktywna ochrona przyrody wyzwaniem dla turystyki, w: Gospodarka turystyczna w XXI wieku
R Kurczewski, A Machnik
Globalne wyzwania i zagrożenia. Red. S. Bosiacki. Poznań, AWF, 373-377, 2006
62006
Natural Capital and Ecological Ecosystem Services: Methods of Measuring Socio-economic Value of Nature
A Machnik
Responsible Consumption and Production, Encyclopedia of the UN Sustainable …, 2019
52019
Turystyka przyrodniczo-kulturowa (ekoturystyka), w: Współczesne formy turystyki kulturowej
A Basińska, R Kurczewski, A Machnik, O Smoleńska
Red. K. Buczkowska i AM von Rohrscheidt. Poznań, AWF, 360-383, 2009
52009
Rozwój działalności agroturystycznej w gospodarstwach rolnych
A Machnik
DW Harasimowicz, 2008
52008
Sustainable Medical Tourism: Conceptual Framework
A Lubowiecki-Vikuk, A Machnik
Good Health and Well-Being. Encyclopedia of the UN Sustainable Development …, 2020
42020
Współczesne uwarunkowania funkcjonowania turystyki wiejskiej–rozwój gospodarstw agroturystycznych w kierunku specjalizacji w rekreacji i ekologizacji oferty
O Smoleńska, A Machnik
Zeszyty Naukowe, Studia Periegetica 2 (10), 127-138, 2013
42013
Aktywność turystyczno-rekreacyjna mieszkańców Metropolii Poznań jako wyznacznik jakości życia
M Zamelska, A Machnik, B Kaczor
Handel Wewnętrzny, 327-342, 2017
32017
Na pograniczu turystyki kulturowej i przyrodniczej - turystyka wiejska i agroturystyka
A Machnik
W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, Seria Monografie …, 2008
32008
Przyrodnicze zagrożenia dla turysty: wybrane zagadnienia
A Machnik
Studia Periegetica, 35-50, 2014
22014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20