Robert Wołosz
Robert Wołosz
PTE BTK Szláv Filológia Tanszék
Verified email at pte.hu - Homepage
TitleCited byYear
Słownik gramatyczny języka polskiego
Z Saloni, M Woliński, R Wołosz, G Włodzimierz, D Skowrońska
72*2012
Słownik gramatyczny języka polskiego
Z Saloni
Wiedza Powszechna, 2007
72*2007
Słownik gramatyczny języka polskiego
Z Saloni, W Gruszczyński, M Woliński, R Wołosz
Wiedza Powszechna, 2007
72*2007
Efektywna metoda analizy i syntezy morfologicznej w języku polskim
R Wołosz
Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 2005
302005
Grammatical Dictionary of Polish
Z Saloni, W Gruszczyński, M Woliński, R Wołosz
Studies in Polish Linguistics 4, 5-25, 2007
142007
Wyrazy węgierskie w języku polskim
R Wołosz
Studia Slavica 37, 3-27, 1991
111991
Wyrazy węgierskie w języku polskim
R Wołosz
Studia Slavica 35, 215-317, 1989
111989
Współczesne narzędzia leksykograficzne a analiza tekstów dawniejszych
M Derwojedowa, W Kieraś, D Skowrońska, R Wołosz
Polonica 34, 21-27, 2014
72014
Korpus polszczyzny XIX wieku—od mikrokorpusu do korpusu średniej wielkości
M Derwojedowa, W Kieraś, D Skowrońska, R Wołosz
Prace Filologiczne 65, 251-256, 2014
22014
Komputerowa weryfikacja informacji o wyrazach z kwalifikatorem ‘dawny’ w SJPDor.
R Wołosz
Slavica Quinqueeclesiensia, 325-338, 1996
21996
Indeks a tergo do Słownika języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego
R Wołosz
Publikacja internetowa, 1995
11995
SGJP
Z Saloni, M Woliński, R Wołosz, G Włodzimierz, D Skowrońska
2012
SGJP
Z Saloni
2012
SGJP
2012
Translatologia Pannonica III.: Kultúrák dialógusa a soknyelvű Európában VII. konferencia tanulmánykötete. Pécs 2010.
E Lendvai, R Wolosz
PTE BTK FKK, 2012
2012
Учёные записки Кафедры славянской филологии Печского университета. Посвящено открытию Русского центра в г. Печ
M Povarnyicina, V Végvári, R Wolosz
Edenscript, 2011
2011
Frazeologizmy z komponentem czasownikowym w języku polskim i węgierskim – analiza porównawcza wybranych jednostek.
U Andrejewicz, R Wołosz
Research on Phraseology in Europe and Asia: Focal Issues of Phraseological …, 2011
2011
Translatologia Pannonica II.: Kultúrák dialógusa a soknyelvű Európában VI. konferencia tanulmánykötete. Pécs 2010.
E Lendvai, R Wolosz
PTE BTK FKK, 2010
2010
Wykorzystanie źródeł do Słownika języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego
R Wołosz
Prace Filologiczne 58, 437-455, 2010
2010
Deutsche und kroatische Kollokationen aus dem Bereich Humor
M Aleksa Varga, R Wołosz
Humour and Culture 1. Linguistic Shots at Humour. T. Litovkina, Anna (ed …, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20