Obserwuj
Wanda Ciszewska-Pawłowska (Ciszewska)
Wanda Ciszewska-Pawłowska (Ciszewska)
Zweryfikowany adres z umk.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Dorobek naukowy pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK za lata 1976−2007. Cz. 2. Analiza treściowa
M Kowalska, WA Ciszewska
Toruńskie Studia Bibliologiczne 1, 91−107, 2009
8*2009
Dorobek naukowy pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK za lata 1976−2007. Cz. 1. Analiza ilościowa
M Kowalska, WA Ciszewska
Toruńskie Studia Bibliologiczne 1, 95−112, 2008
8*2008
Książka w Toruniu w latach 1945–1950
WA Ciszewska
Ruch wydawniczo-księgarski, Toruń, 2005
62005
Prasa narzędziem partyjnego kierowania masami. Socjalistyczna wizja redakcji prasowej
WA Ciszewska
Nie po myśli władzy. Studia nad cenzura i zakresem wolności słowa na …, 2012
5*2012
Drukarnie toruńskie w latach 1945–1950
WA Ciszewska
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Bibliologia, 285−302, 2007
42007
Inicjatywy wydawnicze toruńskich drukarzy z lat 1945−1950
WA Ciszewska
Folia Toruniensia 7, 61–64, 2007
42007
Biblioteki Torunia w latach 1945−1950
WA Ciszewska
Folia Toruniensia 5, 73–91, 2005
42005
Książka w Toruniu w latach 1945–1950. Ruch wydawniczo-księgarski
WA Ciszewska
Toruń: Dom Wydawniczy DUET, 2005, 2005
32005
Książka w Toruniu w latach 1945–1950: ruch wydawniczo-księgarski
WA Ciszewska
Dom Wydawniczy" Duet", 2005
32005
Spółdzielcza Księgarnia Nauczycielska w Toruniu w latach 1945–1950
WA Ciszewska
Folia Toruniensia, 71–87, 2003
32003
Przywilej biblioteczny a prawo do wynagrodzenia za wypożyczenia biblioteczne (public lending right)
WA Ciszewska
„Toruńskie Studia Bibliologiczne” s. 135–158, s. 135–158, 2014
22014
„Toruńskie Studia Bibliologiczne”. Formuła wydawnicza – profil – perspektywy
WA Ciszewska, M Kowalska
Folia Librorum, 2012
22012
Seria ,,Kukuryku" w powojennej edycji Wydawnictwa Bajek i Baśni
WA Ciszewska, M Kowalska
Studia Gdańskie 29 (2011), 431–457, 2011
22011
Poziom kształcenia i przygotowania do zawodu na studiach bibliologicznych w ocenie studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu–wyniki badań ankietowych
M Kowalska, WA Ciszewska
E-mentor 5, 2011
22011
Źrodła do badań nad dziejami ksiąŜki lat 1945-1950,(Quellen zur Untersuchung der Buchgeschichte in den Jahren 1945–1950)
WA CISZEWSKA
EBIB, 82, 2007
22007
Księgarnia Naukowa T. Szczęsny i S–ka w Toruniu w latach 1945–1950
WA Ciszewska
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Bibliologia, 273–315, 1998
21998
Skażone władzą. Ruch wydawniczo-księgarski na Kujawach i Pomorzu w latach 1945−1956
WA Ciszewska
Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołajaj Kopernika, 2015, 2015
12015
Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – historia i współczesność
M Kowalska, WA Ciszewska
„Forum Bibliotek Medycznych”, s. 55–82, 2014
12014
„Święto Oświaty” w świetle instrukcji z lat 1946–1949
WA Ciszewska
Książka i prasa w kulturze, 2012
12012
«Ćwierćpetit. Jednodniówka załogi Zakładów Graficznych „Książka i Wiedza” w Toruniu» źródłem informacji o życiu społecznym na początku lat 50. dwudziestego wieku
WA Ciszewska
Folia Toruniensia 11, 99−108, 2011
12011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20