Jan Jacek Sztaudynger
Jan Jacek Sztaudynger
professor of econometrics University of lodz
Zweryfikowany adres z uni.lodz.pl
TytułCytowane przezRok
Wzrost gospodarczy a kapitaĹ ‚spoĹ ‚eczny, prywatyzacja i inflacja
JJ Sztaudynger, M Sztaudynger
1142005
Rodzinny kapitał społeczny a wzrost gospodarczy w Polsce
JJ Sztaudynger
Annales. Etyka w życiu gospodarczym 12 (1), 225-244, 2009
512009
Modyfikacje funkcji produkcji i wydajnoĹ› ci pracy z zastosowaniami
JJ Sztaudynger
512003
Optymalne zróżnicowanie płac w Polsce–analiza ekonometryczna
P Kumor, JJ Sztaudynger
Ekonomista 1, 45-59, 2007
442007
Ekonometryczne modele przestępczości
JJ Sztaudynger, M Sztaudynger
Wydział Prawa i Administracji UAM, 2003
332003
Ekonometryczne modelowanie produkcji, wymiany zagranicznej i zadłużenia
JJ Sztaudynger
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997
221997
Próby ekonometrycznego określenia wpływu kapitału społecznego na wzrost gospodarczy
JJ Sztaudynger
Gospodarka Narodowa, 1-18, 2003
192003
Zaufanie, skłonność do pomocy i uczciwość a wzrost gospodarczy w Europie
E Ambroziak, P Starosta, JJ Sztaudynger
Ekonomista, 647-673, 2016
82016
Nieliniowość wpływu stopy inwestycji na wzrost gospodarczy
JJ Sztaudynger
Ekonomista, 775-794, 2003
82003
Rodzinny kapitał społeczny a wzrost gospodarczy–analiza dla Polski i 15 krajów Unii Europejskiej
P Baranowski, JJ Sztaudynger
Annales. Etyka w życiu gospodarczym 14 (1), 2011
72011
Społeczne problemy wzrostu gospodarczego–analiza ekonometryczna,[w:] Klimczak B
JJ Sztaudynger
Lewicka-Strzałecka A.(red.), Etyka i ekonomia, Wydawnictwo Polskiego …, 2007
72007
Optymalna nierówność płac w Polsce–analiza ekonometryczna,„
P Kumor, JJ Sztaudynger
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, ed MG Woźniak, Rzeszów, 2007
72007
Ekonomiczne determinanty przestępczości
B Markowska, J Sztaudynger
Studia Prawno-Ekonomiczne 68, 251-264, 2003
72003
Wzrost gospodarczy a optymalne zróżnicowanie dochodów w USA i Szwecji
W Pawlak, JJ Sztaudynger
Annales. Etyka w życiu gospodarczym 11 (1), 2008
62008
Kryzys gospodarczy a kryzys rodziny–analizy symulacyjne
JJ Sztaudynger, W Zatoń
Prakseologia, 109-128, 2010
52010
Modelowanie wpływu czynników ekonomicznych i społecznych na przestępczość
B Markowska, JJ Sztaudynger, M Sztaudynger
Annales SWSEiZ 7 (1), 2004
52004
Zastosowanie modelu wzrostu gospodarczego do szacowania optymalnej nierówności płac
P Kumor, JJ Sztaudynger
Gospodarka Narodowa 214 (3), 49-65, 2007
22007
Growth and inequality: differences in opfimal income inequality between Sweden, the United States and Poland
P Kumor, W Pawlak, JJ Sztaudynger
22007
Społeczne problemy wzrostu gospodarczego–analiza ekonometryczna1
JJ Sztaudynger
22007
Ekonometryczne modele przestępczości, rozdział 5 w: Sztaudynger J
JJ Sztaudynger
Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, Wydawnictwo …, 2005
22005
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20