Obserwuj
Jan Jacek Sztaudynger
Jan Jacek Sztaudynger
professor of econometrics University of lodz
Zweryfikowany adres z uni.lodz.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Wzrost gospodarczy a kapitaĹ ‚spoĹ ‚eczny, prywatyzacja i inflacja
JJ Sztaudynger, M Sztaudynger
1262005
Rodzinny kapitał społeczny a wzrost gospodarczy w Polsce
JJ Sztaudynger
Annales. Etyka w życiu gospodarczym 12 (1), 225-244, 2009
602009
Modyfikacje funkcji produkcji i wydajnoĹ› ci pracy z zastosowaniami
JJ Sztaudynger
602003
Optymalne zróżnicowanie płac w Polsce–analiza ekonometryczna
P Kumor, JJ Sztaudynger
Ekonomista 1, 45-59, 2007
522007
Ekonometryczne modele przestępczości
JJ Sztaudynger, M Sztaudynger
Wydział Prawa i Administracji UAM, 2003
462003
Ekonometryczne modelowanie produkcji, wymiany zagranicznej i zadłużenia
JJ Sztaudynger
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997
241997
Próby ekonometrycznego określenia wpływu kapitału społecznego na wzrost gospodarczy
JJ Sztaudynger
Gospodarka Narodowa, 1-18, 2003
222003
Zaufanie, skłonność do pomocy i uczciwość a wzrost gospodarczy w Europie
E Ambroziak, P Starosta, JJ Sztaudynger
Ekonomista 5, 647-671, 2016
142016
Społeczne problemy wzrostu gospodarczego–analiza ekonometryczna,[w:] Klimczak B
JJ Sztaudynger
Lewicka-Strzałecka A.(red.), Etyka i ekonomia, Wydawnictwo Polskiego …, 2007
132007
Zaufanie i kapitał społeczny a wzrost gospodarczy
J Sztandyrger
Wyniki badań ekonometrycznych, 30-40, 2003
11*2003
Marriage, divorce and economic growth
P Baranowski, JJ Sztaudynger
Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym 22 (1), 53-67, 2019
102019
Nieliniowość wpływu stopy inwestycji na wzrost gospodarczy
JJ Sztaudynger
Ekonomista, 775-794, 2003
102003
Kryzys gospodarczy a kryzys rodziny–analizy symulacyjne
JJ Sztaudynger, W Zatoń
Prakseologia, 109-128, 2010
82010
Ekonomiczne determinanty przestępczości
B Markowska, J Sztaudynger
Studia Prawno-Ekonomiczne 68, 251-264, 2003
82003
Rodzinny kapitał społeczny a wzrost gospodarczy–analiza dla Polski i 15 krajów Unii Europejskiej
P Baranowski, JJ Sztaudynger
Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, 2011
72011
Growth and Inequality: Differences in Optimal Income Inequality between Sweden, the United States and Poland, w: Liberda ZB, Grochowska A.,(red.)
P Kumor, W Pawlak, JJ Sztaudynger
Civilizational competences and regional development in Poland, 204-219, 2009
62009
Wzrost gospodarczy a optymalne zróżnicowanie dochodów w USA i Szwecji
W Pawlak, JJ Sztaudynger
Annales. Etyka w życiu gospodarczym 11 (1), 259-271, 2008
62008
Family and economic growth in Poland
JJ Sztaudynger
Folia Oeconomica Stetinensia 14 (2), 53-75, 2014
52014
Optymalna nierówność płac w Polsce–analiza ekonometryczna
P Kumor, JJ Sztaudynger
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, ed MG Woźniak, Rzeszów, 2007
52007
Modelowanie wpływu czynników ekonomicznych i społecznych na przestępczość
B Markowska, JJ Sztaudynger, M Sztaudynger
Annales SWSEiZ 7 (1), 2004
52004
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20