Jan Jacek Sztaudynger
Jan Jacek Sztaudynger
professor of econometrics University of lodz
Zweryfikowany adres z uni.lodz.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Wzrost gospodarczy a kapitaĹ ‚spoĹ ‚eczny, prywatyzacja i inflacja
JJ Sztaudynger, M Sztaudynger
1182005
Rodzinny kapitał społeczny a wzrost gospodarczy w Polsce
JJ Sztaudynger
Annales. Etyka w życiu gospodarczym 12 (1), 225-244, 2009
552009
Modyfikacje funkcji produkcji i wydajnoĹ› ci pracy z zastosowaniami
JJ Sztaudynger
532003
Optymalne zróżnicowanie płac w Polsce–analiza ekonometryczna
P Kumor, JJ Sztaudynger
Ekonomista 1, 45-59, 2007
442007
Ekonometryczne modele przestępczości
JJ Sztaudynger, M Sztaudynger
Wydział Prawa i Administracji UAM, 2003
412003
Próby ekonometrycznego określenia wpływu kapitału społecznego na wzrost gospodarczy
JJ Sztaudynger
Gospodarka Narodowa, 1-18, 2003
202003
Ekonometryczne modelowanie produkcji, wymiany zagranicznej i zadłużenia
JJ Sztaudynger
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997
201997
Społeczne problemy wzrostu gospodarczego–analiza ekonometryczna,[w:] Klimczak B
JJ Sztaudynger
Lewicka-Strzałecka A.(red.), Etyka i ekonomia, Wydawnictwo Polskiego …, 2007
122007
Zaufanie, skłonność do pomocy i uczciwość a wzrost gospodarczy w Europie
E Ambroziak, P Starosta, JJ Sztaudynger
Ekonomista 5, 647-671, 2016
112016
Nieliniowość wpływu stopy inwestycji na wzrost gospodarczy
JJ Sztaudynger
Ekonomista, 775-794, 2003
92003
Rodzinny kapitał społeczny a wzrost gospodarczy–analiza dla Polski i 15 krajów Unii Europejskiej
P Baranowski, JJ Sztaudynger
Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, 2011
72011
Optymalna nierówność płac w Polsce-analiza ekonometryczna
P Kumor, JJ Sztaudynger
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 494-511, 2007
72007
Ekonomiczne determinanty przestępczości
B Markowska, J Sztaudynger
Studia Prawno-Ekonomiczne 68, 251-264, 2003
72003
Wzrost gospodarczy a optymalne zróżnicowanie dochodów w USA i Szwecji
W Pawlak, JJ Sztaudynger
Annales. Etyka w życiu gospodarczym 11 (1), 2008
62008
Modelowanie wpływu czynników ekonomicznych i społecznych na przestępczość
B Markowska, JJ Sztaudynger, M Sztaudynger
Annales SWSEiZ 7 (1), 2004
52004
Prognozowanie cen,[w:] Milo W.(red.)
JJ Sztaudynger
Prognozowanie cen, 2002
52002
Kryzys gospodarczy a kryzys rodziny–analizy symulacyjne
JJ Sztaudynger, W Zatoń
Prakseologia, 109-128, 2010
42010
Wykorzystanie modelu ekonometrycznego do wyceny nieruchomości
M Zaduminska, JJ Sztaudynger
Wiadomości statystyczne 46 (01), 2001
32001
Modelowanie popytu na pracę
A Drożdż, JJ Sztaudynger
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 39-47, 2009
22009
Zastosowanie modelu wzrostu gospodarczego do szacowania optymalnej nierówności płac
P Kumor, JJ Sztaudynger
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 214 (3), 49-65, 2007
22007
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20