Marek Muszyński
Marek Muszyński
Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences
Zweryfikowany adres z ifispan.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Interference and inhibition in bilingual language comprehension: Evidence from Polish-English interlingual homographs
J Durlik, J Szewczyk, M Muszyński, Z Wodniecka
PloS one 11 (3), e0151430, 2016
222016
Język angielski w szkole podstawowej–proces i efekty nauczania
M Muszyński, D Campfield, M Szpotowicz
Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2015
182015
Individual differences and attitudes towards the government's remembrance policy.
R Wawrzyński, P., Muszyński, M., Czarnek, G. i Schattkowsky
Polish Political Science Yearbook 44, 125-139, 2015
112015
Szkolne talenty Europy u progu zmian
M Jakubowski, K Konarzewski, M Muszyński, M Smulczyk, P Walicki
92017
Learning strategies and reading performance: PISA 2009 results for Poland
M Muszyński, M Jakubowski
Educational Research Institute, 2015
92015
Postawy wobec polskiej polityki historycznej: wyniki eksperymentu
P Wawrzyński, R Schattkowsky, MA Muszyński, G Czarnek
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015
32015
Validity of the overclaiming technique as a method to account for response bias in self-assessment questions: analysis on the basis of the PISA 2012 data
M Muszyński
22020
Przegląd badań nad szkolnymi i pozaszkolnymi uwarunkowaniami nauczania języków obcych.
M Muszyński, A Gajewska-Dyszkiewicz, K Paczuska, M Szpotowicz
EDUKACJA Quarterly 4 (139), 78-99, 2016
12016
Jak maturzyści poradzili sobie z egzaminem z języka angielskiego? Omówienie wyników matury z języka angielskiego 2015 r.
M Muszyński, A Gajewska-Dyszkiewicz, K Paczuska, M Szpotowicz
Języki Obce w Szkole 1, 75-85, 2016
12016
Jak wyglądają lekcje języka angielskiego w szkole podstawowej?
M Szpotowicz, M Muszyński
Języko Obce w Szkole 4, 7, 2015
12015
„Sunny side is up “, but is the cloudy side down? Znaczenie wymiaru wertykalnego w konceptualizacji emocji
M Muszyński, J Durlik, M Bukowski
Rocznik Kognitywistyczny 7, 2014
12014
Structural Validity of Overclaiming Scores: analysing PISA 2012 data
M Muszyński, A Pokropek, T Żółtak
Psychological Test and Assessment Modeling 63 (1), 119-145, 2021
2021
What is driving financial literacy of 15-year-olds in Poland–Good Mathematics skills or financial education?
M Jakubowski, M Muszyński
Economic awareness and education–importance and measurement, 21, 2016
2016
Review of research on school-related and individual factors of foreign languages teaching and learning effectiveness
M Muszyński, A Gajewska-Dyszkiewicz, K Paczuska, M Szpotowicz
Educational Research Institute, 2016
2016
Przygotowanie do zawodu nauczyciela języka angielskiego w Polsce i Europie w świetle zaleceń europejskiej polityki językowej.
M Paczuska, K., Gajewska-Dyszkiewicz, A. i Muszyński
Języki Obce w Szkole 4, 4-11, 2016
2016
Właściwości psychometryczne egzaminu maturalnego 2015- język angielski, poziom podstawowy.
M Muszyński, M., Kondratek, B., Gajewska-Dyszkiewicz, A., Paczuska, K. i ...
Analizy IBE 2, 1-30, 2016
2016
Osiągnięcia gimnazjalistów w zakresie języka angielskiego: podstawa programowa wciąż niezrealizowana
A Gajewska-Dyszkiewicz, K Paczuska, M Marczak, J Pitura, M Muszyński, ...
Języki Obce w Szkole 2, 90-98, 2016
2016
Realizacja podstawy programowej dla języka obcego nowożytnego.
M Marczak, M., Muszyński, M., Gajewska-Dyszkiewicz, A., Campfield, E. D ...
Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego – wnioski z badań …, 2015
2015
Role of emotions and commitment in an influence of remembrance narratives: report from an experimental study.
R Wawrzyński, P., Muszyński, M., Czarnek, G. i Schattkowsky
Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne 4, 107-116, 2015
2015
Znaczenie badań nad dwujęzycznością dla współ-czesnej polityki zdrowotnej, edukacyjnej, emi-gracyjnej: przegląd zagadnień
M Muszyński
Palimpsest, 2013
2013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20