Rafał Glajcar
Rafał Glajcar
Zweryfikowany adres z us.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Instytucja prezydenta w Polsce, Czechach i Słowacji w latach 1989-2000: analiza porównawcza
R Glajcar
Wydawn. Adam Marszałek, 2004
162004
Demokratyczny reżim polityczny. Relacje między legislatywą i egzekutywą w III Rzeczypospolitej
R Glajcar
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015
12*2015
Ustrój polityczny RP. Wprowadzenie
R Glajcar, J Okrzesik, W Wojtasik
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, 2006
102006
Postępowanie ustawodawcze w Polsce – prawo, zwyczaje i praktyka
M Borski, R Glajcar, B Przywora
Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015
9*2015
Relacje prezydenta z Radą Ministrów
R Glajcar
Prezydent w Polsce po 1989 r. Studium politologiczne, 104-145, 2006
72006
Podmioty rywalizacji wyborczej w miastach na prawach powiatu (na przykładzie województwa śląskiego)
G Rafał
W Wybory samorządowe, 2010
62010
System wyborczy do Parlamentu Europejskiego w Polsce
R Glajcar
The electoral system for the European Parliament in Poland] In Wybory do …, 2009
62009
Specyfika Śląska Cieszyńskiego-struktura wyznaniowa i autoidentyfikacja mieszkańców a ich postawy polityczne (na przykładzie powiatu cieszyńskiego)
R Glajcar
Vademecum Śląsk, 49-66, 2013
42013
Model of election of the head of state of the Third Polish Republic–balancing between institutional coherence and political pragmatism
R Glajcar
Political Preferences, 39-51, 2013
42013
Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 2009
R Glajcar, W Wojtasik
Remar, 2010
42010
Ewolucja siły polskiej prezydentury w latach 1989–2009
R Glajcar
Transformacja systemowa w Polsce 1989–2009. Próba bilansu, 2009
42009
Leksykon polskich partii politycznych
R Glajcar, A Turska-Kawa, W Wojtasik
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017
32017
Polski Kościół w dobie transformacji systemowej.
R Glajcar
Roczniki Administracji i Prawa 12, 75-92, 2012
32012
Instytucja prezydenta w Polsce
R Glajcar
Czechach i Słowacji w latach 2000, 1989
31989
Polska
R Glajcar
Niedemokratyczne wymiary demokratycznych wyborów, 344-382, 2016
22016
Sukcesja władzy w warunkach pozorowanej demokracji państw postsowieckich
AR Bartnicki
Studia Politologiczne 33, 2014
22014
Podmioty rywalizacji wyborczej w miastach na prawach powiatu (na przykładzie województwa śląskiego). W Wybory samorządowe 2010
G Rafał
Red. Mariusz Kolczyński, Waldemar Wojtasik. Katowice: Wyd. Uniwersytetu …, 2011
22011
System wyborczy do Parlamentu Europejskiego w Polsce,[w:] R. Glajcar, W. Wojtasik (red.)
G Rafał
Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 2009, 2010
22010
Prezydent w Polsce po 1989 r: studium politologiczne
R Glajcar, M Migalski
Wydawn. Sejmowe, 2006
22006
Dwadzieścia pięć lat powszechnych wyborów prezydenckich w Polsce. Potrzeba rewizji?
R Glajcar
Studia Politologiczne 42, 13-34, 2016
12016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20