Obserwuj
Anna Pasieka
Anna Pasieka
Kyiv International University
Brak zweryfikowanego adresu e-mail
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Трудовий потенціал України: оцінка стану, ефективність використання, стратегічні напрями розвитку: монографія
ОА Грішнова, СР Пасєка, АС Пасєка
Черкаси: Маклаут 358, 2011
422011
Trudovyi potentsial Ukrainy: otsinka stanu, efektyvnist'vykorystannia, stratehichni napriamy rozvytku [Labor potential of Ukraine: assessment of the state, usage effectiveness …
O Hrishnova, S Pasieka, A Pasieka, O Hrishnova
Cherkasy: TOV Maklaut 360, 2011
252011
Продуктивність праці на сучасному етапі: методика вимірювання та комплексна оцінка
А Пасєка
Україна: аспекти праці, 45-50, 2009
252009
Динаміка змін соціально-трудових відносин під впливом глобалізаційних тенденцій
ОА Грішнова, АС Пасєка
Регіональна економіка, 7-14, 2010
182010
Соціальне партнерство в системі соціально-трудових відносин України: особливості формування та перспективи розвитку
ВА Красномовець, АС Пасєка
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 155-159, 2013
112013
Соціальне партнерство в системі соціально-трудових відносин України: особливості формування та перспективи розвитку
ВА Красномовець, АС Пасєка
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 155-159, 2013
112013
Rynok pratsi Ukrainy: tendentsii ta osoblyvosti rozvytku [Ukrainian labor market: trends and features of development]
MV Semykina, AS Pasieka
Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky 5 (1 …, 2016
72016
Ринок праці України: тенденції та особливості розвитку
МВ Семикіна, АС Пасєка
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 165-170, 2016
72016
Global trends in the development of labour markets and employment in the focus of innovation change
S Pasieka, A Pasieka, M Bil, O Humeniuk
SHS Web of Conferences 65, 07002, 2019
52019
HR-брендинг у системі управління персоналом
АС Пасєка, ВА Красномовець
Науковий вісник ЧДІЕУ 4, 16, 2012
52012
Трудовий потенцiал України: оцiнка стану, ефективнiсть використання, стратегичнi напрями розвитку: моногр./за ред. О. А Грішнової
ОА Грішнова, СР Пасєка, АС Пасєка
Черкаси, ТОВ «МАКЛАУТ, 2011
52011
Продуктивність праці в Україні: стан та організаційно-економічний механізм підвищення
АС Пасєка
“Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика”/АС Пасєка, 2010
52010
Ринок праці та його розвиток: гносеологічний аналіз
A Paseka
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2016
42016
Trudovyi potentsial Ukrainy: otsinka stanu, efektyvnist vykorystannia, stratehichni napriamy rozvytku
OA Hrishnova, SR Pasieka, AS Pasieka
The employment potential of Ukraine: assessment, efficiency, strategic …, 2011
42011
Стилі лідерства в системі забезпечення кадрової безпеки суб’єктів господарської діяльності [Електронний ресурс]
АС Пасєка
АС Пасєка–Режим доступу: http://managment. cdu. edu. ua/.../article/10/АС 20, 0
3
Зовнішні комунікації як інструмент відновлення банківської системи в умовах кризи та посткризового періоду
АС Пасєка, МП Овчарук
Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна, 267-271, 2014
22014
Управління продуктивністю праці в контексті соціально-економічного розвитку суспільства
СР Пасека
Вісник Приазовського державного технологічного університету.-Маріуполь, 53, 2008
22008
Механізм управління продуктивністю праці та методи його удосконалення
АС Пасєка
Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія …, 2008
22008
Значення маркетингових концепції у розвитку ринку праці
АС Пасєка
Вісник Хмельницького національного університету 1 (2), 154-163, 2017
12017
Маркетинг з нульовим бюджетом
ЛЮ Гапченко, АС Пасєка
Наукові розробки молоді на сучасному етапі, 2016
12016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20