Pawel Buchwald
Pawel Buchwald
dr inż. informatyki Wyższa Szoła Biznesu
No verified email
TitleCited byYear
Analiza realizacji transportu zbiorowego pomiędzy wybranymi miastami aglomeracji śląskiej a miastem Tychy z wykorzystaniem linii MZK Tychy nr 14
P Sobczak, P Buchwald
Czasopismo Logistyka 6, 2015
6*2015
Mechanizmy integracji danych i logiki biznesowej w kooperacyjnych systemach sterowania procesami przedsiębiorstwa,[w:] Knosala R.(red.): Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, tom I
P Buchwald
Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, 221, 2011
52011
The example of IT system with fault tolerance in a small business organization
P Buchwald
Internet-Technical Developments and Applications 2, 179-187, 2012
42012
The development of InterNetwork channel Emulation platform for Surgical Robot Telemanipulation control system (INSeRT)
M Rostański, P Buchwald, K Mączka, P Kostka, Z Nawrat
2015 Federated Conference on Computer Science and Information Systems …, 2015
22015
Bezpieczeństwo rozproszonych systemów informatycznych
A Grzywak, S Kozielski, P Buchwald, G Widenka
Wyższa Szkoła Biznesu w Dabrowie Górniczej. Wydawnictwo Naukowe, 2015
22015
Relative and non-relative databases performance with an Android platform application
P Buchwald, M Rostański, A Jurasz
Theoretical and Applied Informatics 25, 2013
22013
VIRTUAL REALITY AND MOBILE DEVICES IN 3D OBJECTS DESIGNING AND PROTOTYPING
P BUCHWALD, M ROSTAŃSKI, K MĄCZKA
12015
Network steganography method for user’s identity confirmation in web applications
P Buchwald, M Rostański, K Mączka
Theoretical and Applied Informatics 26 (3-4), 177--187, 2014
12014
Zastosowanie wybranych mechanizmów transformacji danych na potrzeby symulacyjne na przykładzie SQL server
P Buchwald
Studia Informatica 31 (2B), 51-62, 2010
12010
Safe IT System to Assist in Control of Safe Locker Transport Loads
P Buchwald, A Anus
Scientific And Technical Conference Transport Systems Theory And Practice …, 2019
2019
SAFE LOCKER–A SECURE CARGO TRANSPORT CONTROL SUPPORT IT SYSTEM
A Anus, P BUCHWALD
TASK QUARTERLY 23 (1), 19-28, 2019
2019
Urządzenia mobilne w systemach rzeczywistości wirtualnej
P Buchwald
https://helion.pl/ksiazki/urzadzenia-mobilne-w-systemach-rzeczywistosci …, 2018
2018
RESYS-a new telecommunications system designed for rescue teams
P Buchwald, P Golicz, J Śliwa, A Kowalik
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji 6, 2017
2017
Nowe możliwości realizacji zadań ratowniczych przez pogotowia specjalistyczne CSRG SA
P Buchwald, L Kwiska, A Nowak
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji 6, 2017
2017
Computer games development teaching method and toolsets comparison with case studies
W Borczyk, M Rostański, P Buchwald
Proceedings of the 11th Scientific Conference Internet in the Information …, 2016
2016
Proceedings of the 11th Scientificl Conference: Internet in the Information Society 2016
M Rostański, P Pikiewicz, P Buchwald, K Mączka
Wydawnictwo Naukowe University of Dąbrowa Górnicza, 2016
2016
Środowisko Unity 3d narzędziem projektowania wieloplatformowych aplikacji mobilnych.
P BUCHWALD, K ORZECHOWSKI
2016
Monitorowanie aktywności użytkowników systemów komputerowych
P Buchwald
https://helion.pl/ksiazki/monitorowanie-aktywnosci-uzytkownikow-systemow …, 2015
2015
Podpis cyfrowy i identyfikacja użytkowników w sieci Internet
MS A. Grzywak, J. Klamka, P. Buchwald, P. Pikiewicz, M. Rostański
https://helion.pl/ksiazki/podpis-cyfrowy-i-identyfikacja-uzytkownikow-w …, 2015
2015
Changes in the schedule of Koleje Śląskie Sp. z oo during IV 2014 to VI 2015
P Sobczak, P Buchwald
Logistyka, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20