Драговоз Ігор
Драговоз Ігор
Інститут мікробіологіїї та вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН
Zweryfikowany adres z imv.kiev.ua
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Проблема регуляторів росту у світі та її вирішення в Україні
ВВ Моргун, ВК Яворська, ІВ Драговоз
Физиология и биохимия культ. растений 34 (5), 371-375, 2002
982002
Определение содержания зеатина, индолил-3-уксусной и абсцизовой кислот в одной растительной пробе методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
СВ Савинский, ИВ Драговоз, ВК Педченко
Физиология и биохимия культ. растений 23 (6), 611-618, 1991
331991
Регулятори росту на основі природної сировини та їх застосування в рослинництві
ВК Яворська, ІВ Драговоз, ЛО Крючкова
К.: Логос, 2006
252006
Фитогормональный баланс корней кукурузы на фоне действия хлоридного засоления и 6-БАП
НА Калинина, ИВ Драговоз, ВК Яворская
Ученые записки Таврического национального университета им. ВИ Вернадского 14 …, 2001
162001
Effect of natural and synthetic plant growth regulators on the nitrogen-fixing and photosynthetic activities of alfalfa under different water supply conditions
SY Kots, IA Grigoryuk, LM Mykhalkiv, SK Beregovenko, IV Dragovoz
AGROKHIMIIA 5, 41, 2006
14*2006
Підвищення насіннєвої продуктивності люцерни при інокуляції різними штамами Rhizobium meliloti та застосуванні регуляторів росту
СЯ Коць, ІВ Драговоз, ВК Яворська
Бюл. ІСГМ, 28-30, 2000
142000
Увеличение семенной продуктивности люцерны при обработке комплексным регулятором роста
ИВ Драговоз, ...
Физиология растений 49 (6), 925-930, 2002
92002
The synthesis of plant growth stimulators by phytopathogenic bacteria as factor of pathogenicity
L Dankevych, N Leonova, I Dragovoz, V Patyka, A Kalinichenko, ...
Applied Ecology and Environmental Research 16 (2), 2018
82018
Синтез фитогормонов штаммами Bradyrhizobium japonicum различной симбиотической эффективности
ИВ Драговоз, НО Леонова, ГА Иутинская
Мікробіологічний журнал, 29-35, 2011
82011
Phytohormone production by some free-living and symbiotic soil microorganisms
IV Dragovoz, NO Leonova, LO Biliavska, VK Yavorska, GO Iutynska
Reports of the NASU 12, 154-159, 2010
82010
Complex growth regulator increases alfalfa seed production
IV Dragovoz, SY Kots, TI Chekhun, VK Yavorskaya, NV Volkogon
Russian journal of plant physiology 49 (6), 823-827, 2002
82002
The problem of growth regulators in the world and its solution in Ukraine
VV Morgun, VK Yavorskaya, IV Dragovoz
Physiology and biochemistry of cultural plants 34, 371-376, 2002
72002
Fusarium species in wheat grains in the Ukraine
L Kryuchkova, I Dragovoz, V Yavorska, L Raichuk
J. Appl. Genet. A 43, 177-184, 2002
72002
Bacillus strains's screening--active antagonists of bacterial and fungal phytopathogens
AY Grabova, IV Dragovoz, LA Kruchkova, LA Pasichnik, LV Avdeeva
Mikrobiolohichnyi Zhurnal (Kiev, Ukraine: 1993) 77 (6), 47-54, 2015
52015
Антагонистическая активность штаммов Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum ІМВ В-7404 и БИМ В-439Д по отношению к фитопатогенным бактериям и микромицетам
ЛВ Авдеева, ИВ Драговоз, ЮВ Корж, НО Леонова, ГА Иутинская, ...
Мікробіологічний журнал, 27-33, 2014
52014
Синтез позаклітинних фітогормонів штамами Bacillus, виділеними з різних екологічних ніш
ІВ Драговоз, НО Леонова, СВ Лапа, ОВ Піскова, ДО Крючкова, ...
Мікробіологічний журнал, 41-45, 2013
52013
Bioregulation of microbial-plant sуstems
GO Iutynska, SP Ponomarenko, KI Andreiuk, AF Antypchuk, OV Babayans, ...
Kyiv: Nichlava, 2010
52010
Microbiolo gical processes in rhizosphere of winter wheat at plants treatment with the growth regulating preparation Biowheatrex
MV Volkogon, IV Dragovoz, VK Yavorska
International scientific conference" SP Kostychev and contemporary …, 2007
52007
Фізіологічна активність ком понентів вермикомпосту та створення на його основі комплексного регулятора росту
ІВ Драговоз, МВ Волкогон, ВК Яворська, ММ Мусієнко, АВ Богданович
Фізіологія і біо хімія культ. рослин.—2006.—38, 292-300, 2006
52006
Створення регуляторів росту на основі відходів спиртової промисловості
ІВ Драговоз, ВК Яворська, ВП Антонюк
Физиология и биохимия культурных растений 30 (3), 194-200, 1998
51998
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20