Obserwuj
Olena A. Khalus / Халус Елена Андреевна / Халус Олена Андріївна
Olena A. Khalus / Халус Елена Андреевна / Халус Олена Андріївна
Zweryfikowany adres z kpi.ua - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Исследование свойств задачи календарного планирования для одного прибора по критерию минимизации суммарного опережения заданий при условии допустимости расписании
АА Павлов, ЕБ Мисюра, ЕА Халус
Вісник Національного технічного університету України КПІ. Іформатика …, 2012
102012
Результирующая формализация первого уровня трехуровневой модели оперативного планирования и принятия решений по критерию минимизации суммарного опережения директивных сроков
АА Павлов, ЕБ Мисюра, ЕА Халус, МО Сперкач, ГА Аракелян
Вісник Національного технічного університету України" Київський …, 2012
82012
Задача построения допустимого расписания с максимально поздним моментом запуска и минимальным суммарным опережением
МЗ Згуровский, АА Павлов, ЕА Халус
Системні дослідження та інформаційні технології, 7-15, 2015
72015
Четырехуровневая модель планирования, принятия решений и оперативного управления в сетевых системах с ограниченными ресурсами
АА Павлов, ЕБ Мисюра, ТН Лисецкий, МО Сперкач, ЕА Халус
Вісник НТУУ" КПІ". Інформатика, управління та обчислювальна техніка, 2013
72013
Planning automation in discrete systems with a given structure of technological processes
AA Pavlov, EA Khalus, IV Borysenko
International Conference on Computer Science, Engineering and Education …, 2018
62018
Субоптимальный полиномиальный алгоритм решения одного класса многоэтапных сетевых задач календарного планирования
АА Павлов, МО Сперкач, ЕА Халус
Вісник Національного технічного університету України КПІ. Іформатика …, 2012
62012
Составление допустимого расписания выполнения работ на одном приборе оптимального по критерию минимизации суммарного опережения работ
АА Павлов, ЕА Халус
Вісник НТУУ" КПІ". Інформатика, управління та обчислювальна техніка, 2014
52014
Підвищення ефективності алгоритмічного забезпечення ієрархічної автоматизованої системи планування та управління проектами завдяки точному розв’язанню задачі мінімізації …
ОА Павлов, ОБ Мисюра, ОА Халус
Автоматизированные системы управления и приборы автоматики, 15-17, 2007
22007
Мінімізація сумарного зваженого моменту випередження виконання завдань на одному приладі
A Pavlov, E Khalus, M Medvediev
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 57-61, 2023
12023
Research and modification of the universal method of scheduling and operational planning of objects with a network representation of discrete type production
S Telenyk, A Pavlov, E Misura, T Lisetsky, E Khalus, O Melnikov
12020
Модифікований ефективний ПДС-алгоритм рішення задачі мінімізації сумарного запізнення виконання незалежних завдань одним приладом
ОА Павлов, ОБ Мисюра, ОА Халус
Радиоэлектроника и информатика, 21-23, 2007
12007
Статичні алгоритми управління паралельними асинхронними обчислювальними процесами
О Павлов, О Халус, О Мельников, В Дрозд, В Кобельський, ...
Адаптивні системи автоматичного управління 1 (44), 116-126, 2024
2024
ПДС-алгоритми для двоетапної задачі календарного планування в детермінованій постановці та в умовах невизначеності
О Павлов, О Халус, О Місюра, О Мельников, М Медведєв
Адаптивні системи автоматичного управління 1 (42), 184-196, 2023
2023
Метод розробки атомарних gRPC мікросервісів
МЮ Нагорний
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022
2022
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АЛГОРИТМУ ПОБУДОВИ ДОПУСТИМОГО РОЗКЛАДУ ДЛЯ ОДНОГО ПРИЛАДУ З РІЗНИМИ ДИРЕКТИВНИМИ ТЕРМІНАМИ ЗА КРИТЕРІЄМ МІНІМАЛЬНОГО СУМАРНОГО ВИПЕРЕДЖЕННЯ.
ОА Халус
Informatics & Mathematical Methods in Simulation/Informatika ta Matematičnì …, 2019
2019
Оптимізація модифікованого ПДС-алгоритму задачі мінімізації сумарного запізнення виконання завдань
ОА Павлов, ОБ Місюра, ОА Халус, ДЮ Костик, ТМ Лисецький
Вісник Національного технічного університету України" Київський …, 2008
2008
Оптимизация модифицированного ПДС-алгоритма задачи минимизации суммарного запаздывания выполнения задач
ОА Павлов, ОБ Місюра, ОА Халус, ДЮ Костик, ТМ Лисецький
Вестник НТУУ “КПИ”: Информатика, управление и вычислительная техника 2008 (48), 2008
2008
Задача мінімізації сумарного запізнення виконання незалежних завдань з директивними строками одним приладом в системі планування та управління дрібносерійним виробництвом (СПУДВ)
ОА Павлов, ОБ Місюра, ОА Халус
НТУ" ХПІ", 2007
2007
Система моделювання для дослідження ефективності ПДС-алгоритму задачі мінімізації сумарного запізнення виконання завдань
ОА Павлов, ОБ Місюра, ОА Халус, СБ Беньковський, ДЮ Костик, ...
Вісник Національного технічного університету України КПІ. Іформатика …, 2007
2007
СОСТАВЛЕНИЕ ДОПУСТИМОГО РАСПИСАНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПО КРИТЕРИЮ МИНИМИЗАЦИИ СУММАРНОГО ОПЕРЕЖЕНИЯ РАБОТ
АА ПАВЛОВ, ЕА ХАЛУС
InfoCom 2015, 201560, 0
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20