Jan Jakub Michałek
Jan Jakub Michałek
Zweryfikowany adres z wne.uw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Ekonomia międzynarodowa: teoria i polityka
PR Krugman, M Obstfeld, JJ Michałek, W Siwiński, P Gierałtowski, ...
PWN, 2015
2422015
Polityka handlowa
J Michałek
Mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe, PWN, Warszawa, 2002
442002
Is Central and Eastern Europe converging towards the EU-15?
M Grela, A Majchrowska, T Michałek, J Mućk, A Stążka-Gawrysiak, ...
Narodowy Bank Polski, Education & Publishing Department, 2017
382017
Determinanty działalności eksportowej polskich przedsiębiorstw
A Cieślik, J Michałek, A Michałek
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 257 (7-8), 67-84, 2012
382012
The influence of firm characteristics and export performance in Central and Eastern Europe: comparisons of Visegrad, Baltic and Caucasus States
A Cieslik, J Michalek, A Michalek
Entrepreneurial Business and Economics Review 2 (1), 7, 2014
352014
Polityka handlowa: mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe
JJ Michałek
Wydaw. Naukowe PWN, 2002
352002
Determinants of export performance: Comparison of Central European and Baltic firms
A Cieslik, A Michalek, JJ Michalek, J Mycielski
Finance a Uver 65 (3), 211, 2015
312015
Export Activity in Visegrad--4 Countries: Firm Level Investigation
A Cieœlik, J Micha³ek, A Micha³ek
Ekonomia 30 (7), 7, 2003
272003
Poland's accession to the European Union: demand for protection of selected sensitive products
J Fidrmuc, P Huber, JJ Michalek
MOST: Economic Policy in Transitional Economies 11 (1), 47-70, 2001
272001
Globalization, international trade, and human development: a case of Central and Eastern Europe
A Cieślik, J Michałek, J Mycielski
Czech Journal of Social Sciences, Business and Economics 5 (2), 6-15, 2016
262016
Analiza i perspektywy rozwoju handlu międzygałęziowego i wewnątrzgałęziowego oraz zmiany strukturalne handlu Polski z Unią Europejską [in:] Korzyści i koszty członkowstwa …
JJ Michałek, K Śledziewka-Kołodziejska
IKCHZ, Warszawa 1, 171-172, 2000
232000
Measuring the trade effects of the euro in Central and Eastern Europe
A Cieślik, JJ Michałek, J Mycielski
The Journal of International Trade & Economic Development 21 (1), 25-49, 2012
222012
Measuring the trade effects of the euro in Central and Eastern Europe
A Cieślik, JJ Michałek, J Mycielski
The Journal of International Trade & Economic Development 21 (1), 25-49, 2012
222012
Innovations and export performance: firm-level evidence from Poland
A Cieślik, J Michałek, K Szczygielski
Entrepreneurial Business and Economics Review 4 (4), 2016
202016
Prognoza skutków handlowych przystąpienia do Europejskiej Unii Monetarnej dla Polski przy użyciu uogólnionego modelu grawitacyjnego
A Cieślik, JJ Michałek, J Mycielski
Bank i Kredyt 40 (1), 69-88, 2009
202009
Polska w Unii Europejskiej: dynamika konwergencji ekonomicznej
M Brzozowski
Wydawn. Nauk. PWN, 2007
202007
Comparative analysis of importance of technical barriers to trade (TBT) for Central and Eastern European Countries’ and Mediterranean Partner Countries’ exports to the EU
J Michalek, J Hagemejer, V Roshal, J Rothert, A Tovias, A Pugacewicz, ...
FEMISE Research no. FEM, 22-03, 2005
192005
Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinaty, perspektywy
B Bierut, P Broniatowska, S Cichocki, M Gradzewicz, M Grela, J Growiec, ...
Narodowy Bank Polski, 2016
182016
Analiza skutków handlowych przystąpienia Polski do Europejskiej Unii Monetarnej przy użyciu uogólnionego modelu grawitacyjnego
A Cieślik, JJ Michałek, J Mycielski
Projekty badawcze Część I 318, 2008
172008
Wstępna ocena konsekwencji niepowodzenia sesji ministerialnej Doha (lipiec 2008) dla instrumentów stosowanych w ramach WPR, w: Polityka Unii Europejskiej po 2013 roku
JJ Michałek, J Wilkin
UKIE, Warszawa, 45-72, 2008
172008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20