ismail sahin
ismail sahin
Associate Professor / Industrial Design Engineering, Gazi University
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitim: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
İ Şahin, T Fındık
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 12 (3), 65-86, 2008
1142008
Study of Cutting Force and Surface Roughness in Milling of Al/Sic Metal Matrix Composites
Y Turgut, H Çinici, İ Şahin, T Fındık
Scientific Research and Essays 6 (10), 2056-2062, 2011
262011
The use of artificial neural network for prediction of grain size of 17-4 pH stainless steel powders
T Fındık, Ş Taşdemir, İ Şahin
Scientific Research and Essays 5 (11), 1274-1283, 2010
192010
A study on the opinions of the students attending the faculty of technical education regarding industrial internship
Ş Okay, I Şahin
International Journal of Physical Sciences 5 (7), 1132-1146, 2010
162010
Determination of the notch factor for shafts under torsional stress with artificial neural networks
MT Ozkan, C Eldem, I Sahin
MATERIALI IN TEHNOLOGIJE 48 (1), 81-90, 2014
122014
An Expert System Design and Application for Hydroponics Greenhouse Systems
İ Şahin, MH Calp, A Özkan
Gazi University Journal of Science 27 (2), 809-822, 2014
122014
Çoklu Zekâ Kuramından Yararlanılarak Meslek Seçiminde Kullanılacak Bir Uzman Sistem Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi
M Erkalan, MH Calp, İ Şahin
Bilişim Teknolojileri Dergisi 5 (2), 49-55, 2012
92012
2B Görünüşlerden Otomatik Katı Modeller Oluşturmada Uzman Bir Yaklaşım
İ Şahin, HR Börklü
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 14 (2), 111-123, 2008
9*2008
A grey wolf optimizer approach for optimal weight design problem of the spur gear
M Dörterler, İ Şahin, H Gökçe
Engineering Optimization 51 (6), 1013-1027, 2019
82019
Kredibilite Notu Değerlendirmeye Yönelik Bir Uzman Sistem Yaklaşımı
İ Şahin, MH Calp, Ö Akça
Politeknik Dergisi 14 (1), 79-83, 2011
72011
Türkiye’de mesleki teknik eğitimin durumu ve karşılaşılan sorunlar
İ Şahin, Ş Okay, MS Özdemir
Ulusal Teknik Eğitim Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacı …, 2007
72007
Digital Human Modelling and Ergonomic Analysis: Automatic Arm Barrier as an Example
İ Şahin, C Eldem, SA Kalyon, H Gökçe
International Congress on New Trends in Sicence, Engineering and Technology …, 2017
62017
Optimum design of compression spring according to minimum volume using grey wolf optimization method
İ Şahin, M Dörterler, H Gökçe
Gazi Journal of Engineering Sciences 3 (2), 21-27, 2017
52017
Prediction of surface roughness of Al/SiC composite material with artificial neural networks
I Sahin
Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 29 …, 2014
52014
Kriyojenik İşlemin SAE 4140 Çeliğin Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi
G Höke, İ Şahin, H Çinici, T. Fındık
Selçuk Üniversitesi Teknik-Online Dergisi 13 (2), 25-37, 2014
5*2014
The determination by using fuzzy expert system of the usability level of website user interface design
MH Calp, İ Şahin
6th International Computer and Instructional Technologies Symposium, G …, 2013
52013
3B Yazıcı Teknolojisi için Topoloji Optimizasyonu: Otomotivde Salıncak Kolu Üzerine bir Çalışma
N Top, İ Şahin, H Gökçe
Third International Symposium on Industrial Design & Engineering (ISIDE), 2018
42018
İNSANSIZ HAVA ARACI KAZALARININ ÖNLENMESİ İÇİN UZMAN SİSTEME DAYALI RİSK YÖNETİMİMODELİ.
H Başak, İ Şahın, M Gülen
Teknoloji 11 (3), 2008
42008
İnsansız Hava Aracı Kazalarının Önlenmesi İçin Uzman Sisteme Dayalı Risk Yönetim Modeli
MG H. Başak, İ. Şahin
Teknoloji 11 (3), 187-200, 2008
4*2008
2B Görünüs Verilerinden Bilgisayar Destekli 3B Modeller Olusturulması: Kaynak Arastırması
İ Şahin, HR Börklü
. Mühendis ve Makina, 20-31, 2002
4*2002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20