ismail sahin
ismail sahin
Associate Professor / Industrial Design Engineering, Gazi University
Verified email at gazi.edu.tr
TitleCited byYear
Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitim: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
İ Şahin, T Fındık
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 12 (3), 65-86, 2008
972008
Study of Cutting Force and Surface Roughness in Milling of Al/Sic Metal Matrix Composites
Y Turgut, H Çinici, İ Şahin, T Fındık
Scientific Research and Essays 6 (10), 2056-2062, 2011
262011
The use of artificial neural network for prediction of grain size of 17-4 pH stainless steel powders
T Fındık, Ş Taşdemir, İ Şahin
Scientific Research and Essays 5 (11), 1274-1283, 2010
182010
A study on the opinions of the students attending the faculty of technical education regarding industrial internship
Ş Okay, I Şahin
International Journal of Physical Sciences 5 (7), 1132-1146, 2010
132010
Çoklu Zekâ Kuramından Yararlanılarak Meslek Seçiminde Kullanılacak Bir Uzman Sistem Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi
M Erkalan, MH Calp, İ Şahin
Bilişim Teknolojileri Dergisi 5 (2), 49-55, 2012
122012
An Expert System Design and Application for Hydroponics Greenhouse Systems
İ Şahin, MH Calp, A Özkan
Gazi University Journal of Science 27 (2), 809-822, 2014
92014
Determination of the notch factor for shafts under torsional stress with artificial neural networks
ST NAPETOSTMI
Materiali in tehnologije 48 (1), 81-90, 2014
82014
Kredibilite Notu Değerlendirmeye Yönelik Bir Uzman Sistem Yaklaşımı
İ Şahin, MH Calp, Ö Akça
Politeknik Dergisi 14 (1), 79-83, 2011
72011
2B Görünüşlerden Otomatik Katı Modeller Oluşturmada Uzman Bir Yaklaşım
İ Şahin, HR Börklü
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 14 (2), 111-123, 2008
7*2008
Türkiye’de mesleki teknik eğitimin durumu ve karşılaşılan sorunlar
İ Şahin, Ş Okay, MS Özdemir
Ulusal Teknik Eğitim Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacı …, 2007
72007
The determination by using fuzzy expert system of the usability level of website user interface design
MH Calp, İ Şahin
6th International Computer and Instructional Technologies Symposium, G …, 2013
52013
A grey wolf optimizer approach for optimal weight design problem of the spur gear
M Dörterler, İ Şahin, H Gökçe
Engineering Optimization 51 (6), 1013-1027, 2018
42018
Prediction of surface roughness of Al/SiC composite material with artificial neural networks
I Sahin
Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 29 …, 2014
42014
Kriyojenik İşlemin SAE 4140 Çeliğin Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi
G Höke, İ Şahin, H Çinici, T. Fındık
Selçuk Üniversitesi Teknik-Online Dergisi 13 (2), 25-37, 2014
4*2014
İnsansız Hava Aracı Kazalarının Önlenmesi İçin Uzman Sisteme Dayalı Risk Yönetim Modeli
MG H. Başak, İ. Şahin
Teknoloji 11 (3), 187-200, 2008
4*2008
2B Görünüs Verilerinden Bilgisayar Destekli 3B Modeller Olusturulması: Kaynak Arastırması
İ Şahin, HR Börklü
. Mühendis ve Makina, 20-31, 2002
4*2002
Optimum design of compression spring according to minimum volume using grey wolf optimization method
İ Şahin, M Dörterler, H Gökçe
Gazi Journal of Engineering Sciences 3 (2), 21-27, 2017
32017
Digital Human Modelling and Ergonomic Analysis: Automatic Arm Barrier as an Example
İ Şahin, C Eldem, SA Kalyon, H Gökçe
International Congress on New Trends in Sicence, Engineering and Technology …, 2017
32017
Mühimmat Sistemlerinde Kullanılan Askı Kancalarında Geometri Tabanlı Topoloji Optimizasyonu
İ Şahin
Third International Symposium on Industrial Design & Engineering (ISIDE), 2018
22018
3B Yazıcı Teknolojisi için Topoloji Optimizasyonu: Otomotivde Salıncak Kolu Üzerine bir Çalışma
N Top, İ Şahin, H Gökçe
Third International Symposium on Industrial Design & Engineering (ISIDE), 2018
22018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20