BARTLOMIEJ ROKICKI
BARTLOMIEJ ROKICKI
Zweryfikowany adres z wne.uw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Major transport infrastructure investment and regional economic development–An accessibility-based approach
B Rokicki, M Stępniak
Journal of Transport Geography 72, 36-49, 2018
452018
The spatial Polish wage curve with gender effects: Evidence from the Polish Labor Survey
BH Baltagi, B Rokicki
Regional Science and Urban Economics 49, 36-47, 2014
192014
Bezrobocie–między diagnozą a działaniem
Ł Arendt, A Hryniewicka, I Kukulak-Dolata, B Rokicki
Poradnik dla pracowników służb społecznych. Publikacja powstała w ramach …, 2011
182011
The impact of European Union accession on regional income convergence within the Visegrad countries
M Horridge, B Rokicki
Regional Studies 52 (4), 503-515, 2018
172018
Teoria ekonomiczna a regionalne zróżnicowanie rynku pracy
B Rokicki
Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 2008
152008
Różnice w poziomie rozwoju regionalnego w Hiszpanii w okresie przed i po akcesji do Unii Europejskiej
B Rokicki
Ekonomista, 715-725, 2004
152004
Regional price deflators in Poland: Evidence from NUTS-2 and NUTS-3 regions
B Rokicki, GJD Hewings
Spatial Economic Analysis 14 (1), 88-105, 2019
132019
Regional wage determinants in Poland: The empirical verification of the NEG approach
A Cieślik, B Rokicki
Bank i Kredyt 44 (2), 159-174, 2013
132013
System monitorowania i ewaluacji polityki spójności w Polsce
B Rokicki
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 246 (3), 87-103, 2011
132011
Rola sieci transportowej w rozwoju polskich regionów: zastosowanie modelu potencjału ekonomicznego
A Cieślik, B Rokicki
Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia 44 (1), 113-128, 2013
122013
Individual wages and regional market potential: evidence from the Polish Labour Force Survey
A Cieślik, B Rokicki
Economics of Transition 24 (4), 661-682, 2016
112016
Przyszlosc polityki spójnosci a przeglad budzetu Unii Europejskiej w latach 2008-2009
M Kwasowski, B Rokicki, J Ryba, J Wtorek
Urzad Komitetu Integracji Europejskiej Departament Analiz i Strategii, Warszawa, 2006
112006
Regional convergence within particular country—An approach based on the regional price deflators
B Rokicki, GJD Hewings
Economic Modelling 57, 171-179, 2016
102016
Effects of Poland’s integration with the EU: Structural interventions and economic development in the Eastern border regions
B Rokicki, MW Socha
Journal of Comparative Economic Studies 4, 81-114, 2008
102008
Wpływ unijnej polityki spójności na wielkość produktu i zatrudnienia w polskich regionach
A Cieślik, B Rokicki
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 262 (3), 57-77, 2013
82013
Raport końcowy
I Wolińska, B Rokicki, M Zub, A Niedoszewska, J Piekutowski
Ocena systemu monitorowania i wartości wskaźnikow PO KL 2013, 2007-2013, 2007
82007
The Brazilian wage curve: new evidence from the National Household Survey
BH Baltagi, B Rokicki, KB de Souza
Empirical Economics 53 (1), 267-286, 2017
72017
Ewolucja regionalnego zróżnicowania płac realnych w Polsce
B Rokicki
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 266 (9), 53-67, 2013
72013
Individual wages and regional market potential
A Cieslik, B Rokicki
Economics of Transition 24 (4), 661-682, 2016
62016
Regional price indices and real wage equalization in Poland
B Rokicki
Geographical labor market imbalances, 353-370, 2015
62015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20