Follow
Євдокимова Альона Вікторівна
Євдокимова Альона Вікторівна
Verified email at ms.sumdu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Designing the information educational environment of the studying course for the educational process management using cloud services
О Карінцева, А Євдокимов, А Євдокимова, М Харченко, В Дронь
Mechanism of an economic regulation, 87-97, 2020
1582020
Корпоративна соціально-екологічна відповідальність та партнерство стейкхолдерів задля сталого розвитку
ІО Макаренко, АВ Бондар, ОС Гончаренко, ЮВ Єльнікова, ...
Сумський державний університет, 2020
192020
Особливості малих інноваційних підприємств в аспекті управління проектами та концепції корпоративної соціальної відповідальності
ОМ Медведєва, АВ Євдокимова
Управління проектами та розвиток виробництва, 120-130, 2009
152009
Концептуальна модель активності громад для задач формування портфелю грантових проектів соціально-економічного розвитку громад, які підтримуються міжнародними організаціями
АВ Євдокимова
Управління проектами та розвиток виробництва, 134-139, 2011
102011
Застосування теорії несилової взаємодії для інтегральної оцінки проектів та варіантів їх продовження
АВ Євдокимова
Управління проектами та розвиток виробництва, 136-142, 2012
92012
Застосування трансформованих функцій приналежності для оцінки проектних пропозицій щодо соціально-економічного розвитку громади
АВ Євдокимова
Управління проектами та розвиток виробництва, 138-145, 2013
62013
Особливості формалізації суджень експертів відносно критеріальних показників проектних пропозицій при застосуванні для прийняття оціночних рішень інтроформаційних моделей на …
ОМ Медведєва, АВ Євдокимова
Управління проектами та розвиток виробництва, 77-86, 2013
52013
Формування теоретичного підходу до управління внутрішніми комунікаціями підприємства на основі збалансованої системи показників
ЛЮ Сагер, ЛО Сигида, АВ Євдокимова
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 144-148, 2018
42018
Когнітивне моделювання активності зацікавлених сторін як фактору формування портфелю проектів розвитку соціально-економічних систем (на прикладі екологічних проектів)
ВО Хрутьба, ОМ Медведєва, АВ Євдокимова
Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія, 285-292, 2012
42012
Оцінка та управління проектними ризиками на промислових підприємствах
АВ Євдокимова, АВ Євдокимов, АС Татусько, ОМ Кучкова
Сумський державний університет, 2017
32017
Державне управління у сфері соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у Сумській області
ОС Погрібна, ТІ Шевченко, АВ Євдокимова
Вісник Сумського державного університету. Серія: Економіка, 72-84, 2015
32015
Метод оцінювання компонентів портфеля при його формуванні на основі інтроформаційної моделі
АВ Євдокимова
Управление проектами и развитие производства, 5-22, 2013
32013
Концептуальна модель механізму оцінювання компонентів портфеля при його формуванні в термінах теорії несилової взаємодії
АВ Євдокимова
Управление проектами и развитие производства, 2013
32013
Зелені Smart-city в Україні: як поєднати реалії вітчизняного підприємництва та стандарти ЄС
ЮВ Чорток, АВ Євдокимова, РМ Нечипоренко, ОВ Майборода
Сумський державний університет, 2020
22020
Адміністративний менеджмент для магістрів
ОМ Теліженко, СВ Глівенко, ЛП Валенкевич, ОГ Дегтяренко, ...
Університетська книга, 2016
22016
Економіка та бізнес інноваціїї: підручник
ЛГ Мельник, ОІ Карінцева, ОП Павленко
Університетська книга, 2023
12023
Проектні методології в органах місцевого самоврядування
АВ Євдокимова, ІО Кравченко, АВ Баранов, ОМ Кубрак
Сумський державний університет, 2022
12022
Планування проєктних дій
АВ Євдокимова
Сумський державний університет, 2020
12020
Формування портфеля проектів на засадах теорії несилової взаємодії
ВА Рач, ОМ Медведєва, АВ Євдокимова
Управління проектами та розвиток виробництва, 115-147, 2017
12017
Економіко-екологічні передумови децентралізації на приципах сталого розвитку територій
АВ Євдокимова, ВВ Євтушенко, АВ Баранов, ОМ Кубрак
Сумський державний університет, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20