Obserwuj
Tomasz Żelaziński
Tomasz Żelaziński
Zweryfikowany adres z sggw.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The impact of extrusion on the biogas and biomethane yield of plant substrates
K Pilarski, AA Pilarska, K Witaszek, Z Dworecki, T Żelaziński, A Ekielski, ...
Journal of Ecological Engineering 17 (4), 264-272, 2016
362016
Materials used for the microencapsulation of probiotic bacteria in the food industry
E Kowalska, M Ziarno, A Ekielski, T Żelaziński
Molecules 27 (10), 3321, 2022
342022
Effect of extrusion conditions on physical properties of buckwheat-maize blend extrudate
A Ekielski, Z Majewski, T Zelazinski
Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 57 (2 [A]), 57-61, 2007
252007
Properties of biocomposites from rapeseed meal, fruit pomace and microcrystalline cellulose made by press pressing: Mechanical and physicochemical characteristics
T Żelaziński
Materials 14 (4), 890, 2021
212021
A computer system supporting agricultural machinery and farm tractor purchase decisions
K Durczak, A Ekielski, R Kozłowski, T Żelaziński, K Pilarski
Heliyon 6 (10), 2020
202020
Assessing the influence of roasting process parameters on mepiquat and chlormequat formation in dark barley malts
A Ekielski, PK Mishra, T Żelaziński
Food and bioprocess technology 11, 1177-1187, 2018
182018
Properties of biocomposites produced with thermoplastic starch and digestate: Physicochemical and mechanical characteristics
A Ekielski, T Żelaziński, PK Mishra, J Skudlarski
Materials 14 (20), 6092, 2021
162021
The rape pomace and microcrystalline cellulose composites made by press processing
T Żelaziński, J Słoma, J Skudlarski, A Ekielski
Sustainability 12 (4), 1311, 2020
152020
Using the Kaplan–Meier Estimator to Assess the Reliability of Agricultural Machinery
K Durczak, J Selech, A Ekielski, T Żelaziński, M Waleński, K Witaszek
Agronomy 12 (6), 1364, 2022
132022
Production and Properties of Apple Pomace Pellets and their Suitability for Energy Generation
J Wojdalski, J Grochowicz, A Ekielski, K Radecka, S Stępniak, A Orłowski, ...
Rocznik Ochrona Środowiska 18, 2016
132016
Wood dust application for improvement of selected properties of thermoplastic starch.
T Żelaziński, A Ekielski, E Tulska, V Vladut, K Durczak
122019
Stan i perspektywy oraz uwarunkowania prawne funkcjonowania sektorów biopaliw transportowych w Polsce
A Kupczyk, J Maczynska, M Sikora, K Tucki, T Zelazinski
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 104 (1), 2017
122017
Wood dust application for improvment of selected properties of thermoplastic starch. Inmateh
T Zelazinski, A Ekielski, E Tulska, V Vladut, K Durczak
Agric. Eng 58, 37-44, 2019
112019
Characterisation of corn extrudates with the addition of brewers' spent grain as a raw material for the production of functional batters
T Żelaziński, A Ekielski, A Siwek, L Dardziński
Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria 16 (3), 247-254, 2017
102017
Wpływ rozdrobnienia ekstrudatu na wskaźniki wodochłonności i rozpuszczalności w wodzie
A Ekielski, T Żelaziński, I Florczak
Inżynieria Rolnicza 17, 2013
102013
Badania sensoryczne ekstrudatów kukurydziano-gryczanych
T Żelaziński, A Ekielski
Postępy techniki przetwórstwa spożywczego, 50-54, 2012
102012
Formulation and characterization of corn grits-propylene glycol extrudates
A Ekielski, T Żelaziński, A Siwek, V Sharma, PK Mishra
Materials Today: Proceedings 21, 1772-1780, 2020
92020
The use of wavelet analysis to assess the degree of wear of working elements of food extruders
A EkiElski, T ŻElAziński, K Durczak
Eksploatacja i Niezawodność 19 (4), 560-564, 2017
92017
Badania procesu ekstruzji mieszanek z udziałem gryki i kukurydzy
T Zelazinski
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2010
92010
Transient Thermal Analysis of NH000 gG 100A Fuse Link Employing Finite Element Method
M Szulborski, S Łapczyński, Ł Kolimas, Ł Kozarek, ...
Energies 14 (5), 1421, 2021
72021
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20