Roman Tomanek
Roman Tomanek
Verified email at uksw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Modeling intelligent agent beliefs in a card game scenario
M Gołuński, R Tomanek, P Wąsiewicz
Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High …, 2012
22012
Ontological engineering versus metaphysics
E Tataj, R Tomanek, J Mulawka
Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High …, 2011
22011
Idea zrównoważonego rozwoju jako idea rozwoju harmonijnego
R Tomanek
Studia Ecologiae et Bioethicae 16 (4), 89-95, 2018
2018
W służbie człowiekowi
A Nowak
2011
U podstaw analizy filozoficznego dyskursu
KŚ Roman Tomanek, Edward Nieznański
2010
W kierunku filozofii klasycznej
RT Red. J. Krokos, K. Świętorzecka
2008
Ksiądz Józef Iwanicki, kapłan i metodolog filozofii
RT Red. E. Nieznański
Wyd. UKSW, 2007
2007
Kościół w Brazylii przed pielgrzymką Benedykta XVI
R Tomanek
2004
Loreto – Sanktuarium Świętego Domku
R Tomanek
2004
"Nie lękajcie się"
R Tomanek
2003
Słownik pojęć filozoficznych
1996
Drogami Kolumbii z pokojem Chrystusa
R Tomanek
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12