Ryszard Perłowski
Title
Cited by
Cited by
Year
Surface topography effect on strength of lap adhesive joints after mechanical pre-treatment
W Zielecki, P Pawlus, R Perłowski, A Dzierwa
Archives of Civil and Mechanical Engineering 13 (2), 175-185, 2013
432013
Techniki wspomagania zarządzania jakością
J Sęp, R Perłowski, A Pacana
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2006
372006
Koszty i controlling logistyki w przedsiębiorstwie
K Skoczylas
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2010
102010
Logistyka w przedsiębiorstwie
A Pacana, B Pawłowska, R Perłowski, F Stachowicz, W Zielecki
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2010
72010
„Swobodna energia powierzchniowa wybranych materiałów lotniczych po obróbce laserowej”
B Ciecińska, R Perłowski
Technologia i Automatyzacja Montażu (1) 56, 62, 2013
62013
Analiza wpływu struktury geometrycznej powierzchni w układzie 3d na wytrzymałość połączeń klejowych
W ZIELECKI, P PAWLUS, R PERŁOWSKI, A DZIERWA
Technologia i Automatyzacja Montażu, 33-37, 2011
42011
Analiza stanu naprężeń w spoinie zakładkowego połączenia klejowego umocnionego metodą pneumokulowania.
W Zielecki, R Perłowski, T Trzepieciński
Technologia i Automatyzacja Montażu, 31-33, 2007
32007
Technologia i właściwości połączeń klejowo-nitowych.
R Perłowski
Technologia i Automatyzacja Montażu, 124-127, 2007
32007
Identyfikacja i eliminacja strat w pracach biurowych iw pracy z wiedzą–gra dydaktyczna
A RZUCIDŁO, D STADNICKA, K ANTOSZ, R PERŁOWSKI, P LITWIN
XXI Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Zakopane, 25 …, 2018
12018
Istota pracy z wiedzą i analiza strat występujących w pracy z wiedzą oraz możliwości ich eliminacji
D STADNICKA, P LITWIN, K ANTOSZ, R PERŁOWSKI, A RZUCIDŁO
XXI Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Zakopane, 25 …, 2018
12018
Planowanie produkcji pasów klinowych z wykorzystaniem Sita Glenday’a
B CIECIŃSKA, R PERŁOWSKI, W ZIELECKI
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza Polskiego …, 2015
12015
Prognozowanie niezawodności maszyn technologicznych
K Antosz, R Perłowski
Technologia i Automatyzacja Montażu 2, 2009
12009
Stanowisko do badań zmęczeniowych zakładkowych połączeń klejowych i klejowo-nitowych.
W Zielecki, R Perłowski
Technologia i Automatyzacja Montażu, 22-24, 2003
12003
Ocena wytrzymałości statycznej montażowych, zakładkowych połączeń klejowych i klejowo-nitowych.
R Perłowski
Technologia i Automatyzacja Montażu, 33-37, 2002
12002
Analiza teoretyczna rozkładu naprężeń w połączeniu klejowym i klejowo-nitowym.
R Perłowski
Technologia i Automatyzacja Montażu, 35-38, 2000
12000
Experimental Research of the Weakening of the Fuselage Skin by RFSSW Single Row Joints
A Kubit, M Bucior, R Kluz, W Bochnowski, R Perłowski
Advances in Science and Technology. Research Journal 13 (3), 90-97, 2019
2019
Mass Customization–typ produkcji dedykowany dla organizacji procesu wytwarzania wyrobów modułowych
W Zielecki, R Perłowski, R Tłuczek
Technologia i Automatyzacja Montażu, 2018
2018
Doskonalenie procesu planowania produkcji z wykorzystaniem elementów koncepcji Lean Manufacturing i Przemysł 4.0
D STADNICKA, P LITWIN, K ANTOSZ, D SAFIN, R PERŁOWSKI, ...
Część I. Gra dydaktyczna, 25-27.02, 2018
2018
Porównanie nośności połączeń nitowych wykonanych różnymi metodami
W Zielecki, R Perłowski, P Hajduk
Technologia i Automatyzacja Montażu, 57--60, 2015
2015
Wpływ czynników konstrukcyjnych i technologicznych na wytrzymałość klejowych połączeń czopowych walcowych wykonanych ze stopu AlSi7Mg0, 3 i kompozytu epoksydowo-szklanego
W Zielecki, R Perłowski
Technologia i Automatyzacja Montażu, 47--50, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20