Mehmet Ali KOSEOGLU
TitleCited byYear
Bibliometric studies in tourism
MA Koseoglu, R Rahimi, F Okumus, J Liu
Annals of Tourism Research 61, 180-198, 2016
912016
How environmental uncertainty affects the link between business strategy and performance in SMEs: Evidence from China, Turkey, and the USA
JA Parnell, DL Lester, Z Long, MA Köseoglu
Management Decision 50 (4), 546-568, 2012
892012
Linkages among business strategy, uncertainty and performance in the hospitality industry: Evidence from an emerging economy
MA Köseoglu, C Topaloglu, JA Parnell, DL Lester
International Journal of Hospitality Management 34, 81-91, 2013
752013
Growth and structure of authorship and co-authorship network in the strategic management realm: Evidence from the Strategic Management Journal
MA Koseoglu
BRQ Business Research Quarterly 19 (3), 153-170, 2016
522016
Competitive intelligence practices in hotels
MA Köseoglu, G Ross, F Okumus
International Journal of Hospitality Management 53, 161-172, 2016
452016
Academic foundations of hospitality management research with an emerging country focus: A citation and co-citation analysis
MA Köseoglu, Y Sehitoglu, J Craft
International Journal of Hospitality Management 45, 130-144, 2015
372015
İşletmelerde İş Gören Performansını Değerlendirme: KİT’ler için Avrupa Birliği uyumlu bir model önerisi
MAK Edip Örücü
Gazi Kitabevi, 2003
37*2003
Customer relationship management research in tourism and hospitality: a state-of-the-art
R Rahimi, MA Köseoglu, AB Ersoy, F Okumus
Tourism Review 72 (2), 2017
332017
Mapping the institutional collaboration network of strategic management research: 1980–2014
MA Koseoglu
Scientometrics, 2016
332016
A study on the causes of strategies failing to success
MA Köseoğlu, M Barca, K Karayormuk
Journal of Global Strategic Management (JGSM) 3 (2), 77-90, 2009
322009
Knowledge management, organisational communication and job satisfaction: An empirical test of a five-star hotel in Turkey
MA Koseoglu, C Bektas, JA Parnell, S Carraher
International Journal of Leisure and Tourism Marketing 1 (4), 323-343, 2010
312010
The evolution of business ethics research in the realm of tourism and hospitality: A bibliometric analysis
MA Köseoglu, Y Sehitoglu, G Ross, JA Parnell
International Journal of Contemporary Hospitality Management 28 (8), 1598-1621, 2016
262016
BUSINESS ETHICS AND ITS PREVALENCE PROCESS
Ç BEKTAŞ, MA KÖSEOĞLU
Süleyman Demirel University Journal of Economics and Administrative Sciences …, 2008
26*2008
Food and gastronomy research in tourism and hospitality: A bibliometric analysis
B Okumus, MA Koseoglu, F Ma
International Journal of Hospitality Management 73, 64-74, 2018
252018
Revisiting the link between business strategy and performance: Evidence from hotels
MR González-Rodríguez, JL Jiménez-Caballero, RC Martín-Samper, ...
International Journal of Hospitality Management 72, 21-31, 2018
242018
Etik Kodlarının Yönetsel Karar Alma Sürecine Etkileri ve Bir Model Önerisi
Ç BEKTAŞ, MA Köseoğlu
242007
Misyon İfadelerinde Kullanılan Öğeler İşletmelerin Mülkiyet Yapısına Göre Değişir mi?: Özel ve Kamu Hastaneleri Üzerine Bir Araştırma
MA KÖSEOĞLU, S Ocak
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 13 (1), 63-82, 2010
212010
A bibliometric analysis of scholarly work in leading tourism and hospitality journals: the case of Turkey
MA Köseoglu, Y Sehitoglu, JA Parnell
Anatolia 26 (3), 359-371, 2015
202015
Competitive intelligence: evidence from Turkish SMEs
MA Koseoglu, K Karayormuk, JA Parnell, ML Menefee
International Journal of Entrepreneurship and Small Business 13 (3), 333-349, 2011
202011
Aile İşletmecilik Kültürünün Girişimcilik Eğilimine Etkileri ve Bir Alan Çalışması
Ç Bektaş, MA Köseoğlu
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi …, 2007
202007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20