Katarzyna Walotek-Ściańska
Katarzyna Walotek-Ściańska
adiunkt w Akademii Ignatianum w Krakowie
Zweryfikowany adres z ignatianum.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
New media in the social spaces. Strategies of influence
K Walotek-Ściańska, M Szyszka, A Wąsiński, D Smołucha
Verbum, Praha, 2014
222014
W świecie reklamy i reklamożerców
K Walotek-Ściańska
WSA Bielsko-Biała, 2010
132010
PERSUASION STRATEGIES IN POLISH ADVERTISEMENTS ADDRESSED TO YOUNG PEOPLE STRATEGIE PERSWAZYJNE W POLSKICH REKLAMACH SKIEROWANYCH DO LUDZI MŁODYCH
K Walotek-Ściańska
ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANITAS HUMANITAS UNIVERSITY’S, 131, 2017
62017
Which Media do Polish Teachers Use to Support Sustainable Development among Students? Analysis of Research
A Mróz, I Ocetkiewicz, K Walotek-Ściańska
Sustainability 10 (5), 1496, 2018
52018
Teatry publiczne w województwie śląskim a social media
K Walotek-Ściańska
Wydawnictwo Naukowe Śląsk, 2015
52015
Reklama w świecie nowych technologii-przegląd wybranych zagadnień
K Walotek-Ściańska, M Harasimowicz
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 129-139, 2015
42015
Teachers’ Knowledge on Education for Sustainable Development–Polish Contexts
A Mróz, Ł Tomczyk, I Ocetkiewicz, K Walotek-Ściańska
Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 20 (3 …, 2018
32018
Sustainable development in secondary schools curricula: The polish context
A Mróz, I Ocetkiewicz, Ł Tomczyk, K Walotek-Ściańska, D Rott
Вопросы образования, 2020
22020
Environmental protection in school curricula: Polish context
A Mróz, I Ocetkiewicz, K Walotek-Ściańska
Sustainability 10 (12), 4558, 2018
22018
Pomiędzy integracją a dezintegracją komunikacji: socjolekt uczniów i studentów
K Walotek-Ściańska, WŜSH w Sosnowcu, M Szyszka, ...
KOMUNIKOWANIE SIĘ LUDZI MŁODYCH WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE, 55, 2014
22014
Nie tylko praca socjalna: komunikacyjne aspekty funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w przestrzeni publicznej; pomiędzy stereotypami i barierami a public relations i …
M Szyszka, K Walotek-Ściańska
Uczelna Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, 2014
22014
Product placement w filmie
K Walotek-Ściańska, M Harasimowicz
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 265-275, 2014
22014
Ocena poziomu wykorzystania mediów społecznościowych przez teatry publiczne w województwie śląskim w świetle badań empirycznych
K Walotek-Ściańska
Studia Ekonomiczne 321, 183-196, 2017
12017
PRODUCT PLACEMENT W FILMIE PRODUCT PLACEMENT IN FILMS
K Walotek-Ściańska, M Harasimowicz
ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANITAS, 265, 2014
12014
„habEO ERGO sUM”, CZYLI O WsPÓŁCZEsnYM sPOŁEC-ZEŃstWIE KOnsUMPCYJnYM
K Walotek-Ściańska
Dot. comm 1 (1-2), 2013
12013
Osoby starsze w środkach masowego przekazu
M Szyszka, K Walotek-Ściańska
Oficyna Wydawnicza HUMANITAS, Czesko-Polsko-Słowackie studia z zakresu …, 2013
12013
Homo poeticus
K Walotek-Ściańska
Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2006
12006
Znanje nastavnika o obrazovanju za održivi razvoj–slučaj Poljske
A Mróz, Ł Tomczyk, I Ocetkiewicz, K Walotek-Ściańska
Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 20 (3 …, 2018
2018
CRITICAL THINKING AS AN EDUCATIONAL OBJECTIVE IN A GLOBAL INFORMATION SOCIETY
A Mróz, I Ocetkiewicz, K Walotek-Ściańska
SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific …, 2018
2018
Analysis of the use of social media by cultural institutions shown by the example of the Teatr Śląski in Katowice
K Walotek‑Ściańska, J Jochem
Perspektywy Kultury 20 (1), 9-26, 2018
2018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20