Ewa Ignaciuk
Ewa Ignaciuk
Verified email at ug.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Instytucjonalne uwarunkowania przedsiębiorczości.[W:] Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce (red. D. Kopycińska)
E Ignaciuk, W Kiwak
D. Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 155, 2006
52006
Źródła dobrostanu w krajach nordyckich
E Ignaciuk, W Kiwak
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015
22015
Ubóstwo, jako przejaw nieefektywności rynku
EB Ignaciuk, W Kiwak
Pieniądze i Więź 3 (17), 132-141, 2014
12014
Occupational safety and Health in selected countries of the European Union
J Tomaszewski, E Ignaciuk
Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета, 2012
12012
Nędza-afront wobec godności człowieka. Problem jednostki czy wspólnoty?
E Ignaciuk, W Kiwak
Pieniądze i Więź, 21-28, 2019
2019
Płaca minimalna–instytucjonalna korekta niedoskonałości mechanizmu rynkowego?
E Ignaciuk, W Kiwak
Studia Ekonomiczne 378, 49-59, 2019
2019
Zniewalanie współczesnego świata przez fikcję heurystyczną
E Ignaciuk, W Kiwak
Pieniądze i Więź, 31-37, 2018
2018
Przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw
E Ignaciuk, J Dąbrowski
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku, 2017
2017
Instytucjonalne podstawy ingerencji państwa w umowy cywilnoprawne zawierane na rynku pracy
W Kiwak, E Ignaciuk
Studia Ekonomiczne 311, 188-197, 2017
2017
Socio-economic safety of young people on Polish labour market
E Ignaciuk
VI Міжнародна науково-практична конференція" Безпека життєдіяльності людини …, 2017
2017
Wpływ uregulowań czasu pracy kierowców samochodów ciężarowych na podaż usług transportu drogowego w Polsce
E Ignaciuk
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku, 2017
2017
The problem of poverty in the context of optimum Pareto
E Ignaciuk, W Kiwak
VI Міжнародна науково-практична конференція" Безпека життєдіяльності людини …, 2017
2017
Przedsiębiorczość jako czynnik wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego
E Ignaciuk, S Machowska-Okrój
Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, 2016
2016
Instytucjonalne uwarunkowania ochrony zdrowia
W Kiwak, E Ignaciuk
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016
2016
Społeczno-ekonomiczne konsekwencje naruszania równowagi między pracą i życiem osobistym
E Ignaciuk, W Kiwak
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, 2016
2016
Model polityki rynku pracy w krajach nordyckich wypracowany po kryzysie bankowym z lat 1990-1993 i europejskiej recesji z przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w.
E Ignaciuk
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015
2015
Umowy cywilnoprawne a bezpieczeństwo podmiotów rynku pracy
E Ignaciuk
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2015
2015
Skuteczność optymalizacyjna polityki rynku pracy realizowanej przez kraje skandynawskie
E Ignaciuk
OPTYMALNA ALOKACJA ZASOBÓW W SYSTEMACH GOSPODARCZYCH I GOSPODARUJĄCYCH, 6, 2014
2014
Dofinansowanie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy jako sposób redukcji nierówności społeczno-ekonomicznych
E Ignaciuk
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014
2014
Edukacja jako źródło przewagi konkurencyjnej krajów nordyckich
E Ignaciuk, W Kiwak
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20