Grzegorz Dobrzyński
Grzegorz Dobrzyński
Verified email at pw.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Optimizing the lever propelling system for manual wheelchairs
W Choromański, K Fiok, G Dobrzyński
Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences 60 (4), 793-800, 2013
112013
Modeling and simulation of physical performance of a external unilateral mechatronic orthopaedic fixator-Bone system
A Lesniewska, W Choromanski, J Deszczynski, G Dobrzynski
2006 International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and …, 2006
72006
Wózek inwalidzki z opcją jazdy po schodach–metodyka konstruowania
G Dobrzyński, W Choromański
acta mechanica et automatica 4, 37-42, 2010
52010
Modelowanie powierzchniowe i bryłowe w środowisku systemu inżynierskiego z wykorzystaniem skanowania obiektu rzeczywistego.
G Dobrzyński, P Skawiński
Mechanik 76 (11), 688-690, 2003
42003
The dynamics of a mechatronic wheelchair with the function of overcoming physical obstacles
KJ Choromanski W., Dobrzynski G.
IAVSD 2009 - 21st International Symposium on Dynamics of Vehicles on Roads …, 2009
3*2009
A Simulation Study of the New Concept of a Stair-Climbing Wheelchair - Concept of Construction
KJ Dobrzynski G., Choromanski W.
Biodevices 2008 - International Conference on Biomedical Electronics and …, 2008
3*2008
Analysis of ride comfort on the stairs climbing wheelchair
G Dobrzyński, W Choromański, I Grabarek
Advances in Human Aspects of Transportation: Part II 8, 114, 2014
22014
Simulation studies of new solutions of wheelchairs
W Choromański, G Dobrzyński, J Kowara
Archives of Transport 19 (3), 31-37, 2007
22007
The dynamic of PRT (Personal Rapid Transit) vehicles
W Choromański, J Kowara, G Dobrzyński
Programme & Abstract book 21, 362-363, 0
2
Optimization of Lever-Driven Wheelchairs
W Choromanski, G Dobrzynski, K Fiok
6th World Congress of Biomechanics (WCB 2010). August 1-6, 2010 Singapore …, 2010
12010
Wybrane problemy projektowania i dynamiki pojazdów szynowych PRT
W Choromański, J Kowara, G Dobrzyński
Pojazdy szynowe, 1-5, 2009
12009
MODELING AND SIMULATION OF THE EXTERNAL UNILATERAL MECHATRONIC ORTHOPAEDIC FIXATOR-BONE SYSTEM
W Choromanski, A Lesniewska, G Dobrzynski, J Deszczynski
system 542 (020), 15, 2006
12006
Feniks-modular hemi-endoprosthesis of the hip joint
W Choromański, G Dobrzyński, A Górecki, J Deszczyński
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej/Politechnika Śląska, 51-56, 2006
12006
Ocena wybranych oddziaływań w aspekcie komfortu jazdy wózkiem inwalidzkim na etapie opracowania prototypowej koncepcji konstrukcji
G Dobrzyński
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 2017
2017
Simulation Study of Wheelchair Manoeuvrability
G Dobrzyński, W Choromański, K Fiok
Advances in Human Aspects of Transportation: Part II 8, 137, 2014
2014
Synthesis of the mechatronic wheelchair properties as a part of the transport systems for people with disabilities
G Dobrzyński
Department of Theoretical Transport Design, 2013
2013
Mechatronic simulator of lever driven wheelchairs
W Choromański, K Fiok, A Potyński, G Dobrzyński
Archives of Transport 27, 2013
2013
Wózki inwalidzkie-badania symulacyjne podążania za zadanym torem jazdy
W Choromański, G Dobrzyński, K Fiok
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 2013
2013
Rozprawa Doktorska pt: Synteza własności mechatronicznego wózka inwalidzkiego jako elementu systemu transportu osób niepełnosprawnych
G Dobrzyński
Politechnika Warszawska, 2013
2013
Środek transortu
PA Choromański W., Dobrzyński G.
PL Patent App. P.393,063, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20