Obserwuj
Rafał Kubicki
Rafał Kubicki
Zweryfikowany adres z ug.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Młynarstwo w państwie Zakonu Krzyżackiego w Prusach w XIII-XV wieku (do 1454 r.)
R Kubicki
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012
292012
Środowisko dominikanów kontraty pruskiej: od XIII do po· lowy XVI wieku
R Kubicki
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007
202007
Pielgrzymki w testamentach mieszczan elbląskich w XV–początkach XVI w
R Kubicki
Z dziejów średniowiecza. Pamięci Profesora Jana Powierskiego (1940–1999), ed …, 2010
122010
Zakony mendykanckie w Prusach Krzyżackich i Królewskich od XIII do połowy XVI wieku
R Kubicki
8*2018
Testamenty elbląskie z XIV-początków XV w.-charakterystyka wraz z listą testatorów w układzie chronologicznym
R Kubicki
Rocznik Elbląski 20, 2006
82006
Działalność dominikanów kontraty pruskiej na pograniczu polsko-krzyżackim – okręg klasztorny konwentu w Toruniu w XV w.
R Kubicki
Pogranicze polsko–pruskie i krzyżackie (II), pod red. K. Grążawskiego, 373-387, 2007
72007
MATERIAL CULTURE IN TESTAMENTS FROM ELBLAG FROM THE 15TH-EARLY 16TH CENTURY (Kultura materialna w testamentach elblaskich z XV-poczatku XVI w.)
R Kubicki
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 2 (58), 197-210, 2010
62010
W trosce o zbawienie - testamenty kupców Gdańska i Elbląga z drugiej połowy XV i początku XVI wieku
R Kubicki
Przegląd Zachodniopomorski 31 (1), 111-128, 2016
52016
Sieć młynów wodnych w dobrach klasztornych na Pomorzu Wschodnim w XIII–XVI w.
R Kubicki
Hereditas Monasteriorum, 35-56, 2013
52013
Mendicant Orders in medieval Prussia and Livonia: Pastoral Activities in Towns
R Kubicki
Acta Historica Universitatis Klaipedensis 33, 119-142, 2016
42016
Seelbad (balnea animarum)–uwagi na temat praktyki stosowania pobożnej fundacji w Prusach Krzyżackich i Prusach Królewskich do początku XVI wieku
R Kubicki
Zapiski Historyczne (main title). Poswięcone historii Pomorza i krajów …, 2015
42015
Mieszkańcy Elbląga w świetle piętnastowiecznych testamentów
R Kubicki
Rocznik Elbląski 24, 25-44, 2012
42012
Formy pobożności w mieście późnośredniowiecznym w świetle zapisów na rzecz kościoła i biednych w testamentach elbląskich (XV–początek XVI wieku)
R Kubicki
Zapiski historyczne 76 (2), 7-27, 2011
42011
Dominikanie w Elblągu-materialne podstawy egzystencji konwentu i jego związki z miastem
R Kubicki
Rocznik Elbląski 19, 2004
42004
Testamenty mieszkańców Elbląga z drugiej połowy XV w.
R Kubicki
Rocznik Elbląski 28, 2018
32018
Sources for the history of mendicant economy in Royal Prussia from the 15th till the beginning of the 16th century
R Kubicki
Hereditas Monasteriorum, 55-65, 2013
32013
Podstawy ekonomiczne funkcjonowania mendykantów w państwie krzyżackim i Prusach Królewskich do połowy XVI w.
R Kubicki
Inter oeconomiam coelestem et terrenam mendykanci a zagadnienia ekonomiczne …, 2011
32011
Problem utrzymywania czystości w średniowiecznym mieście – funkcje i znaczenie łaźni publicznych na przykładzie Elbląga
R Kubicki
Studia Historica Gedanensia 1, 35-46, 2010
3*2010
Dwa przekazy źródłowe dotyczące testamentów z terenu władztwa zakonu krzyżackiego w Prusach (podszpitalnika w Pasłęku z 1453 r. i prokuratora w Lochstädt z około 1476 r.)
R Kubicki
Studia z Dziejów Średniowiecza, 325-337, 2019
22019
Franciszkanie w Gdańsku-zaplecze społeczne klasztoru oraz jego związki z miastem w XV i pierwszej połowie XVI w.
R Kubicki
Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce …, 2011
22011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20