Irena Pilch
Irena Pilch
dr hab. prof. UŚ, Uniwersytet Śląski, Instytut Psychologii
Verified email at us.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Relationships Between Machiavellianism, Organizational Culture, and Workplace Bullying: Emotional Abuse from the Target’s and the Perpetrator’s Perspective
I Pilch, E Turska
Journal of Business Ethics 128, pp. 83-93, 2015
1742015
Machiavellianism, emotional intelligence and social competence: Are Machiavellians interpersonally skilled?
I Pilch
Polish Psychological Bulletin 39 (3), 158-164, 2008
542008
Osobowość makiawelisty i jego relacje z ludźmi
I Pilch
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008
402008
Do we need “dark” traits to explain materialism? The incremental validity of the Dark Triad over the HEXACO domains in predicting materialistic orientation
I Pilch, ME Górnik-Durose
Personality and Individual Differences 102, 102-106, 2016
292016
The dual nature of materialism. How personality shapes materialistic value orientation
ME Górnik-Durose, I Pilch
Journal of Economic Psychology 57, 102-116, 2016
262016
Grandiose and vulnerable narcissism, materialism, money attitudes, and consumption preferences
I Pilch, ME Górnik-Durose
The Journal of psychology 151 (2), 185-206, 2017
212017
Polska adaptacja skali TriPM do badania psychopatii w ujęciu triarchicznym
I Pilch, E Sanecka, M Hyla, K Atłas
Psychologia Społeczna 10 (4), 35, 2015
192015
Makiawelizm, narcyzm, psychopatia: ciemna triada jako próba opisania osobowości eksploatatora
I Pilch
Chowanna 43 (2), 165-181, 2014
122014
Wartości podstawowe a preferencje ideologiczne i decyzje wyborcze w wyborach do Sejmu 2011
I Pilch
Political Preferences, 127-144, 2012
122012
Osobowość "idealnego" prezydenta oraz profile osobowościowe kandydatów w wyborach prezydenckich 2010 w ocenie wybranej grupy wyborców
I Pilch
Wybory prezydenckie w Polsce 2010, REMAR, 2011
122011
Machiawelizm a oceny jakości życia
I Pilch
Psychologia jakości życia, 165-176, 2005
102005
Narcissism and self-esteem revisited: The relationships between the subscales of the NPI and explicit/implicit self-esteem.
I Pilch, M Hyla
Polish Psychological Bulletin, 2017
82017
Sytuacyjne i osobowościowe uwarunkowania opinii na temat dopuszczalności manipulacji
I Pilch
72004
Poland: one nation, one religion–tradition and change
I PILCH, E TURSKA
Workplace Abuse, Incivility and Bullying, 119-135, 2015
6*2015
Machiavellianism in families: Analysis of relationships between the Machiavellianism level of grown-up children and their parents
IP A. Siwy-Hudowska
Psychological Studies 52, 16-23, 2014
62014
Sześcioczynnikowy model osobowości jako narzędzie analizy osobowościowych różnic pomiędzy grupami wyborców
I Pilch
Political Preferences, 11-27, 2013
52013
Machiavellianism and Problem-solving Strategies in a Marriage
I Pilch
The New Educational Review 27, 324-338, 2012
5*2012
Voters' Personalities and Ideal Party Personality. Evidence from Poland
I Pilch, A Turska-Kawa
Romanian Journal of Political Science 15 (1), 159, 2015
42015
Makiawelizm a psychopatia
I Pilch
Chowanna, 219-234, 2013
42013
Personal values, perceptions of unfairness in social exchange and happiness among young voters and non-voters in Poland
I Pilch, L Baran
Political Preferences 4, 99-114, 2013
32013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20