Follow
Mariusz Zięba
Mariusz Zięba
SWPS University of Social Sciences and Humanities, Poland
Verified email at swps.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Kwestionariusz Nadziei na Sukces KNS: podręcznik
M Łaguna, J Trzebiński, M Zięba
Pracownia Testów Psychologicznych PTP, 2005
1362005
Basic hope as a world-view: An outline of a concept
J Trzebiński, M Zięba
742004
Nadzieja, strata i rozwój
J Trzebiński, M Zięba
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, 2003
682003
Kwestionariusz Nadziei Podstawowej-BHI-12: podręcznik
J Trzebiński, M Zięba
Pracownia Testów Psychologicznych PTP, 2003
66*2003
Posttraumatic growth (PTG) and posttraumatic depreciation (PTD) across ten countries: Global validation of the PTG-PTD theoretical model
K Taku, RG Tedeschi, J Shakespeare-Finch, D Krosch, G David, D Kehl, ...
Personality and Individual Differences 169, 110222, 2021
372021
Coexistence of post-traumatic growth and post-traumatic depreciation in the aftermath of trauma: Qualitative and quantitative narrative analysis
M Zięba, K Wiecheć, J Biegańska-Banaś, W Mieleszczenko-Kowszewicz
Frontiers in psychology, 687, 2019
352019
Nadzieja podstawowa i wzrost potraumatyczny
M Zięba, J Czarnecka-van Luijken, M Wawrzyniak
Studia Psychologiczne 49 (1), 109-121, 2010
302010
Basic trust and posttraumatic growth in oncology patients
J Trzebiński, M Zięba
Journal of Loss and Trauma 18 (3), 195-209, 2013
292013
Skala Zmian Życiowych-narzędzie do pomiaru skutków krytycznych zdarzeń
M Zięba, M Wawrzyniak, M Świrkula
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, 2010
152010
Fears of compassion magnify the harmful effects of threat of COVID‐19 on mental health and social safeness across 21 countries
M Matos, K McEwan, M Kanovskę, J Halamová, SR Steindl, N Ferreira, ...
Clinical Psychology & Psychotherapy 28 (6), 1317-1333, 2021
102021
The affective tone of narration and posttraumatic growth in organ transplant recipients
M Zięba, M Zatorski, M Boczkowska, J Gozdowska, R Kieszek, ...
Polish Psychological Bulletin 46 (3), 376–383, 2015
102015
Relationships between personality traits, general self-efficacy, self-esteem, subjective well-being, and entrepreneurial activity
M Zięba, M Surawska, AM Zalewska
Polish Psychological Bulletin 49 (2), 131–140, 2018
82018
Integrated Approach to Personality and Well-being
AM Zalewska, JB Nezlek, M Zięba
Polish Psychological Bulletin 49 (2), 128-130, 2018
62018
Compassion protects mental health and social safeness during the COVID-19 pandemic across 21 countries
M Matos, K McEwan, M Kanovskę, J Halamová, SR Steindl, N Ferreira, ...
Mindfulness, 1-18, 2022
52022
The narrating self and the experiencing self in the narratives of women who have experienced trauma
M Kowalska, M Zięba, K Wiecheć
Journal of Constructivist Psychology, 1-20, 2020
52020
Nadzieja i ton afektywny narracji a wzrost potraumatyczny osób, które utraciły sprawność ruchową / Hope and the affective tone of narratives as correlates of posttraumatic …
M Zięba
Roczniki Psychologiczne 18 (1), 41-59, 2015
52015
Narracje oraz nadzieja podstawowa a wzrost potraumatyczny po przeszczepieniu nerki
M Zięba, M Zatorski
Psychologia Jakości Życia 12 (2), 167-182, 2013
42013
The role of social connection on the experience of COVID-19 related post-traumatic growth and stress
M Matos, K McEwan, M Kanovskę, J Halamová, SR Steindl, N Ferreira, ...
PloS one 16 (12), e0261384, 2021
32021
Prioritizing Positivity Scale: Psychometric Properties of the Polish Adaptation (PPS-PL)
J Machlah, M Zięba
Annals of Psychology 24 (2), 159–172, 2021
3*2021
Samoocena i nadzieja a formalne właściwości projektów osobistych
M Zięba
Przegląd Psychologiczny 55 (2), 161-178, 2012
32012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20