Mariusz Zięba
Title
Cited by
Cited by
Year
Kwestionariusz Nadziei na Sukces KNS: podręcznik
M Łaguna, J Trzebiński, M Zięba
Pracownia Testów Psychologicznych PTP, 2005
123*2005
Basic hope as a world-view: An outline of a concept
J Trzebiński, M Zięba
622004
Nadzieja, strata i rozwój
J Trzebiński, M Zięba
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, 2003
622003
Kwestionariusz Nadziei Podstawowej-BHI-12: podręcznik
J Trzebiński, M Zięba
Pracownia Testów Psychologicznych PTP, 2003
60*2003
Nadzieja podstawowa i wzrost potraumatyczny
M Zięba, J Czarnecka-van Luijken, M Wawrzyniak
Studia Psychologiczne 49 (1), 109-121, 2010
312010
Basic trust and posttraumatic growth in oncology patients
J Trzebiński, M Zięba
Journal of Loss and Trauma 18 (3), 195-209, 2013
262013
Coexistence of post-traumatic growth and post-traumatic depreciation in the aftermath of trauma: Qualitative and quantitative narrative analysis
M Zięba, K Wiecheć, J Biegańska-Banaś, W Mieleszczenko-Kowszewicz
Frontiers in psychology 10, 687, 2019
202019
Skala Zmian Życiowych-narzędzie do pomiaru skutków krytycznych zdarzeń
M Zięba, M Wawrzyniak, M Świrkula
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, 2010
152010
The affective tone of narration and posttraumatic growth in organ transplant recipients
M Zięba, M Zatorski, M Boczkowska, J Gozdowska, R Kieszek, ...
Polish Psychological Bulletin 46 (3), 376–383, 2015
72015
Posttraumatic growth (PTG) and posttraumatic depreciation (PTD) across ten countries: Global validation of the PTG-PTD theoretical model
K Taku, RG Tedeschi, J Shakespeare-Finch, D Krosch, G David, D Kehl, ...
Personality and Individual Differences 169, 110222, 2021
52021
Integrated Approach to Personality and Well-being
AM Zalewska, JB Nezlek, M Zięba
Polish Psychological Bulletin 49 (2), 128-130, 2018
52018
Nadzieja i ton afektywny narracji a wzrost potraumatyczny osób, które utraciły sprawność ruchową / Hope and the affective tone of narratives as correlates of posttraumatic …
M Zięba
Roczniki Psychologiczne 18 (1), 41-59, 2015
52015
Relationships between personality traits, general self-efficacy, self-esteem, subjective well-being, and entrepreneurial activity
M Zięba, M Surawska, AM Zalewska
Polish Psychological Bulletin 49 (2), 131–140, 2018
42018
Samoocena i nadzieja a formalne właściwości projektów osobistych
M Zięba
Przegląd Psychologiczny 55 (2), 161-178, 2012
32012
Narracje oraz nadzieja podstawowa a wzrost potraumatyczny po przeszczepieniu nerki
M Zięba, M Zatorski
Psychologia Jakości Życia 12 (2), 167-182, 2013
22013
Narracyjne rozumienie innego człowieka a jakość więzi społecznych
J Trzebiński, M Zięba
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, 2006
22006
Preliminary study of religious, spiritual and mystical experiences. Thematic analysis of Poles adult’s narratives
MM Boczkowska, M Zięba
Current Issues in Personality Psychology 4 (3), 167-176, 2016
12016
Grupa rozwoju osobistego dla rodziców młodzieży z zaburzeniami psychicznymi–sprawozdanie z zajęć
H Kubiak, M Zięba
Studia Edukacyjne 36, 327-345, 2015
12015
"Historyjki obrazkowe" - wzbudzanie narracyjnego trybu przetwarzania informacji i jego konsekwencje
M Zięba
Narracje. Teoria i praktyka, 313-327, 2008
12008
Styl autonarracji i poziom nadziei podstawowej a postawy społeczne Polaków
M Drogosz, J Trzebiński, M Zięba
Demokracja w Polsce. Doświadczenie zmian, 100-112, 2005
12005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20