Marek Bauer
Marek Bauer
Politechnika Krakowska
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Wpływ infrastruktury ulic na funkcjonowanie komunikacji autobusowej
M Bauer
172007
Wydzielone pasy autobusowe realizacj± uprzywilejowania pojazdów transportu publicznego w ruchu
M Bauer
Transport Miejski i Regionalny, 31-39, 2012
132012
Application of GPS technology to evaluate the quality of public transport
M Bauer
Acta Technica Jaurinensis 6 (3), 11-23, 2013
112013
Modelowanie wyboru ¶rodka transportu–porównanie regresji logistycznej i logitowego modelu wyboru dyskretnego
R Kucharski, A Szarata, M Bauer, T Kulpa
X Poznańska Konferencja Naukowo-Techniczna, Poznań-Rosnówko, 2015
62015
Zasady kształtowania marszrut linii autobusowych w miastach ¶rednich
M BAueR
Transport Miejski i Regionalny, 33-38, 2012
62012
Zasady projektowania przystanków w układach drogowych
M Bauer
62010
Modelowanie czasu wymiany pasażerów na przystankach autobusowych
M Bauer
Transport miejski i regionalny, 24-30, 2008
62008
Study method for pedestrian behaviour in the area of pedestrian crossings located at tram stops
M Bauer, W DĽwigoń
MATEC Web of Conferences 122, 01001, 2017
52017
Simulation model of a bus line in changing traffic conditions
M Bauer
The Fifth International Conference on Advances in System Simulation SIMUL, 29-35, 2013
52013
Porównanie technik pomiaru czasu przejazdu pojazdów transportu zbiorowego
M BAueR
Transport Miejski i Regionalny, 4--10, 2013
52013
Model of tram line operation
M Bauer, A Kandler, H Weiß
Bauhaus-Universität, 2006
52006
Wykorzystanie techniki GPS w badaniu zachowań pasażerów komunikacji zbiorowej
M Bauer, N Klimontowska
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji …, 2010
42010
Statistical analysis of time lost by trams before departure from stops
M Bauer, M Richter
Bauhaus-Universität, 2006
42006
The methodology of urban transport corridors evaluation
M Bauer, A Szarata
2015 International Conference on Models and Technologies for Intelligent …, 2015
32015
Badania tolerancji dla odjazdów punktualnych w miejskiej komunikacji zbiorowej na przykładzie Kielc
M BAUeR
Transport Miejski i Regionalny, 2015
32015
Model of running time disturbances for buses using designated lanes on approaches to junctions equipped with traffic signals
M Bauer
The Sixth International Conference on Advances in System Simulation, Nice …, 2014
32014
Bus running time onto sections with designated bus lanes modelling
M Bauer
Logistyka 4, 2677-2686, 2014
32014
Wykorzystanie techniki GPS w podejmowaniu decyzji o lokalizacji przystanków tramwajowych na przykładzie projektu Galileo Signal Priority
M Bauer, A Szarata
TTS Technika Transportu Szynowego 21 (3), 29--32, 2014
32014
Passengers' evaluation of urban public transport punctuality in Cracow
M Bauer
32013
Identyfikacja zachowań kierowców na pasach autobusowych
M Bauer
Logistyka, 2012
32012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20