Joanna Marszałek-Kawa
Joanna Marszałek-Kawa
Katedra Systemu Pollitcznego RP UMK w Toruniu
Zweryfikowany adres z marszalek.com.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Stosunki międzynarodowe
W Malendowski, C Mojsiewicz
ATLA 2, 30, 2000
362000
Remembrance, Identity Politics and Political Transitions: a Comparative Study
J Marszalek-Kawa, P Wawrzynski
Polish Pol. Sci. YB 45, 11, 2016
202016
Mała encyklopedia wiedzy politycznej
M Chmaj, W Sokół
Adam Marszałek, 2001
192001
The Politics of Memory in Post-Authoritarian Transitions, Volume One: Case Studies
J Marszałek-Kawa, J Piechowiak-Lamparska, A Ratke-Majewska
Cambridge Scholars Publishing, 2017
112017
Udział społeczeństwa w ochronie środowiska: instrumenty administracyjno-prawne
M Micińska
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011
112011
Kobiety w polityce
J Marszałek-Kawa
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010
102010
Encyklopedia wiedzy politycznej
M Chmaj, J Marszałek-Kawa, W Sokół, WA Marszałek
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004
102004
Globalizacja--integracja--transformacja: główne problemy polityczne globalizacji, integracji europejskiej oraz transformacji politycznej Europy Środkowej i Wschodniej
R Bäcker, J Marszałek-Kawa, J Modrzyńska
Wydawn. Adam Marszałek, 2004
92004
Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości politycznej w czasie tranzycji postautorytarnej: analiza porównawcza
J Marszałek-Kawa, A Ratke-Majewska, P Wawrzyński
Difin, 2016
82016
Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej po akcesji do Unii Europejskiej
J Marszałek-Kawa
Dom Wydawniczy Elipsa, 2012
82012
Współczesne oblicza mediów
J Marszałek-Kawa
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007
72007
Polska droga do Unii Europejskiej i jej odwierciedlenie w prasie niemieckiej
J Marszałek-Kawa, D Kawa
Wydawn. Adam Marszałek, 2007
72007
Współczesne oblicza mediów
J Marszałek-Kawa
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007
72007
Islam a świat
R Bäcker, S Kitab
Mado, 2005
72005
The Institutional Position and Functions of the Sejm of the Republic of Poland after the Accession to the European Union
J Marszałek-Kawa
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016
62016
Francja V Republiki i jej koabitacje (1986-1988, 1993-1995, 1997-2002)
A Kuczyńska
Przegląd Sejmowy 17 (6 (95)), 2009
62009
Struktura i funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego
J Marszałek-Kawa
Wydaw. Adam Marszałek, 2002
62002
Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości politycznej w czasie tranzycji postautorytarnej: studia przypadku
J Marszałek-Kawa, J Piechowiak-Lamparska, A Ratke-Majewska, ...
Difin, 2016
52016
Samorząd terytorialny w Polsce iw Europie:(doświadczenia i nowe wyzwania)
J Marszałek-Kawa, A Lutrzykowski
Wydawn. Adam Marszałek, 2008
52008
Chińska polityka zagraniczna i jej uwarunkowania
J Marszałek-Kawa
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008
52008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20