Joanna Marszałek-Kawa
Joanna Marszałek-Kawa
Katedra Systemu Pollitcznego RP UMK w Toruniu
Zweryfikowany adres z marszalek.com.pl
TytułCytowane przezRok
Stosunki międzynarodowe
W Malendowski, C Mojsiewicz
ATLA 2, 30, 2000
362000
Remembrance, Identity Politics and Political Transitions: a Comparative Study
J Marszalek-Kawa, P Wawrzynski
Polish Pol. Sci. YB 45, 11, 2016
202016
Mała encyklopedia wiedzy politycznej
M Chmaj, W Sokół
Adam Marszałek, 2001
162001
The Politics of Memory in Post-Authoritarian Transitions, Volume One: Case Studies
J Marszałek-Kawa, J Piechowiak-Lamparska, A Ratke-Majewska
Cambridge Scholars Publishing, 2017
122017
Udział społeczeństwa w ochronie środowiska: instrumenty administracyjno-prawne
M Micińska
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011
92011
Encyklopedia wiedzy politycznej
M Chmaj, J Marszałek-Kawa, W Sokół, WA Marszałek
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006
92006
Globalizacja--integracja--transformacja: główne problemy polityczne globalizacji, integracji europejskiej oraz transformacji politycznej Europy Środkowej i Wschodniej
R Bäcker, J Marszałek-Kawa, J Modrzyńska
Adam Marszalek, 2004
92004
Kobiety w polityce
J Marszałek-Kawa
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010
82010
Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej po akcesji do Unii Europejskiej
J Marszałek-Kawa
Dom Wydawniczy Elipsa, 2012
72012
Współczesne oblicza mediów
J Marszałek-Kawa
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008
72008
Islam a świat
R Bäcker, S Kitab
Mado, 2005
72005
Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości politycznej w czasie tranzycji postautorytarnej: studia przypadku
J Marszałek-Kawa, J Piechowiak-Lamparska, A Ratke-Majewska, ...
Difin, 2016
62016
Polska droga do Unii Europejskiej i jej odwierciedlenie w prasie niemieckiej
J Marszałek-Kawa, D Kawa
Wydawn. Adam Marszałek, 2007
62007
Chińska polityka zagraniczna i jej uwarunkowania
J Marszałek-Kawa
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010
52010
Francja V Republiki i jej koabitacje (1986-1988, 1993-1995, 1997-2002)
A Kuczyńska
Przegląd Sejmowy 17 (6 (95)), 2009
52009
Struktura i funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego
J Marszałek-Kawa
Wydaw. Adam Marszałek, 2003
52003
Meandry japońskiej polityki
J Marszałek-Kawa
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009
42009
Parlamenty jednoizbowe w państwach nordyckich
J Marszałek-Kawa
Toruń, 2003
42003
Samorząd terytorialny w Polsce i Europie (doświadczenia i nowe wyzwania)
J Marszałek-Kawa, A Lutrzykowski
4
Chiny supermocarstwem XXI wieku?: rozważania na temat polityki i gospodarki Państwa Środka
J Marszałek-Kawa
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010
32010
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20