Małgorzata Chrupała-Pniak
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Skala motywacji zewnętrznej i wewnętrznej do pracy (WEIMS-PL). Wstępna charakterystyka psychometryczna polskiej wersji kwestionariusza Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale
M Chrupała-Pniak, D Grabowski
Psychologia Społeczna 3 (38), 339-355, 2016
122016
The value of trust in inter-organizational relations
M Chrupała-Pniak, D Grabowski, M Sulimowska-Formowicz
112016
Work ethic and organizational commitment as conditions of unethical pro‐organizational behavior: Do engaged workers break the ethical rules?
D Grabowski, A Chudzicka‐Czupała, M Chrupała‐Pniak, AL Mello, ...
International Journal of Selection and Assessment 27 (2), 193-202, 2019
92019
Motywacyjne i organizacyjne predyktory zaangażowania pracowników
M Chrupała-Pniak, D Grabowski
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 350, 82-92, 2014
92014
Trust in effective international business cooperation: mediating effect of work engagement
M Chrupała-Pniak, D Grabowski, M Sulimowska-Formowicz
82017
Etyka pracy, przywiązanie organizacyjne a gotowość do podejmowania nieetycznych zachowań proorganizacyjnych: raport z badań
M Chrupała-Pniak, D Grabowski
82016
Satysfakcja zawodowa–artefakt czy funkcjonalny wymiar kapitału intelektualnego. Przegląd koncepcji teoretycznych i podejść badawczych
M Chrupała-Pniak
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 24 (2), 13-28, 2012
82012
Work Engagement-A Systematic Review of Polish Research
A Pollak, M Chrupała-Pniak, P Rudnicka, M Paliga
72017
Why may teachers become cynical at work? Predictors of organizational cynicism among Polish teachers-research report
A Chudzicka-Czupała, M Chrupała-Pniak, D Grabowski
62014
i Gamian-Wilk, M.(2013)‘Mobbing w miejscu pracy. Przegląd wyników badań związanych z przejawami mobbingu, genezą i konsekwencjami’
L Grzesiuk
Psychologia Społeczna (w druku), 0
6
WORK ETHIC, ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND BURNOUT/ETYKA PRACY I PRZYWIAZANIE ORGANIZACYJNE A WYPALENIE ZAWODOWE
D Grabowski, A Chudzicka-Czupala, M Chrupala-Pniak, ...
Medycyna pracy 70 (3), 305-317, 2019
52019
Wpływ zaufania na wyniki firmy w relacjach międzyorganizacyjnych
M Chrupała-Pniak, M Sulimowska-Formowicz
Organizacja i Kierowanie, 119-137, 2016
42016
Duch organizacji-próba stworzenia modelu na podstawie zaangażowania organizacyjnego, orien-tacji rozwojowej i religijności pracowników
J Polak, M Chrupała-Pniak
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 606-616, 2010
32010
Etyka pracy i przywiązanie organizacyjne a wypalenie zawodowe
D Grabowski, A Chudzicka-Czupała, M Chrupała-Pniak, ...
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera. Oficyna Wydawnicza, 2019
22019
Team dimension of relational competence of organisation–psychological perspective
B Kożusznik, M Chrupała-Pniak, M Sulimowska-Formowicz
Management 19 (2), 7-20, 2015
22015
Organizacyjna kompetencja innowacyjności—determinanty psychospołeczne i ekonomiczne
M CHRUPAŁA‑PNIAK, M SULIMOWSKA‑FORMOWICZ
pod redakcją Barbary Kożusznik, 119, 2010
22010
Zastosowania psychologii w zarządzaniu
B Kożusznik, M Chrupała-Pniak
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010
22010
Organizational trust building competence and IORs outcomes–mediating effect of psychological features
M Chrupała-Pniak, D Grabowski, M Sulimowska-Formowicz
The 32nd IMP Conference, Poznań, 2016
12016
Etyka pracy i motywacja do pracy osób z różnych grup wiekowych-podobieństwa i różnice
M Chrupała-Pniak, D Grabowski, A Chudzicka-Czupała
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 107-117, 2015
12015
Motivation Type and Risk of Occupational Burnout among Corporate Employees.
M Chrupała-Pniak, E Turska
Human Resource Management/Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi, 2020
2020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20