Follow
Adam Polko
Adam Polko
University of Economics in Katowice, Department of Spatial Economics
Verified email at ue.katowice.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Measuring regional specialisation: A new approach
K Kopczewska, P Churski, A Ochojski, A Polko
Springer, 2017
452017
Models of participatory budgeting–the case study of Polish city
A Polko
Journal of Economics & Management 19, 34-44, 2015
372015
Miejski rynek mieszkaniowy i efekty sąsiedztwa
A Polko
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2005
362005
Economics and Strategic Management of Local Public Services in Central Europe: Towards multidisciplinary analysis of infrastructure and service costs
M Baron, A Ochojski, A Polko, K Warzecha, M Šimon
Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2014
142014
Finansowanie i realizacja rewitalizacji na terenach poprzemysłowych
A Polko
Wspólnota. Wydanie Monograficzne 5, 2008
142008
SPAG: Index of spatial agglomeration
K Kopczewska, P Churski, A Ochojski, A Polko
Papers in Regional Science 98 (6), 2391-2424, 2019
132019
Public space development in the context of urban and regional resilience
A Polko
Journal of Economics & Management/University of Economics in Katowice, 47-58, 2012
132012
Towards policy–place-based policy and smart specialisation
P Churski, D Kociuba, A Ochojski, A Polko
Measuring Regional Specialisation, 267-380, 2017
102017
Gentryfikacja na obszarach małych miast oraz gmin wiejskich sąsiadujących z dużą aglomeracją,[w:] K
A Polko
Heffner, T. Marszał, Rewitalizacja, gentryfikacja i problemy rozwoju małych …, 2011
92011
Transition and resilience in Central and Eastern European regions
A Drobniak, A Polko, J Suchaček
Lux, G. and Horwįth, G.(eds.), 240-260, 2018
82018
Specjalizacja regionalna–systematyzacja pojęć i metod pomiaru/Regional Specialization. Systematization of Concepts and Methods of Measurement
K Kopczewska, A Ochojski, P Churski, A Polko
Studia KPZK, 2016
82016
Przemysły kultury i ich lokalne klastry: przypadek Bytomia
A Polko, K Wrana
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 237-256, 2009
82009
Specjalizacja regionalna: podstawy koncepcyjne i aspekty interpretacyjne/Regional Specialisation: From Conceptual Framework to Interpretation
A Ochojski, P Churski, A Polko, K Kopczewska
Studia KPZK, 2016
62016
Kształcenie na kierunku Gospodarka Przestrzenna w uczelni ekonomicznej
A Klasik, A Ochojski, A Polko
Biuletyn KPZK PAN, 79-81, 2013
62013
Urban Public Spaces-from Economics to Management
A Polko
Studia Regionalia, 2012
62012
Public space development in the context of urban and regional resilience
A Polko
Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 3 (1), 2010
62010
Diagnoza sytuacji społeczno-ekonomicznej miasta Katowice wraz z wyznaczeniem obszarów rewitalizacji i analizą strategiczną
A Drobniak, A Polko, K Plac
Miasto Katowice, 2014
52014
Wybrane trendy zagospodarowywania przestrzeni europejskich miast,[in:] Gospodarowanie przestrzennymi zasobami miasta w świecie ponowoczesnym
A Polko
UE, Katowice, 2012
52012
Transformacja funkcji miejskich w ośrodkach lokalnych
K Heffner, A Polko
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2010
52010
Ekonomiczne aspekty rewitalizacji dzielnic śródmiejskich.[W:] P
A Polko
Lorens (red.), Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia …, 2007
52007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20