Adam Polko
Adam Polko
University of Economics in Katowice, Department of Spatial Economics
Verified email at ue.katowice.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Miejski rynek mieszkaniowy i efekty sąsiedztwa
A Polko
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2005
292005
Models of participatory budgeting–the case study of Polish city
A Polko
Journal of Economics & Management 19, 34-44, 2015
242015
Measuring regional specialisation: A new approach
K Kopczewska, P Churski, A Ochojski, A Polko
Springer, 2017
222017
Finansowanie i realizacja rewitalizacji na terenach poprzemysłowych
A Polko
Wspólnota. Wydanie Monograficzne 5, 2008
132008
Economics and Strategic Management of Local Public Services in Central Europe: Towards multidisciplinary analysis of infrastructure and service costs
M Baron, A Ochojski, A Polko, K Warzecha, M Šimon
Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2014
122014
The impact of shopping malls on the outer metropolitan zones (the example of the Silesian Voivodeship)
K Heffner, M Twardzik
Committee for Spatial Economy and Regional Planning. Polish Academy of Sciences, 2013
122013
SPAG: Index of spatial agglomeration
K Kopczewska, P Churski, A Ochojski, A Polko
Papers in Regional Science 98 (6), 2391-2424, 2019
82019
Przemysły kultury i ich lokalne klastry: przypadek Bytomia
A Polko, K Wrana
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 237-256, 2009
72009
Specjalizacja regionalna: podstawy koncepcyjne i aspekty interpretacyjne/Regional Specialisation: From Conceptual Framework to Interpretation
A Ochojski, P Churski, A Polko, K Kopczewska
Studia KPZK, 2016
62016
Public space development in the context of urban and regional resilience
A Polko
Journal of Economics & Management/University of Economics in Katowice, 47-58, 2012
62012
Gentryfikacja na obszarach małych miast oraz gmin wiejskich sąsiadujących z dużą aglomeracją,[w:] K. Heffner, T. Marszał
A Polko
Rewitalizacja, gentryfikacja i problemy rozwoju małych miast, 17-27, 2011
62011
Cluster-based measurement of agglomeration, concentration and specialisation
K Kopczewska
Measuring Regional Specialisation, 69-171, 2017
52017
Specjalizacja regionalna–systematyzacja pojęć i metod pomiaru/Regional Specialization. Systematization of Concepts and Methods of Measurement
K Kopczewska, A Ochojski, P Churski, A Polko
Studia KPZK, 2016
52016
What Have We Already Learned On Regional Specialisation? Regional Science And Economics Perspectives.
P Churski, A Ochojski, A Polko, K Kopczewska
ERSA Polish section working papers, 2015
52015
Kształcenie na kierunku Gospodarka Przestrzenna w uczelni ekonomicznej
A Klasik, A Ochojski, A Polko
Biuletyn KPZK PAN, 79-81, 2013
52013
Transformacja funkcji miejskich w ośrodkach lokalnych
K Haffner, A Polko
Transformation of urban functions in local centers, Katowice, 2010
52010
Towards policy–place-based policy and smart specialisation
P Churski, D Kociuba, A Ochojski, A Polko
Measuring Regional Specialisation, 267-380, 2017
42017
Diagnoza sytuacji społeczno-ekonomicznej miasta Katowice wraz z wyznaczeniem obszarów rewitalizacji i analizą strategiczną
A Drobniak, A Polko, K Plac
Miasto Katowice, 2014
42014
Wybrane trendy zagospodarowywania przestrzeni europejskich miast,[in:] Gospodarowanie przestrzennymi zasobami miasta w świecie ponowoczesnym
A Polko
UE, Katowice, 2012
42012
Urban Public Spaces-from Economics to Management
A Polko
Studia Regionalia, 2012
42012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20