Adam Polko
Adam Polko
University of Economics in Katowice, Department of Spatial Economics
Verified email at ue.katowice.pl - Homepage
TitleCited byYear
Miejski rynek mieszkaniowy i efekty sąsiedztwa
A Polko
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2005
27*2005
Models of participatory budgeting–the case study of Polish city
A Polko
Journal of Economics & Management 19, 34-44, 2015
142015
Measuring regional specialisation: A new approach
K Kopczewska, P Churski, A Ochojski, A Polko
Springer, 2017
132017
Finansowanie i realizacja rewitalizacji na terenach poprzemysłowych
A Polko
Wspólnota. Wydanie Monograficzne 5, 2008
132008
Economics and Strategic Management of Local Public Services in Central Europe: Towards multidisciplinary analysis of infrastructure and service costs
M Baron, A Ochojski, A Polko, K Warzecha, M Šimon
Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2014
112014
The impact of shopping malls on the outer metropolitan zones (the example of the Silesian Voivodeship)
K Heffner, M Twardzik
Committee for Spatial Economy and Regional Planning. Polish Academy of Sciences, 2013
82013
Specjalizacja regionalna–systematyzacja pojęć i metod pomiaru
K Kopczewska, P Churski, A Ochojski, A Polko
Studia KPZK PAN 170, 2016
72016
SPAG: Index of spatial agglomeration
K Kopczewska, P Churski, A Ochojski, A Polko
manuscript, 2015
72015
Urban Public Spaces-from Economics to Management
A Polko
Studia Regionalia, 2012
72012
Gentryfikacja na obszarach małych miast oraz gmin wiejskich sąsiadujących z dużą aglomeracją,[w:] K. Heffner, T. Marszał
A Polko
Rewitalizacja, gentryfikacja i problemy rozwoju małych miast, 17-27, 2011
62011
Public space development in the context of urban and regional resilience
A Polko
Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 3 (1), 2010
62010
Przemysły kultury i ich lokalne klastry: przypadek Bytomia
A Polko, K Wrana
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 237-256, 2009
52009
Diagnoza sytuacji społeczno-ekonomicznej Miasta Katowice wraz z wyznaczeniem obszarów rewitalizacji i analizą strategiczną
A Drobniak, A Polko, K Plac
Katowice: Miasto Katowice, 2014
42014
Cluster-based measurement of agglomeration, concentration and specialisation
K Kopczewska
Measuring Regional Specialisation, 69-171, 2017
32017
Specjalizacja regionalna: podstawy koncepcyjne i aspekty interpretacyjne
A Ochojski, A Polko, P Churski, K Kopczewska
Studia KPZK PAN 170, 2016
32016
What Have We Already Learned On Regional Specialisation? Regional Science And Economics Perspectives.
P Churski, A Ochojski, A Polko, K Kopczewska
ERSA Polish section working papers, 2015
32015
Kształcenie na kierunkuGospodarka Przestrzenna w uczelni ekonomicznej
A Ochojski, A Klasik, A Polko
Biuletyn KPZK, 2013
32013
Przegląd koncepcji teoretycznych oraz doświadczeń europejskich w zakresie regeneracji społeczno-ekonomicznej centrów miast poprzemysłowych
A Polko
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 49-78, 2010
32010
Miejsca i instytucje pełniące rolę magnesów aglomeracji miejskiej: studia przypadków
A Drobniak, A Polko
Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 118-133, 2010
32010
Lokalny program rewitalizacji na przykładzie miasta Bytomia
A Klasik, K Wrana, A Polko
W: Územi, znalosti a rozvoj na počátku 21, 0
3
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20