Obserwuj
Damian Gałuszka
Damian Gałuszka
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (AGH University of Science and Technology)
Zweryfikowany adres z agh.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Let's play the future: Sociotechnical imaginaries, and energy transitions in serious digital games
A Wagner, D Gałuszka
Energy Research & Social Science 70, 101674, 2020
292020
Gry wideo w środowisku rodzinnym. Diagnoza i rekomendacje
D Gałuszka
Wydawnictwo Libron, 2017
112017
Gry wideo w perspektywie edukacji pozaformalnej i formalnej
D Gałuszka
Państwo i Społeczeństwo, 71-84, 2017
102017
Niepełnosprawność w grach wideo: omówienie na przykładach wybranych wirtualnych postaci
D Gałuszka, D Żuchowska-Skiba
Przegląd Socjologii Jakościowej 14 (3), 2018
92018
Kondycja polskiej branży gier 2020
A Krampus-Sepielak, P Rodzińska-Szary, M Bobrowski, M Śliwiński, ...
Krakowski Park Technologiczny, Kraków, 2021
72021
NUX IVE-a research tool for comparing voice user interface and graphical user interface in VR
K Buchta, P Wójcik, M Pelc, A Górowska, D Mota, K Boichenko, ...
2022 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces Abstracts and …, 2022
62022
Nowy wymiar reklamy-in-game advertising oraz advergaming
D Gałuszka
Kultura i Historia, 2016
62016
Relacja dziecko–rodzic w perspektywie gry komputerowej. Wyniki badania nad obecnością gier wideo w rodzinie
D Gałuszka
Kultura i Edukacja 1, 197-216, 2016
62016
Video Games in the Family Context: How Do Digital Media Influence the Relationship Between Children and Their Parents?
D Gałuszka
Global Leisure and the Struggle for a Better World, 161-183, 2018
52018
Gry wideo w perspektywie potrzeb osób niepełnosprawnych [w:] Jakub Niedbalski, Mariola Racław, Dorota Żuchowska-Skiba, red
G Damian
Oblicza niepełnosprawności w teorii i praktyce. Łódź: Wydawnictwo …, 2017
5*2017
Modeling and optimizing the voice assistant behavior in Virtual Reality
K Buchta, P Wójcik, K Nakonieczny, J Janicka, D Gałuszka, R Sterna, ...
2022 IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality Adjunct …, 2022
42022
Empathy building ‘in the wild’-a reflection on an avoidance of the emotional engagement
M Igras-Cybulska, A Cybulski, D Gałuszka, J Smolarczyk
2022 IEEE Conference on virtual reality and 3D User Interfaces Abstracts and …, 2022
42022
Kondycja polskiej branży gier 2020
KP Technologiczny
4*2020
Społeczno-kulturowy potencjał gier cyfrowych. Ujęcie syntetyczne
D Gałuszka
Studia z Teorii Wychowania 11 (4 (33)), 59-85, 2020
4*2020
Rozważania wokół dyskursu nad grami cyfrowymi w oparciu o ich krytykę ze strony Philipa Zimbardo
D Gałuszka
Przegląd Socjologii Jakościowej 15 (3), 178-201, 2019
42019
Technokultura: transhumanizm i sztuka cyfrowa
D Gałuszka, G Ptaszek, D Żuchowska-Skiba
Wydawnictwo Libron, 2016
42016
Uspołecznianie technologii u progu czwartej rewolucji przemysłowej
D Gałuszka, G Ptaszek, D Żuchowska-Skiba
Kraków: Wydawnictwo LIBRON-Filip Lohner, 2016
42016
Gry wideo wobec problemu seksizmu–próba netnograficznej analizy na przykładzie wybranych dyskusji internetowych
D Gałuszka
K. Jewtuch, K. Kowalczyk, J. Płoszaj (red.), "Kobieca strona popkultury", 81-102, 2016
4*2016
Postawy antypornograficzne wśród polskich internautów: wstępne ujęcie badawcze
D Gałuszka
Psychologia Wychowawcza 59 (17), 2020
3*2020
Paradoksy i negatywne konsekwencje upraszczania oraz automatyzacji komunikacji cyfrowej
D Gałuszka
Kultura Współczesna. Teoria. Interpretacje. Praktyka 104 (1), 24-34, 2019
32019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20