Follow
Joanna Ejdys (ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5132-166X)
Joanna Ejdys (ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5132-166X)
Professor/Bia造stok University of Technology, Faculty of Engineering Management
Verified email at pb.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Zintegrowane systemy zarz康zania jako軼i, 鈔odowiskiem i bezpiecze雟twem pracy
J Ejdys, U Kobyli雟ka, A Lulewicz-Sas
Oficyna Wydawnicza Politechniki Bia這stockiej, 2012
972012
Application of enhanced SWOT analysis in the future-oriented public management of technology
J Nazarko, J Ejdys, K Halicka, A Magruk, Nazarko, A Skorek
Procedia engineering 182, 482-490, 2017
812017
Building technology trust in ICT application at a University
J Ejdys
International Journal of Emerging Markets, 980-997, 2018
732018
Entrepreneurial Orientation vs. Innovativeness of Small and Medium Size Enterprises
J Ejdys
Journal of Engineering, Project, and Production Management 6 (1), 13-24, 2016
692016
Kszta速owanie kultury bezpiecze雟twa i higieny pracy w organizacji
J Ejdys, M Sznajder, M Stankiewicz
Oficyna Wydawnicza Politechniki Bia這stockiej, 2010
632010
Uwarunkowania rozwoju nanotechnologii w wojew鏚ztwie podlaskim: wyniki analiz STEEPVL i SWOT, red. nauk. J. Nazarko, Z. K璠zior
G Dobrza雟ki, J Ejdys, E Gli雟ka, A Kononiuk, A Kowalewska, J Nazarko, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Bia這stockiej, 2010
61*2010
Foresight in higher education institutions: evidence from Poland
J Ejdys, A Gudanowska, K Halicka, A Kononiuk, A Magruk, J Nazarko, ...
Форсайт 13 (1 (eng)), 77-89, 2019
592019
Generative artificial intelligence as a new context for management theories: analysis of ChatGPT
P Korzynski, G Mazurek, A Altmann, J Ejdys, R Kazlauskaite, ...
Central European Management Journal, 2023
552023
Zarz康zanie bezpiecze雟twem w przedsi瑿iorstwie
J Ejdys, A Lulewicz, J Obolewicz
Wydawnictwo Politechniki Bia這stockiej, 2008
532008
Future oriented strategy for SMEs
J Ejdys
Procedia-Social and Behavioral Sciences 156, 8-12, 2014
502014
Model doskonalenia znormalizowanych system闚 zarz康zania oparty na wiedzy
J Ejdys
Oficyna Wydawnicza Politechniki Bia這stockiej, 2011
502011
Future trends in road technologies development in the context of environmental protection
P Radziszewski, J Nazarko, T Vilutiene, K D瑿kowska, J Ejdys, ...
Vilnius Gediminas Technical University, 2016
462016
Innovative application of contemporary management methods in a knowledge-based economy–interdisciplinarity in science
J Ejdys, L Ustinovi鋱us, J Stankevi鋱enė
Journal of Business Economics and Management 16 (1), 261-274, 2015
462015
Foresight study of road pavement technologies
J Nazarko, P Radziszewski, K D瑿kowska, J Ejdys, A Gudanowska, ...
Procedia Engineering 122, 129-136, 2015
462015
Metodologia i procedury badawcze w projekcie Foresight technologiczny «NT FOR Podlaskie 2020» Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii
J Nazarko, K D瑿kowska, J Ejdys, E Gli雟ka, K Halicka, A Kononiuk, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Bia這stockiej, 2011
46*2011
Trust in courier services and its antecedents as a determinant of perceived service quality and future intention to use courier service
J Ejdys, A Gulc
Sustainability 12 (21), 9088, 2020
442020
Sustainable adaptation of new technology—the case of humanoids used for the care of older adults
J Ejdys, K Halicka
Sustainability 10 (10), 3770, 2018
442018
Crucial factors for improving the ISO 14001 environmental management system
J Ejdys, A Matuszak-Flejszman, M Szymanski, L Ustinovichius, ...
Journal of Business Economics and Management 17 (1), 52-73, 2016
442016
New management systems as an instrument of implementation sustainable development concept at organizational level
J Ejdys, A Matuszak‐Flejszman
Technological and economic development of economy 16 (2), 202-218, 2010
422010
Determining the utility in management by using multi-criteria decision support tools: a review
A Mardani, A Jusoh, K Halicka, J Ejdys, A Magruk, UN U Ahmad
Economic Research-Ekonomska Istra養vanja 31 (1), 1666-1716, 2018
412018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20