Renata Nestorowicz
Renata Nestorowicz
Unknown affiliation
Verified email at ue.poznan.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Marketing ekologicznych produktów żywnościowych
B Pilarczyk, R Nestorowicz
Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010
992010
Asymetria wiedzy a aktywność informacyjna konsumentów na rynku produktów żywnościowych
R Nestorowicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017
182017
Zastosowanie CETSCALE do pomiaru etnocentryzmu konsumenckiego na rynku produktów żywnościowych w Polsce
R Nestorowicz, A Kaniewska-Sęba
Marketing i Rynek, 501-517, 2014
132014
Kanały dystrybucji żywności ekologicznej
R Nestorowicz
Przemysł Spożywczy 60, 12-13, 2006
102006
Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu „Postawy etnocentryczne konsumentów (w ujęciu lokalnym) a szanse i bariery rozwoju rynku żywności ekologicznej”
R Nestorowicz, B Pilarczyk, E Jerzyk, A Rogala, A Disterheft
Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2016
92016
Fair Trade in CSR Strategy of Global Retailers
M Stefanska, R Nestorowicz
Springer, 2015
92015
The information asymmetry and the social responsibility on the food market
R Nestorowicz
International Journal of Arts & Sciences 7 (2), 59, 2014
62014
Wyzwania wobec komunikacji marketingowej na rynku żywności ekologicznej w Polsce-w świetle badań konsumentów
R Nestorowicz, B Pilarczyk
Marketing i Rynek, 583-589, 2014
62014
Architektura informacji na opakowaniach produktów żywnościowych a skuteczność komunikacji marketingowej
R Nestorowicz
Marketing i Rynek, 431-438, 2014
62014
Badanie skuteczności i efektywności komunikacji bezpośredniej
R Nestorowicz
Zeszyty Naukowe Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menadżerskiej …, 2007
62007
Tendencje w komunikacji przedsiębiorstw handlu żywnością z konsumentami
R Nestorowicz, M Stefańska
Handel Wewnętrzny w Polsce. Rynek artykułów żywnościowych, IBRKK, Warszawa …, 2013
52013
Narzędzia komunikacji marketingowej wspierające prozdrowotne wybory żywieniowe a zachowania nabywców
R Nestorowicz
Handel Wewn 5 (6), 283-291, 2012
52012
Żywność bioaktywna a preferencje konsumentów
R Nestorowicz, L Nowak
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 241-247, 2010
52010
Asymetria wiedzy a rozwój rynku żywności ekologicznej w Polsce
R Nestorowicz
Handel Wewnętrzny, 212-224, 2018
42018
Wyzwania dla komunikacji marketingowej w procesie wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów żywnościowych
R Nestorowicz
Logistyka, 1544--1551, CD2, 2015
42015
The asymmetry of information on food market and consumers’ preferences-some aspects
R Nestorowicz
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki …, 2013
42013
Trendy w rozwoju dystrybucji żywności ekologicznej w Polsce
R Nestorowicz, B Pilarczyk
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 274-285, 2012
42012
Oznakowanie produktów żywnościowych a zrównoważona konsumpcja
R Nestorowicz
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2015
32015
Metody badan marketingowych opakowan
E Jerzyk, R Nestorowicz
Opakowanie 55 (02), 8-11, 2010
32010
Information asymmetry and the effectiveness of marketing communications on health-oriented food market
R Nestorowicz
Entrepreneurship, Business and Economics-Vol. 1, 525-534, 2016
22016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20