Renata Nestorowicz
Renata Nestorowicz
Unknown affiliation
Verified email at ue.poznan.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Marketing ekologicznych produktów żywnościowych
B Pilarczyk, R Nestorowicz
Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010
1032010
Asymetria wiedzy a aktywność informacyjna konsumentów na rynku produktów żywnościowych
R Nestorowicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017
192017
Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu „Postawy etnocentryczne konsumentów (w ujęciu lokalnym) a szanse i bariery rozwoju rynku żywności ekologicznej”
R Nestorowicz, B Pilarczyk, E Jerzyk, A Rogala, D Disterheft
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2016
132016
Zastosowanie CETSCALE do pomiaru etnocentryzmu konsumenckiego na rynku produktów żywnościowych w Polsce
R Nestorowicz, A Kaniewska-Sęba
Marketing i Rynek, 501-517, 2014
132014
Kanaly dystrybucji zywnosci ekologicznej
R Nestorowicz
Przemysł Spożywczy 60 (12), 12-13, 2006
102006
Fair Trade in CSR Strategy of Global Retailers
M Stefanska, R Nestorowicz
Springer, 2015
92015
Asymetria wiedzy a rozwój rynku żywności ekologicznej w Polsce
R Nestorowicz
Handel Wewnętrzny, 212-224, 2018
72018
Wyzwania wobec komunikacji marketingowej na rynku żywności ekologicznej w Polsce-w świetle badań konsumentów
R Nestorowicz, B Pilarczyk
Marketing i Rynek, 583-589, 2014
72014
Architektura informacji na opakowaniach produktów żywnościowych a skuteczność komunikacji marketingowej
R Nestorowicz
Marketing i Rynek, 431-438, 2014
72014
The information asymmetry and the social responsibility on the food market
R Nestorowicz
International Journal of Arts & Sciences 7 (2), 59, 2014
62014
Żywność bioaktywna a preferencje konsumentów
R Nestorowicz, L Nowak
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 241-247, 2010
62010
Badanie skuteczności i efektywności komunikacji bezpośredniej
R Nestorowicz
Zeszyty Naukowe Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menadżerskiej …, 2007
62007
Tendencje w komunikacji przedsiębiorstw handlu żywnością z konsumentami
R Nestorowicz, M Stefańska
Handel Wewnętrzny w Polsce. Rynek artykułów żywnościowych, IBRKK, Warszawa …, 2013
52013
Narzędzia komunikacji marketingowej wspierające prozdrowotne wybory żywieniowe a zachowania nabywców
R Nestorowicz
Handel Wewn 5 (6), 283-291, 2012
52012
Wyzwania dla komunikacji marketingowej w procesie wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów żywnościowych
R Nestorowicz
Logistyka, 1544--1551, CD2, 2015
42015
Oznakowanie produktów żywnościowych a zrównoważona konsumpcja
R Nestorowicz
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2015
42015
THE ASYMMETRY OF INFORMATION ON FOOD MARKET AND CONSUMERS’PREFERENCES–SOME ASPECTS
R Nestorowicz
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 506-513, 2013
42013
ASYMETRIA WIEDZY A AKTYWNO INFORMACYJNA KONSUMENTOW NA RYNKU PRODUKTOW YWNOCIOWYCH
R NESTOROWICZ
POZNA University of ECONO., 2017
32017
Trendy w rozwoju dystrybucji żywności ekologicznej w Polsce
R Nestorowicz, B Pilarczyk
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 274-285, 2012
32012
Konsument wobec innowacji na rynku produktów żywnościowych
R Nestorowicz
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 147-157, 2011
32011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20