Cezary Krysiuk
TitleCited byYear
Kierunki rozwoju infrastruktury transportu samochodowego w Polsce
M Banak, J Brdulak, C Krysiuk, P Pawlak
Instytut Transportu Samochodowego, 2014
402014
Domykanie sieci dróg ekspresowych i autostrad czynnikiem mnożnikowym gospodarczego rozwoju regionów
J Brdulak, P Pawlak, C Krysiuk, B Zakrzewski
Logistyka, 716-722, 2014
362014
Rozwój gałęziowy transportu w Europie - priorytetowe osie sieci TEN-T
J Brdulak, C Krysiuk, P Pawlak
Instytut Transportu Samochodowego, 2012
28*2012
Historia polskiej motoryzacji
C Krysiuk, A Kulesza, P Malawko, P Pawlak, B Sienkiewicz, P Szlassa, ...
Wydawnictwo SBM, Warszawa, 2012
272012
Rozwój miast w Polsce, czynnik transportu
C Krysiuk, G Nowacki, B Zakrzewski
Logistyka 4 (2015), 7813-7822, 2015
222015
Samochody w PRL-u. Ikony polskiej motoryzacji
C Krysiuk, A Kulesza, P Malawko, P Pawlak, B Sienkiewicz, P Szlassa, ...
Wydawnictwo SBM Sp. z o.o., 2012
16*2012
Dangerous goods transport problems in the European Union and Poland
G Nowacki, C Krysiuk, R Kopczewski
TransNav: International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea …, 2016
142016
Podstawowe teorie lokalizacji działalności gospodarczej oraz znaczenie czynnika transportu
J Brdulak, P Pawlak, C Krysiuk, B Zakrzewski
Logistyka, 2254-2260, 2014
142014
Bezpieczna infrastruktura w transporcie drogowym
C Krysiuk, J Brdulak, B Zakrzewski
Logistyka, 619-627, 2014
102014
Instytut Transportu Samochodowego w: Samochody w PRL-u, Wyd
C Krysiuk, B Zakrzewski
Dragon, Bielsko-Biała 2010, 12-13, 2010
102010
Mobilność i komunikacja w miastach polskich
C Krysiuk, J Brdulak, M Banak
12/2015, 881 - 886, 0
10*
Analiza wpływu zbudowanej infrastruktury drogowej na poziom aktywności ekonomicznej w otaczających jednostkach terytorialnych
J Brdulak, E Florczak, C Krysiuk, P Pawlak, B Zakrzewski
Ministerstwo Rozwoju, 2017
8*2017
Przemiany infrastrukturalne miast - transport
C Krysiuk
Transport Samochodowy 51 (Zeszyt 1 (51)), 47-63, 2016
72016
Humanizacja sieci komunikacyjnej Obszaru Metropolitarnego Warszawy
J Brdulak, C Krysiuk
Transport Samochodowy, 2016
72016
Rozwój nowoczesnej infrastruktury transportowej w miastach
C Krysiuk
AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 131--138, 2016
72016
Miasto, element systemu transportowego kraju
C Krysiuk, G Nowacki
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe, 124--130, 2016
62016
Zagrożenia i ratownictwo związane z przewozem towarów niebezpiecznych w Polsce
G Nowacki, K Olejnik, C Krysiuk
Logistyka, 8053-8062, 2015
62015
Polityka unijna w odniesieniu do transportu miejskiego
C Krysiuk, G Nowacki
Logistyka, 6144-6153, 2014
62014
Koncepcja smart cities w kontekście rozwoju systemów transportowych
M Zysińska, C Krysiuk, B Zakrzewski
Logistyka, 11969-11982, 2014
62014
Wybrane rozwiązania usprawniające komunikację w mieście
C Krysiuk, J Brdulak, M Banak
Technika Transportu Szynowego, 887-894, 2015
52015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20