Janusz Zawiła-Niedźwiecki
Janusz Zawiła-Niedźwiecki
dr hab. inż. (dyscyplina nauk o zarządzaniu i jakości), Politechnika Warszawska
Zweryfikowany adres z pw.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania organizacji
J Zawiła-Niedźwiecki
Wydawnictwo Edu-Libri, 2013
792013
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym
J Zawiła-Niedêwiecki
682008
Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji
J Monkiewicz, L Gąsiorkiewicz
Wydawnictwo CH Beck, 2010
452010
Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym
U Kąkol, A Kosieradzka, J Zawiła-Niedźwiecki, M Marczewski, K Rostek, ...
Edu-Libri, 2016
362016
Metody badania i modele rozwoju organizacji
A Stabryła, S Wawak
Mfiles pl, 2012
222012
Metodyka oceny ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego RP
ID Abgarowicz, A Bralewski, K Gąsiorek, P Kępka, M Kuliczkowski, ...
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2015
202015
Ryzyko operacyjne w naukach o zarządzaniu
M Blim, I Staniec, J Zawiła-Niedźwiecki, K Boczkowska, G Kierner, ...
Wydawnictwo CH Beck, 2015
202015
Ciągłość działania organizacji
J Zawiła-Niedźwiecki
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Organizacja i Zarządzanie …, 2008
192008
Informatyka gospodarcza
J Zawiła-Niedêwiecki, K Rostek, A Gàsiorkiewicz
162010
Metody i techniki pobudzania kreatywności
A Kosieradzka
Edu-Libri, Kraków-Warszawa, 2013
152013
Dualne naukowo postrzeganie zarządzania kryzysowego
J Zawiła-Niedźwiecki
Logistyka, 14896--14903, CD 6, 2014
132014
Obligacje komunalne w USA i krajach europejskich
T Baran, K Smardzewski, J Zawiła-Niedźwiecki
Samorząd Terytorialny, 138-147, 1998
111998
Obligacje komunalne w USA i krajach europejskich
T Baran, K Smardzewski, J Zawiła-Niedźwiecki
Samorząd Terytorialny, 138-147, 1998
111998
Plus ratio quam vis consuetudinis: reforma nauki i akademii w Ustawie 2.0: projekt założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
Ł Czebotar, J Fazlagić, ID Książek, A Radwan, J Sokołowski, ...
Kraków: Oficyna Allerhanda, 2017
102017
Bezpieczeństwo systemów informacyjnych
F Wołowski, J Zawiła-Niedźwiecki
Praktyczny przewodnik zgodny normami polskimi i międzynarodowymi. Kraków …, 2012
102012
Structuring knowledge management–Classical theory, strategic initiation and operational knowledge management (part I)
J Zawiła-Niedźwiecki
Foundations of Management 7 (1), 253-266, 2015
92015
Koncepcja modelu polityki informacyjnej uczelni publicznej w kontekście zrównoważonego zarządzania
A Kamińska, J Zawiła-Niedźwiecki
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 26 (1 …, 2015
92015
Operational risk as a problematic triad: risk-resource security-business continuity
J Zawiła-Niedźwiecki
edu-Libri, 2014
82014
Zarządzanie kryzysowe–zagadnienie na styku nauk o bezpieczeństwie oraz nauk o zarządzaniu
M Kisilowski, J Zawiła-Niedźwiecki
ORGANIZACJA, 51, 2015
72015
Analiza ryzyka operacyjnego z perspektywy teorii organizacji
J Zawiła-Niedźwiecki
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2012
72012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20