Obserwuj
Janusz Zawiła-Niedźwiecki
Janusz Zawiła-Niedźwiecki
dr hab. inż. (dyscyplina nauk o zarządzaniu i jakości), Politechnika Warszawska
Zweryfikowany adres z pw.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania organizacji
J Zawiła-Niedźwiecki
Wydawnictwo Edu-Libri, 2013
1122013
Ryzyko operacyjne w naukach o zarządzaniu
M Blim, I Staniec, J Zawiła-Niedźwiecki, K Boczkowska, G Kierner, ...
Wydawnictwo CH Beck, 2015
101*2015
Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji
J Monkiewicz, L Gąsiorkiewicz
Wydawnictwo CH Beck, 2010
522010
Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym
A Kosieradzka, J Zawiła-Niedźwiecki
Kraków–Legionowo: edu-Libri, 2016
462016
Metody badania i modele rozwoju organizacji
A Stabryła, S Wawak
Mfiles pl, 2012
312012
Ciągłość działania organizacji
J Zawiła-Niedźwiecki
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Organizacja i Zarządzanie …, 2008
262008
Informatyka gospodarcza
J Zawiła-Niedêwiecki, K Rostek, A Gàsiorkiewicz
222010
Bezpieczeństwo systemów informacyjnych
F Wołowski, J Zawiła-Niedźwiecki
Praktyczny przewodnik zgodny normami polskimi i międzynarodowymi. Kraków …, 2012
21*2012
Plus Ratio Quam Vis Consuetudinis. Reforma Nauki I Akademii W Ustawie 2.0.(Plus Ratio Quam Vis Consuetudinis. Science and Higher Education 2.0: Outline of Reform)
A Radwan
Instytut Allerhanda, 2017
20*2017
Structuring knowledge management–Classical theory, strategic initiation and operational knowledge management (part I)
J Zawiła-Niedźwiecki
Foundations of Management 7 (1), 253-266, 2015
20*2015
Operational risk as a problematic triad: risk-resource security-business continuity
J Zawiła-Niedźwiecki
edu-Libri, 2014
192014
Koncepcja modelu polityki informacyjnej uczelni publicznej w kontekście zrównoważonego zarządzania
A Kamińska, J Zawiła-Niedźwiecki
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 26 (1 …, 2015
142015
Pojęcie ryzyka operacyjnego i klasyfikacja jego rodzajów
J Zawiła-Niedźwiecki
Przegląd Organizacji, 19-21, 2010
142010
Recenzja monografii habilitacyjnej dr Bartosza Gruczy pt Zarządzanie interesariuszami projektu
J Zawiła-Niedźwiecki
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019
132019
Od zarządzania ryzykiem operacyjnym do publicznego zarządzania kryzysowego: wyzwania badawcze
J Zawiła-Niedźwiecki
edu-Libri, 2018
13*2018
Dualne naukowo postrzeganie zarządzania kryzysowego
J Zawiła-Niedźwiecki
Logistyka, 14896--14903, CD 6, 2014
122014
Obligacje komunalne w USA i krajach europejskich
T Baran, K Smardzewski, J Zawiła-Niedźwiecki
Samorząd Terytorialny, 138-147, 1998
121998
Business continuity
J Zawiła-Niedźwiecki
foundations of management 2 (2), 101-120, 2010
102010
Analiza ryzyka operacyjnego z perspektywy teorii organizacji
J Zawiła-Niedźwiecki
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2012
92012
Metoda TSM-BCP projektowania rozwiązań zapewniania ciągłości działania organizacji
J Zawiła-Niedźwiecki
Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2007
92007
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20