Janusz Zawiła-Niedźwiecki
Janusz Zawiła-Niedźwiecki
dr hab. inż. (dyscyplina nauk o zarządzaniu i jakości), Politechnika Warszawska
Verified email at pw.edu.pl - Homepage
TitleCited byYear
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania organizacji
J Zawiła-Niedźwiecki
Wydawnictwo Edu-Libri, 2013
712013
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym
J Zawiła-Niedêwiecki
612008
Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji
J Monkiewicz, L Gąsiorkiewicz
Wydawnictwo CH Beck, 2010
412010
Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym, edu-Libri
A Kosieradzka, J Zawiła-Niedźwiecki
Kraków, 2016
30*2016
Metody badania i modele rozwoju organizacji
A Stabryła, S Wawak
Mfiles pl, 2012
212012
Ryzyko operacyjne w naukach o zarządzaniu
M Blim, I Staniec, J Zawiła-Niedźwiecki, K Boczkowska, G Kierner, ...
Wydawnictwo CH Beck, 2015
192015
Ciągłość działania organizacji
J Zawiła-Niedźwiecki
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Organizacja i Zarządzanie …, 2008
172008
Informatyka gospodarcza
J Zawiła-Niedêwiecki, K Rostek, A Gàsiorkiewicz
142010
Dualne naukowo postrzeganie zarządzania kryzysowego
J Zawiła-Niedźwiecki
Logistyka, 14896--14903, CD 6, 2014
122014
Obligacje komunalne w USA i krajach europejskich
T Baran, K Smardzewski, J Zawiła-Niedźwiecki
Samorząd Terytorialny, 138-147, 1998
121998
Obligacje komunalne w USA i krajach europejskich
T Baran, K Smardzewski, J Zawiła-Niedźwiecki
Samorząd Terytorialny, 138-147, 1998
121998
Metody i techniki pobudzania kreatywności
A Kosieradzka
Edu-Libri, Kraków-Warszawa, 2013
112013
Plus ratio quam vis consuetudinis: reforma nauki i akademii w Ustawie 2.0: projekt założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
Ł Czebotar, J Fazlagić, ID Książek, A Radwan, J Sokołowski, ...
Kraków: Oficyna Allerhanda, 2017
102017
Koncepcja modelu polityki informacyjnej uczelni publicznej w kontekście zrównoważonego zarządzania
A Kamińska, J Zawiła-Niedźwiecki
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 71-80, 2015
92015
Operational risk as a problematic triad: risk-resource security-business continuity
J Zawiła-Niedźwiecki
edu-Libri, 2014
92014
Zarządzanie kryzysowe–zagadnienie na styku nauk o bezpieczeństwie oraz nauk o zarządzaniu
M Kisilowski, J Zawiła-Niedźwiecki
Organizacja i Kierowanie, 51-62, 2015
72015
Bezpieczeństwo systemów informacyjnych
F Wołowski, J Zawiła-Niedźwiecki
Praktyczny przewodnik zgodny normami polskimi i międzynarodowymi. Kraków …, 2012
72012
Analiza ryzyka operacyjnego z perspektywy teorii organizacji
J Zawiła-Niedźwiecki
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2012
72012
Pojęcie ryzyka operacyjnego i klasyfikacja jego rodzajów
J Zawiła-Niedźwiecki
Przegląd Organizacji, 19-21, 2010
72010
Metoda TSM-BCP projektowania rozwiązań zapewniania ciągłości działania organizacj [at] X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt
J Zawiła-Niedźwiecki
Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka, Akademia Górniczo-Hutnicza …, 2007
72007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20