Follow
Beata Dulisz
Title
Cited by
Cited by
Year
Urbanization affects neophilia and risk-taking at bird-feeders
P Tryjanowski, AP Mřller, F Morelli, W Biaduń, T Brauze, M Ciach, ...
Scientific Reports 6 (1), 1-7, 2016
662016
Ptaki Olsztyna
JJ Nowakowski, B Dulisz, K Lewandowski
Pracownia Wydawnicza" ElSet", 2006
262006
Differences in biometry and body condition of the House Sparrow (Passer domesticus) in urban and rural population during breeding season
B Dulisz, JJ Nowakowski, J Górnik
Urban Ecosystems 19 (3), 1307-1324, 2016
202016
The species diversity of the avifauna in built-up areas in the city of Olsztyn (NE Poland)
B Dulisz, JJ Nowakowski
Acta Ornithologica 31 (1), 33-38, 1996
131996
Płazy i gady Olsztyna
JJ Nowakowski, A Górski, K Lewandowski, B Dulisz
Fauna miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach, 151–167, 2008
11*2008
Genetic structure and diversity of breeding Montagu’s harrier (Circus pygargus) in Europe
R Rutkowski, D Krupiński, I Kitowski, D Popović, A Gryczyńska, M Molak, ...
European journal of wildlife research 61 (5), 691-701, 2015
72015
Campylobacter in wintering great tits Parus major in Poland
P Tryjanowski, JJ Nowakowski, P Indykiewicz, M Andrzejewska, D Śpica, ...
Environmental Science and Pollution Research 27 (7), 7570-7577, 2020
62020
Birds of Olsztyn city
JJ Nowakowski, B Dulisz, K Lewandowski
ElSet, Olsztyn, 2006
62006
Melanin-based plumage ornamentation signals condition and physiological stress in the black-headed gull
P Minias, P Indykiewicz, JJ Nowakowski, M Ledwoń, J Kowalski, J Betleja, ...
Journal of Ornithology 160 (4), 1159-1169, 2019
52019
Zmiany występowania wróbla Passer domesticus w różnych typach zabudowy w latach 1993-2007 pod wpływem modernizacji budynków
B Dulisz, E Zasitko
Fauna miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach, 103-114, 2008
52008
Population densities and synurbization of corvids in Olsztyn city (NE Poland)
JJ Nowakowski, B Dulisz
Ptaki krukowate Polski (Corvids of Poland), 481-500, 2005
52005
Conservation genetics of the capercaillie in Poland–estimating the size of the Tatra National Park population by the genotyping of non-invasive samples
R Rutkowski, B Dulisz, S Szczepański, JJ Nowakowski, T Zwijacz-Kozica, ...
Fragmenta Faunistica 60 (2), 119-128, 2017
42017
Body condition and colonization by fungi of House Sparrows Passer domesticus in the urban and rural environment
B Dulisz, M Dynowska, N Jacek J.
The European Zoological Journal 88 (1), 152-164, 2021
32021
The Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer (Linnaeus, 1766)–a new invasive bird species breeding in Europe
JJ Nowakowski, B Dulisz
BioInvasions Records 8 (4), 947-952, 2019
32019
Ocena liczebność głuszca (Tetrao urogallus) w Babiogórskim Parku Narodowym na podstawie analiz genetycznych prób nieinwazyjnych
A Santorek, B Kuligowska, S Szczepanski, B Dulisz, R Rutkowski
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 20 (4 [54]), 2018
32018
Population dynamics of the Collared Dove Streptopelia decaocto in urban areas of Poland during wintertime
B Duliszl, JJ Nowakowski
URBAN FAUNA. Studies of animal biology, ecology and conservation in European …, 2011
32011
Spatial structure, nest location and densities of the Magpie Pica pica in two types of urban development in the city of Olsztyn (NE Poland)
B Dulisz
Ptaki krukowate Polski (Corvids of Poland), 267-286, 2005
32005
Struktura gatunkowa i ilościowa zespołów ptaków zimujących na terenie Olsztyna
JJ Nowakowski, B Dulisz, K Lewandowski, A Górski, K Jankowski
Fauna miast Europy Środkowej 21. wieku, 349-373, 2004
3*2004
Formowanie się zespołów ptaków w gradiencie urbanizacji na przykładzie Olsztyna
B Dulisz
Praca doktorska. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 2001
32001
Density-dependence of nestling immune function and physiological condition in semi-precocial colonial bird: a cross-fostering experiment
M Kamiński, T Janiszewski, P Indykiewicz, JJ Nowakowski, J Kowalski, ...
Frontiers in Zoology 18 (1), 1-8, 2021
22021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20